Námořní doprava

Z mezinárodních dopravních a logistických svazů - leden 2017

SPEDICE

Mezinárodní federace spedičních svazů – FIATA

INFORMACE O NADCHÁZEJÍCÍCH MEZINÁRODNÍCH SETKÁNÍCH

Konference RAME 4. až 6. května 2017 v Casablance

Regionální speditérská konference RAME (Region Africa and Middle East) uvítá delegáty z Evropy, Afriky, Středního východu a dalších zemí. Konference je fórem, jež umožní prezentovat současné výzvy a příležitosti k aktivitám v daném regionu.

​Aktuality ze světa 2/2017 Premium

​Aktuality ze světa 2/2017

19.1. – Přístavní správa Hamburg Port Authority (HPA) letos více investuje z vlastních prostředků, aby se udržela výkonnost Hamburku jako univerzálního přístavu a aby byl nachystán pro budoucí úkoly. Asi 240 milionů eur půjde kromě jiného do obnovy silničních a železničních mostů. Loni šlo kolem 200 milionů eur do různých akcí, jež slouží k udržení konkurenční schopnosti přístavu. Inženýři se musejí vyrovnávat s rychlým růstem velikosti lodí, jež budou později projíždět pod mosty.

​Aktuality ze světa 01/2017 Premium

​Aktuality ze světa 01/2017

11.1. – V německém letectví dojde k přísnějšímu prověřování zaměstnanců. Spolková rada odsouhlasila reformu zákona o letecké bezpečnosti. Ta předpokládá zejména přísnější kontroly kolem leteckého zboží. V zásadě budou smět letecké podniky nakládat svá letadle zbožím, jež bude označeno jako bezpečné. Zákon zostřuje prověřování pracovníků v bezpečnostně citlivých oblastech.

​Maersk Line koupí od Oetker Group rejdařství Hamburg Süd

Dánské kontejnerové rejdařství Maersk Line uzavřelo dohodu s Oetker Group o převzetí rejdařství Hamburg Süd. Akvizici ještě musí schválit akcionáři a příslušné antimonopolní úřady (Evropské unie, Spojených států, Číny, Jižní Koreje, Austrálie, Brazílie a dalších). Maersk Line bude s úřady aktivně spolupracovat. Celý proces by měl být dokončen na sklonku roku 2017. Do té doby budou obě rejdařství fungovat jako dosud.

Chystá se automatizovaná rezervace slotů

Container-Transport-Dienst (CTD), dceřiná společnost hamburského přístavního a logistického koncernu HHLA, pověřila softwarový podnik Cargo support vývojem programu pro automatizovanou rezervaci slotů. Od roku 2017 musí mít kontejnerové terminály v hamburském přístavu rezervovaná časová okna (sloty) pro převzetí kontejnerů. Za pomoci systému rezervace slotů může být odbavení kamionů lépe rozloženo do celého dne, což zabrání čekání v kolonách a zvýší výkonnost kontejnerových terminálů.

Komentář Jiřího Kladivy: ​Co přinesl rok 2016 v dopravě

V letošním roce jsme především vzpomněli 60 let existence námořního kontejneru, který odstartoval revoluci v přepravě zboží přes moře. A připomněli jsme si, že pán, který stál v roce 1956 za vznikem této skvělé ocelové skříně, byl Malcom McLean, dopravní podnikatel z USA. A byla to jeho vize, která našla završení v současných lodních obrech přepravujících najednou skoro 20 tisíc těchto ložných jednotek mezi všemi kontinenty světa.

Prohloubení plavební dráhy v Hamburku čeká na verdikt soudu Premium

Prohloubení plavební dráhy v Hamburku čeká na verdikt soudu

3.1. – Prohloubení plavební dráhy je aktuálně nejdůležitějším strategickým projektem hamburského přístavu. S ohledem na rostoucí velikost a ponor námořních lodí je pro přístav nezbytné zajistit bezproblémový přístup od moře. Pro Hamburk je odpovídající plavební dráha životně důležitým předpokladem pro udržení konkurenceschop­nosti a dalšího rozvoje.


IMO vybrala první centra pro spolupráci v oblasti námořních technologií Premium

IMO vybrala první centra pro spolupráci v oblasti námořních technologií

3.1. – Šanghajská námořní univerzita (Shanghai Maritime University) bude plnit v rámci projektu GMN – Global MTTC Network funkci asijského regionálního centra pro spolupráci v oblasti námořních technologií MTCC. Podobnou roli bude hrát University of Trinidad and Tobago pro oblast Karibiku. Obě instituce byly vybrány Mezinárodní námořní organizací IMO, která připravila ambiciózní program pro námořní sektor, jehož cílem je koordinovat postup při snižování emisí skleníkových plynů. Projekt financuje Evropská unie. Další tři centra MTCC vzniknou v dalších klíčových regionech – v Africe, Latinské Americe a oblasti Pacifiku.


​Rotterdamská přístavní správa požaduje radikální snižování emisí CO2 Premium

​Rotterdamská přístavní správa požaduje radikální snižování emisí CO2

30.12. – Správa nizozemského námořního přístavu Rotterdam vyzvala Evropský parlament, aby vyvinul větší tlak na Mezinárodní námořní organizaci IMO při tvorbě plánu na snižování emisí CO2 v námořní dopravě. Podle aktuálního vývoje situace by opatření měla začít platit nejdříve od roku 2023. „To je pozdě. Plány by měly být mnohem ambicióznější,“ tvrdí Allard Castelein, předseda představenstva rotterdamského přístavního podniku.


​Maersk chce nabízet komplexní služby i na pevnině Premium

​Maersk chce nabízet komplexní služby i na pevnině

30.12. – A. P. Møller – Maersk, největší kontejnerové rejdařství na světě, plánuje další růst. Koncern se chce zaměřit na poptávku po komplexních end-to-end službách a připravuje rozšíření pozemních služeb. Záměry prezentoval předseda představenstva Søren Skou na prosincovém setkání s investory, analytiky a bankéři.

spinner