Námořní doprava

DCT Gdaňsk bude mít nyní stálé zastoupení v Praze

8.9. – Kontejnerový terminál DCT Gdaňsk si v průběhu posledních let vytvořil stabilně rostoucí pozici na Českém a Slovenském trhu – přes jeho terminál proudí každý rok proudí desítky tisíc kontejnerů z obou těchto zemí. To by však nebylo možné bez přímého vlakového servisu do České republiky, který byl zahájen v roce 2017. „Abychom mohli lépe obsloužit naše zákazníky v těchto zemích, DCT Gdaňsk bude mít nyní permanentní lokální zastoupení v Praze, které přinese přímou spolupráci a kontakt s našimi zákazníky v České republice a na Slovensku,“ uvedl DCT Gdaňsk.

​Senát schválil nové povinnosti provozovatelů námořních lodí

23.7. – Provozovatelé námořních lodí plujících pod českou vlajkou budou muset pojišťovat členy své posádky. Pojištění má chránit námořníky především před případným nevyplacením mezd. Předpokládá to novela zákona o námořní plavbě, který schválil Senát. Zákon zavádějící i některá omezení reaguje na evropskou směrnici, jejímž cílem je zdokonalit a optimalizovat systém ochrany námořníků pro případ jejich opuštění.

Pirátských útoků a ozbrojených loupeží přibývá, varoval Mezinárodní námořní úřad

Námořníci čelí přetrvávajícím hrozbám ze strany pirátů a ozbrojených lupičů na světových mořích, uvedl ve své poslední zprávě Mezinárodní námořní úřad (IMB) s tím, že nebezpečí v poslední době vzrostlo.

Nejnadějnější paliva k dekarbonizaci nákladní lodní dopravy

Studie AP Moller – Maersk a Lloyds Register potvrdila, že největší šance pro dekarbonizaci lodní dopravy spočívají v hledání nových udržitelných zdrojů energie. Na základě tržních prognóz jsou nejnadějnějšími palivy.

Další hrozba pro světový obchod: Vyčerpané posádky chtějí opustit nákladní lodě

Globální obchod čelí nové krizi právě v době, kdy se ekonomiky po vyvrcholení pandemie koronaviru začínají znovu otevírat – na 200 000 námořníků zůstalo na mořích o několik měsíců déle než měli, hlavně kvůli uzavření přístavů a kolapsu letecké dopravy.

​Evropská komise: Námořní sektor čelí sociálním výzvám a technologickým změnám

8.7. – Evropská komise publikovala studii o sociálních výzvách, s nimž se v současné době musí vypořádat námořní sektor. Podle této studie mezi největší problémy odvětví patří nízká atraktivita, právní rámec nepodporující rovné odměňování a genderová nerovnost, obtížný přístup námořníků k právnímu systému a k sociální ochraně a v neposlední řadě výzvy vyvolané digitalizací a automatizací v lodní dopravě.

Ing. Petr Rožek, Ph.D.: V následujících letech čekají námořní přepravu velmi nejisté vyhlídky

Námořní doprava nyní prochází velmi turbulentním obdobím a s tím jsou spojena značná rizika. Svůj pohled na aktuální dění na moři nám poskytl Ing. Petr Rožek, Ph.D., výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky ČR (SSL).

Maersk ve čtvrtletí čeká pokles až o čtvrtinu

Kvůli dopadům pandemie způsobené koronavirem očekává společnost A.P. Moller-Maersk ve druhém čtvrtletí propad objemu přepraveného zboží až o čtvrtinu. Firma je největším kontejnerovým dopravcem po moři, spadá pod ni asi pětina světové flotily využívané pro lodní dopravu. Podnik minulý týden také uvedl, že za první čtvrtletí vytvořil zisk 209 milionů USD (5,3 miliardy Kč) oproti ztrátě 656 milionů USD za stejné období loni.

​Divize Air & Sea společnosti GEFCO startuje po reorganizaci do další éry

29.5. – Divize Air & Sea společnosti GEFCO startuje novou éru. Po reorganizaci se pod novým vedením zaměří na posílení pro-zákaznického přístupu a na akceleraci poskytovaných služeb ve třech klíčových segmentech, jimiž jsou: průmysl, automotive a zdravotnictví, farmacie, biotechnologie.

Přístav Hamburk přeložil v prvním čtvrtletí méně zboží

19.5. – Také největší německý univerzální přístav Hamburk byl zasažen důsledky koronavirové krize. V prvém čtvrtletí letošního roku se překlad zámořského zboží v meziročním srovnání propadl na 31,9 milionu tun (-7,9 %). Překlad kontejnerů dosáhl 2,2 milionu TEU, což znamená meziroční pokles o –6,6 %. Množství kontejnerů určených pro přepravu do vnitrozemí (převážně po železnici) si zachovala srovnatelnou stabilní úroveň, zatímco překlad kontejnerů určených pro transhipment rapidně poklesl na 772 000 TEU, což znamená v meziročním srovnání pokles –10,8 %. Pokles importních a exportních zbožových proudů v rámci dodavatelských řetězců byl v prvé řadě způsoben pádem čínského hospodářství a následným výpadkem pravidelných námořních spojení (blank sailings) mezi Asií a Evropou.

spinner