Námořní doprava

Další hrozba pro světový obchod: Vyčerpané posádky chtějí opustit nákladní lodě

Globální obchod čelí nové krizi právě v době, kdy se ekonomiky po vyvrcholení pandemie koronaviru začínají znovu otevírat – na 200 000 námořníků zůstalo na mořích o několik měsíců déle než měli, hlavně kvůli uzavření přístavů a kolapsu letecké dopravy.

​Evropská komise: Námořní sektor čelí sociálním výzvám a technologickým změnám

8.7. – Evropská komise publikovala studii o sociálních výzvách, s nimž se v současné době musí vypořádat námořní sektor. Podle této studie mezi největší problémy odvětví patří nízká atraktivita, právní rámec nepodporující rovné odměňování a genderová nerovnost, obtížný přístup námořníků k právnímu systému a k sociální ochraně a v neposlední řadě výzvy vyvolané digitalizací a automatizací v lodní dopravě.

Ing. Petr Rožek, Ph.D.: V následujících letech čekají námořní přepravu velmi nejisté vyhlídky

Námořní doprava nyní prochází velmi turbulentním obdobím a s tím jsou spojena značná rizika. Svůj pohled na aktuální dění na moři nám poskytl Ing. Petr Rožek, Ph.D., výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky ČR (SSL).

Maersk ve čtvrtletí čeká pokles až o čtvrtinu

Kvůli dopadům pandemie způsobené koronavirem očekává společnost A.P. Moller-Maersk ve druhém čtvrtletí propad objemu přepraveného zboží až o čtvrtinu. Firma je největším kontejnerovým dopravcem po moři, spadá pod ni asi pětina světové flotily využívané pro lodní dopravu. Podnik minulý týden také uvedl, že za první čtvrtletí vytvořil zisk 209 milionů USD (5,3 miliardy Kč) oproti ztrátě 656 milionů USD za stejné období loni.

​Divize Air & Sea společnosti GEFCO startuje po reorganizaci do další éry

29.5. – Divize Air & Sea společnosti GEFCO startuje novou éru. Po reorganizaci se pod novým vedením zaměří na posílení pro-zákaznického přístupu a na akceleraci poskytovaných služeb ve třech klíčových segmentech, jimiž jsou: průmysl, automotive a zdravotnictví, farmacie, biotechnologie.

Přístav Hamburk přeložil v prvním čtvrtletí méně zboží

19.5. – Také největší německý univerzální přístav Hamburk byl zasažen důsledky koronavirové krize. V prvém čtvrtletí letošního roku se překlad zámořského zboží v meziročním srovnání propadl na 31,9 milionu tun (-7,9 %). Překlad kontejnerů dosáhl 2,2 milionu TEU, což znamená meziroční pokles o –6,6 %. Množství kontejnerů určených pro přepravu do vnitrozemí (převážně po železnici) si zachovala srovnatelnou stabilní úroveň, zatímco překlad kontejnerů určených pro transhipment rapidně poklesl na 772 000 TEU, což znamená v meziročním srovnání pokles –10,8 %. Pokles importních a exportních zbožových proudů v rámci dodavatelských řetězců byl v prvé řadě způsoben pádem čínského hospodářství a následným výpadkem pravidelných námořních spojení (blank sailings) mezi Asií a Evropou.

Přístav Göteborg: Koronavirus by mohl urychlit digitalizaci v lodním průmyslu

12.4. - Pandemie koronaviru vystavila lodní dopravu nové zkoušce, která může podle Přístavu Göteborg přinést i pozitiva. V čase, kdy je třeba fyzický kontakt mezi členy posádky na palubě lodi a pracovníky na nábřeží udržet na minimu, jsou vyžadovány nové postupy – a rychle. V přístavu v Göteborgu existuje silný tlak na to, aby by koronavirová krize urychlila digitalizaci v jinak hodně konzervativním odvětví lodní dopravy.

Ředitelství vodních cest: Unikátní remorkér pomohl dopravit do ČR pivní tanky

11.4. – Loď Andrea 2 s pomocí remorkéru Beskydy přepravila z Hamburku po obtížně splavném úseku Labe do České republiky náklad pivních tanků. Informovalo o tom Ředitelství vodních cest. Od Ústí nad Labem už Andrea 2 přípřež remorkéru nepotřebovala a samotná doplula do přístavu Lovosice.

Hamburk: Lodní kontejnerová doprava do vnitrozemí na vzestupu

10.4. - Přeprava kontejnerů čluny z Přístavu Hamburk a do něj se zvyšuje. Na rozdíl od celostátní bilance s poklesem o 4,1 procenta zaznamenal přístav Hamburk v roce 2019 nárůst o 13 procent v kontejnerové přepravě plavidly vnitrozemské plavby s 145.078 TEU.

Göteborský přístav začal nabízet skladování dováženého zboží ve vnitrozemí

9.4. Náhlá změna poptávky po zboží dováženém do Švédska po zahájení koronavirové krize vedla k potřebě dočasného skladování zboží, které již bylo objednáno a je na cestě do Švédska, zejména v kontejnerech. Přístav v Göteborgu vytvořil řešení v rámci přístavního systému Railport. Řada terminálů Railport s přímým železničním spojením do přístavu v Göteborgu je nyní připravena fungovat jako dočasné skladovací prostory pro kontejnery a přívěsy, čímž se zboží přiblíží k jejich konečnému místu určení. 

spinner