DN č. 7 - Mezinárodní kamionová doprava, Autobusová doprava, LUV, vychází 29.3., uzávěrka již 8.3.! 

Námořní doprava

​Co přinesl březen 2017 v dopravě

Letošní předjaří soustředilo pozornost na vodní toky nejen s ohledem na odchody ledových ker, ale též pokud šlo o dopravní politiku kolem naší hlavní řeky – byť na jejím zahraničním úseku.

​Hapag-Lloyd převezme UASC až koncem května

20.4. – Německé kontejnerové rejdařství Hapag-Lloyd odložil termín konečného převzetí rejdařství United Arab Shipping Company (UASC) z 31. března na 31. května. Transakce v hodnotě 7 až 8 miliard € získala souhlas všech zainteresovaných stran. Za průtahy při vytvoření jednoho z největších kontejnerových rejdařství na světě stojí dolaďování řady finančních záležitostí s bankami.

​Aktuality ze světa 10/2017 Premium

​Aktuality ze světa 10/2017

SILNIČNÍ DOPRAVA – V Německu se schyluje k žalobě proti dlouhým silničním soupravám. Drážní lobby „Aliance pro železnici“ jakož i „Německá pomoc životnímu prostředí“ hodlají žalovat pravidla povolování dlouhých nákladních vozidel (20,25 m) a zastavit tak nasazování těchto vozidel na německých silnicích.

​Společný projekt snižuje emise SO2

Rejdařství Hamburg Süd ve spolupráci se svým švédským zákazníkem Electrolux spustilo pilotní projekt ke snížení emisí oxidu siřičitého (SO2) v přístavu Iquique v Chile. Během kotvení 1. a 2. března byla kontejnerová loď Santa Clara (7154 TEU) upravena pro provoz pomocných agregátů a ohřívačů ze standardního paliva – těžkého topného oleje – na mnohem čistší námořní palivo MGO. Jen během tohoto pobytu v přístavu provozovatel ušetřil plných 95 procent emisí SO2.

Aktuality 9/2017 Premium

Aktuality 9/2017

NÁMOŘNÍ DOPRAVA – Námořní dopravci charterují velké tonáže. Ještě před novým uspořádáním námořních aliancí v kontejnerové plavbě jistí si nyní liniová rejdařství intenzivněji velké lodě. Na charterovém trhu jsou nyní hlavně poptávány nákladní lodě o kapacitách od 8 000 TEU výše. Za moderní lodě o 9 000 TEU nabízejí dopravci rovných 15 000 USD/den – o několik tisíc dolarů více než na počátku roku. Aby si zajistili kapacity, musí si námořní linky zadávat lodě se stále větším předstihem. Narůstající aktivity přikládají experti tomu, že dopravci v rámci nových aliancí by měli mít od dubna více jistoty v plánování než dříve.


Norsko schválilo stavbu prvního námořního tunelu na světě Premium

Norsko schválilo stavbu prvního námořního tunelu na světě

7.4. – Norsko schválilo stavbu prvního námořního tunelu na světě, oznámil norský ministr dopravy. Trasa dlouhá 1700 metrů povede vnitřkem skalnatého poloostrova Stad. Tunel, jímž budou moci proplouvat výletní i nákladní lodě, by měl být zprovozněn v roce 2023.

Valettská deklarace podpořila evropskou námořní dopravu

3.4. – Evropští ministři dopravy schválili koncem března deklaraci o námořní dopravě, která stanovuje priority evropské politiky pro námořní dopravu, zejména pokud jde o konkurences­chopnost, digitální agendu a snižování emisí CO2. Tzv. Valettská deklarace byla schválena v závěru dvoudenní ministerské konference pořádané maltským předsednictvím EU.

​Z mezinárodních dopravních a logistických svazů - březen 2017

LOGISTIKA

Evropská asociace vozidlové logistiky – ECG

PREZIDENT ECG: ŘIDIČI POTŘEBUJÍ LEPŠÍ PODPORU

Wolfgang Göbel, prezident ECG, se v únoru při příležitosti dvaceti let existence této organizace zaměřené na distribuci a dopravu nových vozidel obrátil na členskou základnu. „Je stále více zřejmé, že technika se pohybuje rychleji než my nebo než trh. Ještě dále za těmito inovacemi jsou tvůrci legislativy. V Evropě vidíme mnoho příkladů – stále raději vyplňujeme papírové dodací podklady, než abychom využívali digitální procesy, jež jsou k dispozici. Dalším příkladem je přání Evropské komise vyvinout pro řidiče nástroje k dálkové rezervaci parkovacích míst. Přestože to může přinést větší efektivnost, naprosto se přehlíží skutečná situace, že po celé Evropě je naprostý nedostatek míst pro parkování a k vykonání odpočinku,“ řekl mimo jiné. 

​Většinový podíl v řeckém přístavu Soluň chtějí koupit tři firmy Premium

​Většinový podíl v řeckém přístavu Soluň chtějí koupit tři firmy

27.3. – Řecko obdrželo tři závazné nabídky na většinový podíl v přístavu v Soluni. Oznámila to řecká privatizační agentura. O druhý největší přístav v zemi mají zájem filipínská společnost International Container Terminal Services (ICTS), dubajská P&O Steam Navigation Company (DP World) a německá investiční skupina Deutsche Invest Equity Partners.

​Maersk dosáhl dohody o vyrovnání s antimonopolním úřadem FAS

Kontejnerové rejdařství Maersk Line a ruský federální antimonopolní úřad FAS dosáhly dohody ve sporu o oznamování cen zákazníkům na kontejnerovém trhu. Výsledkem je dohoda o vyrovnání: Maersk zaplatí pouze pokutu ve výši 230 tisíc USD, FAS ustoupí od vymáhání předchozí pokuty 12 milionů USD.

spinner