DN č. 22 - Kurýrní, expresní a balíkové služby, Logistika pro e-commerce, LUV, Manažerské vozy - vychází 26. 10., uzávěrka již 5. 10. !!! 

Námořní doprava

Komentář Jiřího Kladivy: ​Co přinesl rok 2016 v dopravě

V letošním roce jsme především vzpomněli 60 let existence námořního kontejneru, který odstartoval revoluci v přepravě zboží přes moře. A připomněli jsme si, že pán, který stál v roce 1956 za vznikem této skvělé ocelové skříně, byl Malcom McLean, dopravní podnikatel z USA. A byla to jeho vize, která našla završení v současných lodních obrech přepravujících najednou skoro 20 tisíc těchto ložných jednotek mezi všemi kontinenty světa.

Prohloubení plavební dráhy v Hamburku čeká na verdikt soudu Premium

Prohloubení plavební dráhy v Hamburku čeká na verdikt soudu

3.1. – Prohloubení plavební dráhy je aktuálně nejdůležitějším strategickým projektem hamburského přístavu. S ohledem na rostoucí velikost a ponor námořních lodí je pro přístav nezbytné zajistit bezproblémový přístup od moře. Pro Hamburk je odpovídající plavební dráha životně důležitým předpokladem pro udržení konkurenceschop­nosti a dalšího rozvoje.


IMO vybrala první centra pro spolupráci v oblasti námořních technologií Premium

IMO vybrala první centra pro spolupráci v oblasti námořních technologií

3.1. – Šanghajská námořní univerzita (Shanghai Maritime University) bude plnit v rámci projektu GMN – Global MTTC Network funkci asijského regionálního centra pro spolupráci v oblasti námořních technologií MTCC. Podobnou roli bude hrát University of Trinidad and Tobago pro oblast Karibiku. Obě instituce byly vybrány Mezinárodní námořní organizací IMO, která připravila ambiciózní program pro námořní sektor, jehož cílem je koordinovat postup při snižování emisí skleníkových plynů. Projekt financuje Evropská unie. Další tři centra MTCC vzniknou v dalších klíčových regionech – v Africe, Latinské Americe a oblasti Pacifiku.


​Rotterdamská přístavní správa požaduje radikální snižování emisí CO2 Premium

​Rotterdamská přístavní správa požaduje radikální snižování emisí CO2

30.12. – Správa nizozemského námořního přístavu Rotterdam vyzvala Evropský parlament, aby vyvinul větší tlak na Mezinárodní námořní organizaci IMO při tvorbě plánu na snižování emisí CO2 v námořní dopravě. Podle aktuálního vývoje situace by opatření měla začít platit nejdříve od roku 2023. „To je pozdě. Plány by měly být mnohem ambicióznější,“ tvrdí Allard Castelein, předseda představenstva rotterdamského přístavního podniku.


​Maersk chce nabízet komplexní služby i na pevnině Premium

​Maersk chce nabízet komplexní služby i na pevnině

30.12. – A. P. Møller – Maersk, největší kontejnerové rejdařství na světě, plánuje další růst. Koncern se chce zaměřit na poptávku po komplexních end-to-end službách a připravuje rozšíření pozemních služeb. Záměry prezentoval předseda představenstva Søren Skou na prosincovém setkání s investory, analytiky a bankéři.

Z mezinárodních dopravních a logistických svazů - prosinec 2016

SPEDICE

Mezinárodní federace spedičních svazů – FIATA

PŘÍPRAVA NA UDĚLENÍ CENY MLADÝ SPEDITÉR ROKU 2017

FIATA a hlavní sponzor udílení mezinárodní ceny Mladý speditér roku 2017, TT Club – organizace vzájemného dopravního a logistického pojištění –, oznámili podrobnosti této události. Cena je výsledkem úsilí FIATA a zúčastněných sponzorů rozvíjet kvalitu ve spedičním oboru a oceňovat mladé talenty hodnotnými příležitostmi odborné přípravy. Ocenění je přístupné každému mladému speditérovi a speditérce z podniku, jenž je členem národního spedičního svazu a který nepřesáhne věk 32 let v roce, kdy má být psána disertační práce; je žádoucí, nikoliv však povinné, aby uchazeči prokázali dvouletou zkušenost z práce ve spedici na plný úvazek. 

​Brexit změní i obchod s emisními povolenkami Premium

​Brexit změní i obchod s emisními povolenkami

19.12. – Dopady brexitu – vystoupení Velké Británie z Evropské unie – lze jen těžko odhadnout. Také rejdaři je připravují na všechny možné scénáře dalšího vývoje. Ve hře je mimo jiné fungování evropského systému obchodování s emisními povolenkami ETS. Pokud se ETS bude vztahovat na rejdaře, je evidentní, že se budou snažit hledat způsob, jak ušetřit.

​Přístav Antverpy bude mít své obchodní zastoupení v Praze

Na počátku příštího roku se v Praze otevře obchodní zastoupení druhého největšího evropského přístavu, Ant-verp. Jeho hlavním posláním bude nabízet služby tohoto přístavu českým podnikatelům, zprostředkovávat nové kontakty a nové příležitosti pro české podnikatele. Nejen na to, jaké jsou konkurenční výhody přístavu Antverpy, jsme se zeptali poradkyně pro intermodální dopravu v tomto přístavu Kataríny Štancové.

​Velké evropské přístavy podporují rozšíření NECa

Správy přístavů Antverpy, Hamburk, Rotterdam, Le Havre a Brémy/Bremerhaven jednoznačně podporují plán zahrnout Baltské a Severní moře do kontrolních oblastí emisí oxidů dusíku (NOx) NECA od roku 2021.

Aktuality ze světa 30 Premium

Aktuality ze světa 30

9.12. - Rejdařství Hapag-Lloyd z Hamburku převzalo v polovině listopadu v Jižní Koreji v loděnici Hyunday Samho Heavy Industries první, pro latinskoamerickou relaci speciálně konstruovaný frachter o kapacitě 10 500 TEU. Přibližně 333 metrů dlouhá a 48 metrů široká loď s místem pro 2100 chladírenských kontejnerů patří do série pěti plavidel, která budou moci proplouvat rozšířeným Panamským kanálem.

spinner