Námořní doprava

Maersk za kvartál více než zdvojnásobil provozní zisk na 8,9 mld. USD

2.8. - Dánský námořní přepravce A.P. Moller-Maersk za druhé čtvrtletí meziročně více než zdvojnásobil provozní zisk před úroky a zdaněním (EBIT) na 8,9 miliardy USD (214,5 miliardy Kč). O výsledcích hospodaření dnes informoval list Financial Times. Firma letos potřetí zvedla výhled celoročního zisku. Vlivem přetížených globálních dodavatelských řetězců rostou sazby za přepravu. Maersk patří k nejvýznamnějším kontejnerovým dopravcům na světě a považován bývá za barometr světového obchodu. Na trhu má podíl 17 procent.

Problémy kontejnerové dopravy pomůže vyřešit nový český software

Uhlídat kontejner naplněný zbožím, aby doputoval lodí nepoškozený na určené místo, je v současné době náročný úkol. Důvodem je, mimo jiné, i používání rozdílných satelitních, navigačních a komunikačních systémů. Experti z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně a společnosti GINA Software vyvíjejí jednotnou platformu pro monitoring a datovou analýzu přepravních kontejnerů.

Kontejnerová doprava trpí nedostatečnou konkurencí

Současná opatření týkající se konkurenceschop­nosti na světovém trhu linkové námořní dopravy jsou neúplná, nepřesná a plně nezohledňují míru spolupráce mezi dopravci, která vede k větší koncentraci odvětví, což vážně poškozuje odesílatele na celém světě.

Přístav Rotterdam v pololetí zaznamenal prudký růst přepravy uhlí a LNG

23.7. - Válka na Ukrajině způsobila v prvním pololetí prudký nárůst objemu přepravy uhlí a zkapalněného zemního plynu (LNG) přes nizozemský přístav Rotterdam. V samotném druhém čtvrtletí pak výrazně klesl podíl Ruska na přepravě. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil provozovatel největšího evropského přístavu.

​Přístav Antverpy‑Bruges chce vybudovat zelenou oblast NextGen

Přístav Antverpy‑Bruges by rád podpořil přechod na klimaticky neutrální společnost prostřednictvím čtvrti NextGen District, hotspotu pro oběhové hospodářství. Závazek dvou nových koncesionářů, společností Plug a Ekopak, je dalším důležitým milníkem pro tento klastr v srdci Antverp. Projekty těchto průkopníků, závod na výrobu zeleného vodíku a progresivní vodárna, mají zásadním způsobem přispět k oběhovému hospodářství v přístavu.

​Petr Rožek (SSL): Zdá se, že trh již nastoupil cestu samoregulace, která byla na čas přerušena

Námořní doprava a spedice prošla během posledních dvou let velice turbulentním obdobím a k tomu se ještě přidala válka na Ukrajině. Současnou situaci i očekávaný vývoj nám za Svaz spedice a logistiky ČR přiblížil jeho ředitel Petr Rožek.

​Včasný příjezd může snížit emise kontejnerových lodí

Kontejnerové lodě mohou snížit spotřebu paliva a z ní plynoucí emise oxidu uhličitého o 14 procent na jednu plavbu pomocí příjezdu just‑in‑time (JIT). Jedná se o první globální studii dopadu příjezdů JIT využívající údaje o sledování a spotřebě paliva v reálném čase z provozovaných kontejnerových lo­dí.

​Právě vychází v DN č. 13

IMO směřuje k revizi strategie pro emise skleníkových plynů

30.6. – V červnu se uskutečnilo 78. zasedání Výboru pro ochranu mořského prostředí (MEPC) Mezinárodní námořní organizace (IMO), které mimo jiné vyústilo v pokrok ve snaze o revizi výchozí strategie pro skleníkové plyny. Revidovaná strategie by měla být přijatá v polovině roku 2023.

Luka Koper zvýší kapacitu na 2 miliony TEU

Luka Koper, provozovatel víceúčelového přístavu Koper, pokračuje ve vysokém tempu investic. Po dvou intenzivních letech, kdy bylo na přístavní infrastrukturu a vybavení vyčleněno celkem 120 milionů eur, se slovinská společnost nyní snaží dále posílit své kontejnerové zázemí.

​IMO směřuje k revize strategie pro emise skleníkových plynů

V červnu se uskutečnilo 78. zasedání Výboru pro ochranu mořského prostředí (MEPC) Mezinárodní námořní organizace (IMO), které mimo jiné vyústilo v pokrok ve snaze o revizi výchozí strategie pro skleníkové plyny. Revidovaná strategie by měla být přijatá v polovině roku 2023.

spinner