Námořní doprava

Z mezinárodních dopravních a logistických svazů - listopad 2018

LOGISTIKA

Evropská logistická asociace – ELA

K NEDOSTATKU KOMPETENTNÍCH MANAŽERŮ

ELA seznámila členy s nedávnou zprávou Světové banky o globálním nedostatku kompetentních profesionálů v řízení dodavatelských řetězců. Tento nedostatek je akutní nejen v hospodářsky rozvinutých zemích, ale též v zemích rozvojových, a sice na všech stupních personálu. Zpráva se zabývá odpovědností za tento nedostatek a zmiňuje vlády, výchovné organizace a profesní svazy. Spolupráce všech může překonat mezery mezi poptávkou a jejím uspokojováním. Značnou pozornost věnuje zpráva Světové banky právě asociaci ELA sdružující národní logistické svazy. Díky této síti dosahuje ELA na asi 50 000 logistických profesionálů. V roce 1990 ELA vyvinula standardy kompetence pro profesionály v managementu dodavatelských řetězců. Tyto standardy převzala také Světová banka a využívá je v logistických výkonnostních indexech (LPI); uživateli jsou i European Investment Bank a OSN.

Maersk nově nabízí okamžité potvrzení rezervace

Maersk je prvním kontejnerovým rejdařstvím na světě, které zavedlo okamžité potvrzení rezervace přepravy. Čekací doba na potvrzení se oproti předchozí praxi – až dvou hodin – zkrátila na několik vteřin. Zrušení značného prodlení mezi rezervací a jejím potvrzením bylo pro Maersk jednou z klíčových priorit zlepšování zákaznických služeb, protože odstraňuje zbytečné čekání a nejistotu a zjednodušuje řízení zásobovacích řetězců.

Hapag-Lloyd a Ocean Network Express posilují spolupráci Premium

Hapag-Lloyd a Ocean Network Express posilují spolupráci

27.11. – Rejdařství Hapag-Lloyd a Ocean Network Express (ONE) uzavřely bilaterální strategickou dohodu o spolupráci feederových sítí. Kooperace staví na silných stránkách obou partnerů, zákazníci se tak mohou těšit na špičkovou feederovou síť. Obě rejdařství budou sdílet volné přepravní kapacity feederových plavidel.

Aktuality ze světa 45-46/2018 Premium

Aktuality ze světa 45-46/2018

23.11. – ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA – Švédské Green Cargo je opět ve ztrátě. Rostoucí poruchy na infrastruktuře a nižší dopravní množství jsou hlavními důvody pro další slabé hospodářské výsledky švédského podniku železniční dopravy Green Cargo. Také ve třetím čtvrtletí letošního roku znamenal podnik nákladní dopravy operativní ztrátu ve výši 54 milionů SEK (5,1 milionu EUR). Ve srovnatelném období minulého roku bylo vykázáno plus 16 milionů SEK (1,5 milionu EUR). Čistý obrat poklesl o čtyři procenta na jednu miliardu SEK (96 milionů EUR). „Horké léto s častými požáry a vykolejeními vlaků náš podnik značně poškodily. Kromě toho se v tuto roční dobu méně dopravuje, což stahuje tržby směrem dolů,“ řekl dočasný generální ředitel Erik Johanson. Obchodní provoz dceřiného podniku v Norsku se po počátečních potížích stabilizoval. Green Cargo se chce dalšími opatřeními postarat o udržitelný vývoj hospodářských výsledků.

Z mezinárodních dopravních a logistických svazů – říjen 2018

LOGISTIKA

Evropská logistická asociace – ELA

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE O SUROVINÁCH EUMICON 2018 VE VÍDNI

ELA informovala o této akci, kterou podpořila a která se uskutečnila ve dnech 26. – 28. září. Uvádí, že technická revoluce přinese v nadcházejících dekádách řadu nových produktů a inovativních služeb. Tento vývoj ovlivní také zhodnocování surovin a navazující sektory. Proto evropská surovinová iniciativa EUMICON v partnerství se Spolkovým ministerstvem pro udržitelnost a turistiku Rakouské republiky uspořádala v rámci rakouského prezidentství v Radě Evropy EU letos na podzim ve Vídni surovinovou konferenci.

