DN č. 24 - Logistika, Železniční doprava, Dopravní infrastruktura - vychází 22. 11., uzávěrka již 1. 11.!!! 

Námořní doprava

Německý námořní sektor sází na LNG, volá zároveň po větší podpoře

Zástupci německého námořního sektoru a politiky se shodli na nutnosti posílení spolupráce obchodu a logistiky, aby se podařilo prosadit „námořní revoluci“ v používání nízkoemisních pohonů v lodní dopravě – navíc pokud možno bez nárůstu tlaku na zvyšování cen. Jednoznačným závěrem setkání bylo konstatování, že palivem budoucnosti pro námořní dopravu má být zkapalněný zemní plyn LNG.


​Gdaňsk připravuje modernizaci cesty do Běloruska

Správa polského přístavu Gdaňsk ustavila interní pracovní skupinu, jejímž úkolem bude koordinace procesu přípravy studie proveditelnosti modernizace vnitrozemské vodní cesty spojující Gdaňský a Viselský záliv s běloruským říčním systémem. Tento projekt je zaměřený na spojení Baltského a Černého moře přes síť východoevropských říčních kanálů. V následujících letech má pomoci Polsku v posílení jeho pozice jako jedné z klíčových tranzitních zemí v Evropě.

​Hamburk zavádí systém rezervace časových slotů pro kamiony

Na konci listopadu byl na všech čtyřech kontejnerových terminálech v hamburském přístavu zaveden systém rezervace časových slotů pro dodání a vyzvednutí kontejnerů na tahačích. Hamburk je prvním německým přístavem, který implementuje takovýto proces sloužící k řízení a optimalizaci provozu nákladních vozidel.

Aktuality ze světa 37/2017 Premium

Aktuality ze světa 37/2017

21.12. – NÁMOŘNÍ DOPRAVA – „Hloubení Labe se musí uskutečnit“. Jeremy Nixon, generální ředitel nového japonského velkorejdařství Ocean Network Express (One) si nebere při setkání s tiskem servítky. „Až dosud jsme byli velmi trpěliví, ale očekáváme, že se prohloubení Labe provede“. Ještě do Vánoc je mají projednat u spolkového správního soudu v Lipsku zbývající žaloby proti infrastrukturnímu projektu.

​Antverpy vybraly projekty pro lepší spojení s vnitrozemím

18.12. – Přístav Antverpy investuje v následujících třech letech 1,4 milionu € do projektů zaměřených na zefektivnění nákladního spojení s evropským vnitrozemím. Pro finanční podporu bylo vybráno celkem sedm projektů, díky kterým by se měl počet jízd kamionů snížit až o 250 tisíc ročně. Vlámská vláda připravuje pro antverpskou přístavní správu nové výběrové řízení, na jehož základě podpoří částkou dalších 1,4 milionu € projekty pro plynulejší dopravu v Antverpách i jejich okolí.

​Aktuality ze světa 36/2017

15.12. - NÁMOŘNÍ DOPRAVA – Letos půjde celosvětově přes moře více než 200 milionů kontejnerů. Světová kontejnerová plavba zřejmě letos dosáhne podle námořních analytiků od institutu Drewry poprvé množství naložených a odbavených kontejnerů v počtu 200 milionů. Kontejnerová předpověď, vydaná Drewry, zohledňuje celkový překlad bez prázdných kontejnerů.

​Z mezinárodních dopravních a logistických svazů - listopad 2017

LOGISTIKA

Evropská logistická asociace – ELA

ELA O KONGRESU TRANSLOG CONNECT V BUDAPEŠTI

Pravidelná listopadová akce konaná od roku 2011 poutá podle ELA zájem výrobních a logistických manažerů hlavně ze střední a východní Evropy. Kolem pěti set se jich sešlo na této již sedmé akci 22. a 23. listopadu v budapešťském hotelu Corinthia.

​Aktuality ze světa 34/2017 Premium

​Aktuality ze světa 34/2017

25.11. - SILNIČNÍ DOPRAVA – Již na jaře očekávaný 8. návrh změn nařízení o nasazování dlouhých nákladních aut (25,25 m) se nyní nachází v připomínkách spolkových zemí a svazů. Potvrzuje to německé spolkové ministerstvo dopravy. Návrh předpokládá, že do tzv. Pozitivního seznamu budou zařazeny další trasy. 

​Od května 2018 se zpřísní ochrana osobních údajů, připravte se na to!

Ještě pár měsíců zbývá do okamžiku, než nabude účinnosti evropská směrnice o ochraně osobních údajů. Konkrétně se tak stane 25. května 2018. Jelikož sankce za porušení směrnice jsou poměrně značné, měl by se každý subjekt na novou směrnici řádně připravit. Obecné informovanosti pomohl i seminář na téma ochrany osobních údajů, který společně uspořádaly Svaz spedice a logistiky ČR a Dopravní noviny.

​Z mezinárodních dopravních a logistických svazů - říjen 2017

LOGISTIKA

Evropská logistická asociace – ELA

5th TransPolandTran­slogistica – MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA 8. – 10. LISTOPADU

ELA informuje o páté dopravní a logistické výstavě, která proběhne ve Varšavě letos v listopadu. Výstava dá návštěvníkům příležitost, aby se seznámili s posledními produkty a řešeními, jež jsou k dispozici na trhu

spinner