DN č. 22 - Kurýrní, expresní a balíkové služby, Logistika pro e-commerce, LUV, Manažerské vozy - vychází 26. 10., uzávěrka již 5. 10. !!! 

Námořní doprava

​Společný projekt snižuje emise SO2

Rejdařství Hamburg Süd ve spolupráci se svým švédským zákazníkem Electrolux spustilo pilotní projekt ke snížení emisí oxidu siřičitého (SO2) v přístavu Iquique v Chile. Během kotvení 1. a 2. března byla kontejnerová loď Santa Clara (7154 TEU) upravena pro provoz pomocných agregátů a ohřívačů ze standardního paliva – těžkého topného oleje – na mnohem čistší námořní palivo MGO. Jen během tohoto pobytu v přístavu provozovatel ušetřil plných 95 procent emisí SO2.

Aktuality 9/2017 Premium

Aktuality 9/2017

NÁMOŘNÍ DOPRAVA – Námořní dopravci charterují velké tonáže. Ještě před novým uspořádáním námořních aliancí v kontejnerové plavbě jistí si nyní liniová rejdařství intenzivněji velké lodě. Na charterovém trhu jsou nyní hlavně poptávány nákladní lodě o kapacitách od 8 000 TEU výše. Za moderní lodě o 9 000 TEU nabízejí dopravci rovných 15 000 USD/den – o několik tisíc dolarů více než na počátku roku. Aby si zajistili kapacity, musí si námořní linky zadávat lodě se stále větším předstihem. Narůstající aktivity přikládají experti tomu, že dopravci v rámci nových aliancí by měli mít od dubna více jistoty v plánování než dříve.


Norsko schválilo stavbu prvního námořního tunelu na světě Premium

Norsko schválilo stavbu prvního námořního tunelu na světě

7.4. – Norsko schválilo stavbu prvního námořního tunelu na světě, oznámil norský ministr dopravy. Trasa dlouhá 1700 metrů povede vnitřkem skalnatého poloostrova Stad. Tunel, jímž budou moci proplouvat výletní i nákladní lodě, by měl být zprovozněn v roce 2023.

Valettská deklarace podpořila evropskou námořní dopravu

3.4. – Evropští ministři dopravy schválili koncem března deklaraci o námořní dopravě, která stanovuje priority evropské politiky pro námořní dopravu, zejména pokud jde o konkurences­chopnost, digitální agendu a snižování emisí CO2. Tzv. Valettská deklarace byla schválena v závěru dvoudenní ministerské konference pořádané maltským předsednictvím EU.

​Z mezinárodních dopravních a logistických svazů - březen 2017

LOGISTIKA

Evropská asociace vozidlové logistiky – ECG

PREZIDENT ECG: ŘIDIČI POTŘEBUJÍ LEPŠÍ PODPORU

Wolfgang Göbel, prezident ECG, se v únoru při příležitosti dvaceti let existence této organizace zaměřené na distribuci a dopravu nových vozidel obrátil na členskou základnu. „Je stále více zřejmé, že technika se pohybuje rychleji než my nebo než trh. Ještě dále za těmito inovacemi jsou tvůrci legislativy. V Evropě vidíme mnoho příkladů – stále raději vyplňujeme papírové dodací podklady, než abychom využívali digitální procesy, jež jsou k dispozici. Dalším příkladem je přání Evropské komise vyvinout pro řidiče nástroje k dálkové rezervaci parkovacích míst. Přestože to může přinést větší efektivnost, naprosto se přehlíží skutečná situace, že po celé Evropě je naprostý nedostatek míst pro parkování a k vykonání odpočinku,“ řekl mimo jiné. 

​Většinový podíl v řeckém přístavu Soluň chtějí koupit tři firmy Premium

​Většinový podíl v řeckém přístavu Soluň chtějí koupit tři firmy

27.3. – Řecko obdrželo tři závazné nabídky na většinový podíl v přístavu v Soluni. Oznámila to řecká privatizační agentura. O druhý největší přístav v zemi mají zájem filipínská společnost International Container Terminal Services (ICTS), dubajská P&O Steam Navigation Company (DP World) a německá investiční skupina Deutsche Invest Equity Partners.

​Maersk dosáhl dohody o vyrovnání s antimonopolním úřadem FAS

Kontejnerové rejdařství Maersk Line a ruský federální antimonopolní úřad FAS dosáhly dohody ve sporu o oznamování cen zákazníkům na kontejnerovém trhu. Výsledkem je dohoda o vyrovnání: Maersk zaplatí pouze pokutu ve výši 230 tisíc USD, FAS ustoupí od vymáhání předchozí pokuty 12 milionů USD.

IMO ostře kritizuje záměr zahrnout námořní dopravu do ETS

Zástupci globální námořní dopravy vyzvali Evropskou unii, aby ustoupila od záměru zahrnout sektor do systému obchodování s emisními povolenkami ETS. Kolem 90 procent světového obchodu je realizováno po námořních trasách, přitom námořní doprava se na emisích CO2 podílí pouhými 2,2 procenta. Reforma evropského emisního trhu pro období po roce 2020 tak, jak ji navrhují poslanci Evropského parlamentu, předpokládá, že do ETS bude nově zapojena i námořní doprava.


​Z mezinárodních dopravních a logistických svazů - únor 2017

LOGISTIKA

Evropská logistická asociace – ELA

LETOŠNÍ KONGRES ELA EUROLOG PROBĚHNE 29. A 30. BŘEZNA V BUKUREŠTI

Místo konání bylo zvoleno u příležitosti oslav 15. výročí založení Rumunské logistické asociace ARILOG. Kongres ELA poslouží k podpoře dialogu mezi jejími členy a k formulaci specifických doporučení pro každodenní práci kongresových účastníků. Téma kongresu zní Vize budoucnosti a bude pojato v dílčích tématech:

​Hamburský přístav vykázal za loňský rok další růst

24.2. – Největší německý univerzální přístav Hamburk dosáhl v roce 2016 v segmentu kusového a hromadného zboží objemu překladu 138,2 milionů tun. „Překlad zámořského zboží se ustálil a s přírůstkem 0,3 procenta ukazuje opět vzestupnou tendenci. Silnější růst překladu kusového zboží vyrovnává v celkovém výsledku mírný pokles v překladu hromadného zboží. Hamburský přístav očekává i v roce 2017 pozitivní vývoj“, uvedl Axel Mattern, člen představenstva Hafen Hamburg Marketing e.V.

spinner