Námořní doprava

Z mezinárodních dopravních a logistických svazů - prosinec 2016

SPEDICE

Mezinárodní federace spedičních svazů – FIATA

PŘÍPRAVA NA UDĚLENÍ CENY MLADÝ SPEDITÉR ROKU 2017

FIATA a hlavní sponzor udílení mezinárodní ceny Mladý speditér roku 2017, TT Club – organizace vzájemného dopravního a logistického pojištění –, oznámili podrobnosti této události. Cena je výsledkem úsilí FIATA a zúčastněných sponzorů rozvíjet kvalitu ve spedičním oboru a oceňovat mladé talenty hodnotnými příležitostmi odborné přípravy. Ocenění je přístupné každému mladému speditérovi a speditérce z podniku, jenž je členem národního spedičního svazu a který nepřesáhne věk 32 let v roce, kdy má být psána disertační práce; je žádoucí, nikoliv však povinné, aby uchazeči prokázali dvouletou zkušenost z práce ve spedici na plný úvazek. 

​Brexit změní i obchod s emisními povolenkami Premium

​Brexit změní i obchod s emisními povolenkami

19.12. – Dopady brexitu – vystoupení Velké Británie z Evropské unie – lze jen těžko odhadnout. Také rejdaři je připravují na všechny možné scénáře dalšího vývoje. Ve hře je mimo jiné fungování evropského systému obchodování s emisními povolenkami ETS. Pokud se ETS bude vztahovat na rejdaře, je evidentní, že se budou snažit hledat způsob, jak ušetřit.

​Přístav Antverpy bude mít své obchodní zastoupení v Praze

Na počátku příštího roku se v Praze otevře obchodní zastoupení druhého největšího evropského přístavu, Ant-verp. Jeho hlavním posláním bude nabízet služby tohoto přístavu českým podnikatelům, zprostředkovávat nové kontakty a nové příležitosti pro české podnikatele. Nejen na to, jaké jsou konkurenční výhody přístavu Antverpy, jsme se zeptali poradkyně pro intermodální dopravu v tomto přístavu Kataríny Štancové.

​Velké evropské přístavy podporují rozšíření NECa

Správy přístavů Antverpy, Hamburk, Rotterdam, Le Havre a Brémy/Bremerhaven jednoznačně podporují plán zahrnout Baltské a Severní moře do kontrolních oblastí emisí oxidů dusíku (NOx) NECA od roku 2021.

Aktuality ze světa 30 Premium

Aktuality ze světa 30

9.12. - Rejdařství Hapag-Lloyd z Hamburku převzalo v polovině listopadu v Jižní Koreji v loděnici Hyunday Samho Heavy Industries první, pro latinskoamerickou relaci speciálně konstruovaný frachter o kapacitě 10 500 TEU. Přibližně 333 metrů dlouhá a 48 metrů široká loď s místem pro 2100 chladírenských kontejnerů patří do série pěti plavidel, která budou moci proplouvat rozšířeným Panamským kanálem.

​Z mezinárodních dopravních a logistických svazů - listopad 2016

LOGISTIKA

Evropská logistická asociace – ELA

KONFERENCE ELA DODAVATELSKÉ ŘETĚZCE V BRUSELU

Rozbory dat mohou užitečným způsobem pomáhat logistickým podnikům ve snižování provozních nákladů. Ačkoliv se často uvádí, že „data jsou novým olejem“, skutečností je, že většina dodavatelských řetězců organizací není dobře vybavena, aby se mohla vhodně zabývat velkými objemy dat. 

​Soukromý sektor dále masivně investuje v přístavu Antverpy Premium

​Soukromý sektor dále masivně investuje v přístavu Antverpy

29.11. – Investiční ofenzíva v antverpském přístavu bude pokračovat i v následujících letech. Skupina SEA-Invest plánuje výstavbu nového tankerového terminálu v zóně Delwaide za 250 milionů €. Ve stejném přístavišti bude skupina provozovat nezávislý kontejnerový terminál, který převzala od IMT (Independent Marine Terminal). Zařízení se aktuálně nachází v oblasti Hansa, ale připravuje se přesun do Delwaide, kde jsou k dispozici pozemky pro další expanzi. Dodatečné investice si vyžádají 50 milionů €. Další aktivity nejsou přímo spojeny s pobřežní infrastrukturou, ale zlepšením využití ploch v zázemí Delwaide.

Aktuality ze světa 29

24.11. – Druhá komora nizozemského parlamentu schválila zákon, který činí oficiálním boj proti sociálnímu dumpingu v silniční nákladní dopravě. Zákon o „Společné odpovědnosti“ stanoví, že také odesilatelé zboží mohou být poháněni k odpovědnosti, pokud pracovní podmínky nákladních řidičů neodpovídají nizozemským předpisům. Možnost žalob za sociální dumping se tak rozšiřují, když dosud bylo možno postupovat pouze proti dopravním firmám, jež řidiče zaměstnávají.

​Nová konstrukce trupu nákladních lodí a menší rychlost pomohly snížit uhlíkovou stopu

23.11. – To, co začalo jako pilotní projekt „zeleného“ dodavatelského řetězce mezi Švédskem a Čínou v roce 2006, se postupně proměnilo ve strategické partnerství v oblasti ochrany životního prostředí a světových oceánů. Logistická společnost DB Schenker a kontejnerový přepravce Hapag-Lloyd se nyní mohou společně ohlédnout za dekádou intenzivní spolupráce, která zásadně přispěla k omezení emisí oxidu uhličitého. Za posledních deset let společně dokázali omezit uhlíkaté zplodiny o 130 tisíc tun.

​Istanbul hostil Světový den námořní dopravy

14.11. - Světový den námořní dopravy v Turecku znovu ukázal nezastupitelnou roli sektoru pro globální obchod. Listopadovou akci oficiálně zahájil generální tajemník Mezinárodní námořní organizace IMO Kitack Lim, který ve slavnostním projevu zdůraznil, že ačkoli je na námořní dopravě prakticky závislý celý svět, jen málokdo si její význam plně uvědomuje. „V průběhu celého roku jsem usiloval o to, aby se povědomí o námořním sektoru výrazně posílilo. Letošní Světový den námořní dopravy na turecké půdě pomáhá rozšiřovat pozitivní obraz v očích veřejnosti,“ uvedl Kitack Lim.

spinner