Námořní doprava

​Sílí boj proti pašování zvířat v kontejnerové dopravě

14.8. – V červenci se uskutečnila dvoudenní akce Global Shipping Roundtable zaměřená na boj proti nelegálnímu obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami a dřevem v kontejnerové lodní dopravě. Zúčastnilo se jí 39 zástupců soukromých lodních společností, spedičních firem a provozovatelů přístavů, 18 organizací veřejného sektoru, sedm politických orgánů včetně Světové celní organizace (WCO) a Mezinárodní námořní organizace (IMO), a 14 nevládních organizací.

Co dál s Ever Given

28.7. - Až kontejnerová loď Ever Given s nosností až 20 000 TEU dorazí ve čtvrtek ráno do přístavu v Rotterdamu, aby vyložila celý náklad pro kontinent, není jasné, zda se významná část zboží někdy dostane k příjemci uvedenému na námořním nákladním listu. Mnoho dodávek je po zpoždění více než tři a půl měsíce zbytečných. Dovozci již dávno objednali náhradní zásilky nebo se zdráhali je koupit, protože mohli prodávat zboží pouze se ztrátou. Kromě výloh musí být vytvořeny dispašní příspěvky (prozatímně) 25% hodnoty zboží (základ CIF, včetně výloh), protože japonský majitel lodi Shoei Kisen vyhlásil společnou havárii a trvá na tom, aby se vlastníci nákladu a jejich pojistitelé podíleli na nákladech na záchranu lodi a nákladu před společným nebezpečím. To zahrnuje náklady na vyproštění, ale také náhradu pro úřad Suezského průplavu, která se odhaduje na nejméně 150 milionů USD. Strany zatím budou držet v tajnosti přesnou částku, na které se s Egyptem dohodl majitel lodi Shoei Kisen a jeho pojistitelé. Na začátku Egypt požadoval za uvolnění lodi více než 900 milionů USD.

Britská vláda chce změnit kontrolní postupy v Severním Irsku

27.7. - Spor mezi vládou EU a Spojeného království o kontrolu zboží v severoirských přístavech se stále vyostřuje. Protokol o Severním Irsku, který je součástí Smlouvy o vystoupení z EU, vytváří nepřijatelně obtížnou přepravu zboží z Anglie, Skotska a Walesu do Severního Irska, uvádí se ve vládním dokumentu, zveřejněném 21. července. Premiér Boris Johnson chce vyjednat „významné změny“ protokolu s EU a jinak hrozí, že přepíše jeho části podle článku 16 protokolu.

Wan Hai Lines se možná vrátí na evropské linky

26.7. - Menší kontejnerové lodě, které byly před rokem nehospodárné, jsou nyní opět v kurzu, a to kvůli raketovému nárůstu sazeb za přepravu zboží napříč mnoha obchody. A vzhledem k tomu, že bariéry jednotkových nákladů na hlavních obchodních linkách jsou pryč, existuje znovu pro specializované dopravce příležitost, jak prolomit sevření aliancí. Jedním z nich je tchajwanské rejdařství Wan Hai Lines, které si za posledních šest měsíců objednal více kontejnerových lodí než kterákoli jiná, mnoho z nich však s kapacitou 3000 teu nebo méně.

Nový posun v případu kontejnerové lodi Ever Given

22.7. - Podle nových informací z médií by zaměstnanci Úřadu pro Suezský průplav (Suez Canal Authority, dále SCA) mohli mít větší podíl na katastrofě Ever Given, než se dříve vědělo. Podle průzkumu New York Times (NYT) a předtím i agentury Bloomberg vypukl spor mezi piloty SCA: dva přišli na palubu Ever Given v souladu s předpisy vodního úřadu, podle kterých má vést loď kanálový průvodce. Žádná loď nesmí proplout Suezským průplavem bez pilota na palubě. Oficiálně si kapitán ponechává jak konečnou rozhodovací moc, tak kontrolu nad lodí. Podle agentury Bloomberg je však již nějakou dobu známo, že kapitáni de facto vždy přijímají příkazy pilotů a spoléhají na odborné znalosti zaměstnanců Suezského průplavu. Podle soudních dokumentů hodnocených agenturou Bloomberg došlo ke sporu hned o to, zda by Ever Given měla kvůli špatnému počasí vůbec vstoupit do kanálu, protože čtyři plavidla v bezprostřední blízkosti byla zastavena kvůli blížící se bouři.

​Kontejnerová loď Ever Given, která blokovala Suez, opustila egyptské vody

14.7. – Kontejnerová loď Ever Given, která v březnu skoro na týden zablokovala Suezský průplav, včera opustila egyptské vody a pokračuje do Rotterdamu. S odkazem na zdroje z egyptského přístavu Port Said to uvedla agentura Reuters. Podle serveru MarineTraffic, který sleduje pohyb lodí po světových mořích, se plavidlo včera dopoledne nacházelo ve Středozemním moři severně od Egypta.

Anketa dopravních novin: Zákazníci budou muset i počítat s delšími tranzitními časy

Poté, co se zdálo, že je šance, že se obchodní výměna v celosvětovém měřítku začne vracet k normálu, havárie v Suezu a další vlna koronaviru na jihu Číny vyvolaly opět velké prodlevy v dodávkách zboží a ještě více se zvýšil již tak velký nedostatek kapacit. Jak tuto situaci vnímají zástupci firem působících v České republice, na to jsme se zeptali Pavla Bartoně, country managera pro ČR společnosti Hapag‑Lloyd, a Davida Knoblocha, prokuristy Geis CZ Air + Sea.

Luka Koper investuje do infrastruktury a vybavení do konce letošního roku 143 milionů eur

Společnost Luka Koper plc, provozovatel víceúčelového přístavu Koper, prochází navzdory složité situaci dvěma intenzivními investičními roky. V roce 2020 investovala Luka Koper do nové infrastruktury a vybavení téměř 68 milionů EUR, zatímco na rok 2021 je plánováno celkem 75 milionů. Velká část těchto investic je zaměřena na kontejnerový a automobilový segment.

Ing. Petr Rožek, Ph.D. (SSL): Rejdaři mohou díky EK bez postihu bezesmluvně a neočekávaně ovlivňovat trh

Námořní doprava prochází od minulého roku turbulentním vývojem, který má dopad na všechny subjekty, které mají s tímto odvětvím co do činění. Podrobnější rozbor situace nám poskytl Ing. Petr Rožek, Ph.D., výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky ČR.

IMO přijala opatření na hodnocení lodí podle emisí

Mezinárodní námořní organizace (IMO) přijala nová povinná opatření ke snížení uhlíkové náročnosti mezinárodní námořní dopravy, která nasměřovala námořní dopravu na cestu ke splnění cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů stanovených v původní strategii IMO pro snižování emisí skleníkových plynů z lodí z roku 2018.

spinner