DN č. 22 - Kurýrní, expresní a balíkové služby, Logistika pro e-commerce, LUV, Manažerské vozy - vychází 26. 10., uzávěrka již 5. 10. !!! 

Námořní doprava

​Z mezinárodních dopravních a logistických svazů - listopad 2016

LOGISTIKA

Evropská logistická asociace – ELA

KONFERENCE ELA DODAVATELSKÉ ŘETĚZCE V BRUSELU

Rozbory dat mohou užitečným způsobem pomáhat logistickým podnikům ve snižování provozních nákladů. Ačkoliv se často uvádí, že „data jsou novým olejem“, skutečností je, že většina dodavatelských řetězců organizací není dobře vybavena, aby se mohla vhodně zabývat velkými objemy dat. 

​Soukromý sektor dále masivně investuje v přístavu Antverpy Premium

​Soukromý sektor dále masivně investuje v přístavu Antverpy

29.11. – Investiční ofenzíva v antverpském přístavu bude pokračovat i v následujících letech. Skupina SEA-Invest plánuje výstavbu nového tankerového terminálu v zóně Delwaide za 250 milionů €. Ve stejném přístavišti bude skupina provozovat nezávislý kontejnerový terminál, který převzala od IMT (Independent Marine Terminal). Zařízení se aktuálně nachází v oblasti Hansa, ale připravuje se přesun do Delwaide, kde jsou k dispozici pozemky pro další expanzi. Dodatečné investice si vyžádají 50 milionů €. Další aktivity nejsou přímo spojeny s pobřežní infrastrukturou, ale zlepšením využití ploch v zázemí Delwaide.

Aktuality ze světa 29

24.11. – Druhá komora nizozemského parlamentu schválila zákon, který činí oficiálním boj proti sociálnímu dumpingu v silniční nákladní dopravě. Zákon o „Společné odpovědnosti“ stanoví, že také odesilatelé zboží mohou být poháněni k odpovědnosti, pokud pracovní podmínky nákladních řidičů neodpovídají nizozemským předpisům. Možnost žalob za sociální dumping se tak rozšiřují, když dosud bylo možno postupovat pouze proti dopravním firmám, jež řidiče zaměstnávají.

​Nová konstrukce trupu nákladních lodí a menší rychlost pomohly snížit uhlíkovou stopu

23.11. – To, co začalo jako pilotní projekt „zeleného“ dodavatelského řetězce mezi Švédskem a Čínou v roce 2006, se postupně proměnilo ve strategické partnerství v oblasti ochrany životního prostředí a světových oceánů. Logistická společnost DB Schenker a kontejnerový přepravce Hapag-Lloyd se nyní mohou společně ohlédnout za dekádou intenzivní spolupráce, která zásadně přispěla k omezení emisí oxidu uhličitého. Za posledních deset let společně dokázali omezit uhlíkaté zplodiny o 130 tisíc tun.

​Istanbul hostil Světový den námořní dopravy

14.11. - Světový den námořní dopravy v Turecku znovu ukázal nezastupitelnou roli sektoru pro globální obchod. Listopadovou akci oficiálně zahájil generální tajemník Mezinárodní námořní organizace IMO Kitack Lim, který ve slavnostním projevu zdůraznil, že ačkoli je na námořní dopravě prakticky závislý celý svět, jen málokdo si její význam plně uvědomuje. „V průběhu celého roku jsem usiloval o to, aby se povědomí o námořním sektoru výrazně posílilo. Letošní Světový den námořní dopravy na turecké půdě pomáhá rozšiřovat pozitivní obraz v očích veřejnosti,“ uvedl Kitack Lim.

Z mezinárodních dopravních a logistických svazů - říjen 2016

LOGISTIKA

Evropská logistická asociace – ELA

Evropské ceny ELA 2016 už znají své vítěze.

Ocenění Projekt roku 2016 získala německá společnost obchodní logistiky BLG a firma Engelbert Strauss GmbH také z Německa za velmi zajímavý projekt skladové logistiky s inovativním řešením, které se zabývá propojením lidské práce s roboty. Řešení navíc nebylo implementováno do zcela nového objektu, ale zdařile do budovy považované za architektonické dědictví. Profesionálem roku 2016 se stal Michalis Ziglis z Řecka, který průběžně řídil rozvoj logistiky ve své firmě, jež se vyvinula do společnosti poskytující trhu pionýrské služby.

Aktuality ze světa 28 Premium

Aktuality ze světa 28

11.11. – Švédská vláda předložila parlamentu návrh na zvýšení maximální povolené celkové hmotnosti nákladního automobilu na 74 tun. Doposud platila nejvyšší povolená hmotnost 64 tun, vyhlášená v roce 2015. Návrh je součástí balíku opatření, která mají zefektivnit dopravu. 74 tuny by měly platit tam, kde není možná železniční ani vodní doprava.


​CMA CGM je lídrem nové největší aliance na světě Premium

​CMA CGM je lídrem nové největší aliance na světě

8.11. – Členové nově vytvořeného sdružení kontejnerových rejdařství Ocean Alliance – skupina CMA CGM, COSCO Container Lines, Evergreen Line a Orient Overseas Container Line – prezentovali nabídku služeb. Ocean Alliance je největší aliancí v námořní přepravě na světě. Čtyři partneři budou spolupracovat na mnoha trasách tak, aby zákazníci dostali ještě lepší nabídku tranzitních časů, hustoty spojů a sítě najížděných přístavů.

MOL, NYK a K-Line spojí síly v globální kontejnerové přepravě Premium

MOL, NYK a K-Line spojí síly v globální kontejnerové přepravě

8.11. – Trojice japonských kontejnerových rejdařství Kawasaki Kisen Kaisha (K-Line), Mitsui O.S.K. Lines (MOL) a Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK) koncem října oznámila založení společného podniku pro globální kontejnerové aktivity (s výjimkou japonského trhu). Předsedové představenstev partnerských koncernů podepsali dohodu 31. října letošního roku, proces však bude dokončen až po udělení souhlasu ze strany antimonopolních ú­řadů.


​Kontejnerové rejdařství Hapag-Lloyd převzalo prestižní cenu

3.11. – Německé rejdařství Hapag-Lloyd získalo ocenění pro nejlepšího provozovatele kontejnerových lodí „Containership Operator of the Year Global Award“ od společnosti Lloyd´s List, která je nejvýznamnější informační službou v oblasti námořní dopravy. Cena byla předána na slavnostním večeru v britském Národním námořním muzeu v Londýně za účasti více než 450 představitelů globální námořní dopravy.

spinner