Konference se zúčastnili odpovědní pracovníci z hospodářství, vědy a surovinové politiky, jakož i z oblastí těžby a zpracování surovin.

Konference EUMICON se pokusila odpovědět na následující otázky: Jaké technologie a procesy budou utvářet naši budoucnost, jak můžeme pro tyto technologie budoucnosti zajistit know-how, jakou roli budou hrát minerální suroviny a inteligentní materiály a jaké politické, hospodářské a vědecké předpoklady se k tomu musí vyvinout?

Přístav Hamburk úspěšně testuje LNG generátory

Hamburk pokračuje ve vylepšování kvality ovzduší v přístavu. Inovativní technologie vyvinutá přímo ve městě zajistí alternativní dodávku elektrické energie pro velké kontejnerové lodě, které by jinak proud při postoji vyráběly vlastními dieselovými generátory.

Námořní sektor ukázal sílu a chuť k dalším inovacím

Hamburk ve dnech 4. až 7. září letošního roku hostil veletrh námořních technologií SMM. Výjimečné akce se zúčastnilo celkem 2289 vystavovatelů z 69 zemí, počet návštěvníků přesáhl 50 tisíc z více než 120 zemí. Ústředním mottem veletrhu byly Trendy ve SMMart námořní dopravě, nepřekvapí proto důraz na digitalizaci a „zelenou“ námořní dopravu.

cargo-partner rozšířil služby přímé konsolidované přepravy LCL mezi Asií a Evropou Premium

cargo-partner rozšířil služby přímé konsolidované přepravy LCL mezi Asií a Evropou

20.11. – S 89 odjezdy týdně v rámci přímé konsolidační služby LCL – z toho 5 po Transsibiřské magistrále – je společnost cargo-partner jedním z předních poskytovatelů konsolidované přepravy v námořní i železniční dopravě. V poslední době rozšířil tento poskytovatel informačních logistických služeb nabídku služeb v obou druzích dopravy.

COSCO převzalo novou obří kontejnerovou loď NEBULA Premium

COSCO převzalo novou obří kontejnerovou loď NEBULA

15.11. – Rejdařství COSCO Shipping rozšířilo svou flotilu o další obří kontejnerovou loď COSCO SHIPPING NEBULA. Slavnostní křest plavidla s přepravní kapacitou 21 tisíc TEU proběhl v terminálu loděnice Jiangnan za účasti prezidenta COSCO Shipping Xu Lironga, výkonného viceprezidenta a finančního ředitele COSCO Shipping Sun Yunfeie, výkonného ředitele COSCO Shipping Wang Yuhanga, prezidenta státní čínské loděnice CSSC Yang Jinchenga a viceprezidenta CSSC Nan Daqinga, prezidenta Qingdao Port Group Zheng Minghuie a dalších vrcholných manažerů včetně zástupců Lloydova lodního registru LR a čínské klasifikační společnosti CCS.

Aktuality ze světa 44/2018 Premium

Aktuality ze světa 44/2018

15.11. – SILNIČNÍ DOPRAVA – V německém svazu silniční dopravy BGL platí nové stanovy. Členové Spolkového svazu silniční nákladní dopravy a logistiky (BGL) schválili v minulých dnech jednomyslně nové stanovy a s nimi novou svazovou strukturu. Svaz bude do budoucna řídit dvoučlenné představenstvo: Dirk Engelhardta Adolf Zobel. Kontrolní funkci nebude mít presidium, ale dozorčí rada, složená se zástupců pěti zemských svazů. Současně řešil BGL generační výměnu. V Berlíně se rozloučil s dosavadním prezidentem A. Wandtem a čtyřmi viceprezidenty. S novou svazovou strukturou má být BGL ještě pružnější než dosud při stále rostoucích požadavcích. Zatímco například dosud se prezidium scházelo jednou měsíčně, nyní se bude dozorčí rada setkávat v závislosti na tématech. Dále chce svaz přinášet větší výsledky na politické úrovni, aby byl pro členy ještě zajímavější. Nové stanovy jsou jen prvním krokem. Dalším úkolem má být vytvoření aliance západoevropských svazů silniční nákladní dopravy v domě silniční dopravy v Bruselu. Rovněž se má zlepšit spolupráce se zemskými svazy a družstvy silniční dopravy.

spinner