DN č. 22 - Kurýrní, expresní a balíkové služby, Logistika pro e-commerce, LUV, Manažerské vozy - vychází 26. 10., uzávěrka již 5. 10. !!! 

Námořní doprava

​„Nejzelenějším“ námořním přístavem je Rotterdam Premium

​„Nejzelenějším“ námořním přístavem je Rotterdam

3.11. – Nizozemský přístav Rotterdam byl na Mezinárodním summitu ekologické námořní dopravy 2016 zvolen „nejekologičtějším přístavem roku“. Summit se uskutečnil v Rotterdamu 17. a 18. října za účasti více než 200 představitelů mezinárodní námořní dopravy. Dalšími nominovanými byly Antverpy, Amsterdam a Hamburk.

​Antverpy usilují o rozvoj kontaktů s Afrikou Premium

​Antverpy usilují o rozvoj kontaktů s Afrikou

31.10. – Africký kontinent představuje pro belgický námořní přístav Antverpy velmi zajímavého a perspektivního obchodního partnera. V uplynulých dvou letech Antverpy odbavily 19 milionů tun zboží u spojů s Afrikou. Obchodu dominuje trio Togo, Nigérie a Jihoafrická republika, přičemž nejrozšířenějšími komoditami jsou tekuté hromadné zboží, automobily a kontejnerizova­né zboží.

​Aktuality ze světa 27 Premium

​Aktuality ze světa 27

26.10. – Přístav Gdaňsk je nyní lépe přístupný po železnici také ze západu. 27. září byla slavnostně otevřena modernizovaná železniční trať č. 226 a nový most přes „Martwu Wislu“. Oba infrastrukturní projekty mají velký význam pro Gdaňsk, jakožto přístav na hluboké vodě, jenž je v současnosti dále budován. Skoro 95 procent všech vlaků, které do přístavu přijíždějí nebo jej opouštějí, používají přístup přes Mrtvou Vislu. V roce 2015 jezdilo po této trati v průměru denně 500 vagónů. Zhruba polovina přepravovala hromadné zboží a třetina kontejnery. Dynamiku železniční dopravy vyvolává zájem v přístavním zázemí, který přinesl nárůst o 41 procent. Počet nákladních vagonů, odbavovaných v přístavu, se zvýšil o 41 procent.

​Insolvence rejdařství Hanjin vyšroubovala přepravní tarify Premium

​Insolvence rejdařství Hanjin vyšroubovala přepravní tarify

25.10. – Výpadek přepravních kapacit a nárůst poptávky po přepravě kontejnerů v důsledku insolvence jihokorejského rejdařství Hanjin vyhnaly ceny za námořní kontejnerovou přepravu vzhůru: podle šanghajského indexu SCFI tarify u přeprav z největších čínských přístavů do Středomoří stouply o 22 procent na 860 USD/TEU. Tarify přitom u zmiňované trasy již předtím vzrostly o 35 procent.

Z mezinárodních dopravních a logistických svazů - září 2016

LOGISTIKA

Evropská asociace logistických center – EUROPLATFORMS

Valná hromada proběhla ve Španělsku

Valná hromada EUROPLATFORMS se uskutečnila v hlavním městě španělské Andalusie Huelva na pozvání posledního prezidenta EUROPLATFORMS a nyní generálního ředitele huelvského přístavu Ignacia Álvareze Ossoria. Účastníci jednali o projektech TEN-T a DTLF, o novém, racionálnějším způsobu projednávání přihlášek nových členů, a zejména diskutovali o postavení logistických center v nové logistice jakožto podstatných oblastech kontroly směrování logistických řetězců s dopady na hospodárnost a udržitelnost dopravy. Na zasedání bylo schváleno přijetí finské organizace Limowa za člena EUROPLATFORMS.

​Kontejnerovou námořní dopravu oslabuje nadbytek kapacit

Poradenská společnost Drewry v nejnovější zprávě o vývoji kontejnerové námořní dopravy informuje o mírném pozitivním posunu: slabý globální ekonomický růst a nepatrné oživení v Evropě se odrážejí v mírném zlepšení světového obchodu včetně kontejnerové námořní dopravy.

Veletrh námořních technologií SMM ukázal trendy budoucnosti

Letošní, v pořadí již 27. ročník mezinárodního veletrhu lodního stavitelství SMM navštívilo v Hamburku přes 50 tisíc návštěvníků. Na 93 tisících metrech čtverečních se představilo více než 2200 vystavovatelů. Enormní zájem odborné veřejnosti i vystavovatelů je podle organizátorů z Hamburg Messe und Congress zvláště uspokojivý, přihlédneme-li k poněkud napjaté situaci na trhu.

​Hapag-Lloyd a UASC vytvoří páté největší rejdařství na světě

Koncem srpna se v Hamburku sešlo na výroční valné hromadě více než 300 akcionářů rejdařství Hapag-Lloyd (představujících téměř 94 procent všech hlasovacích podílů), před kterými vystoupil předseda představenstva tohoto rejdařství Rolf Habben Jansen. Byla to první valná hromada od 6. listopadu loňského roku, kdy došlo k předložení nabídky na převzetí UASC. Habben Jansen informoval o hospodářských výsledcích za rok 2015, detailně se však věnoval především plánované akvizici. Spojení sil obou rejdařství je pro Hapag-Lloyd dalším strategickým krokem, zvláště po předchozí úspěšné integraci rejdařství CSAV. Hapag-Lloyd bude nejen větší a silnější, ale také „mezinárodnější“ a mnohem konkurenceschop­nější.

Aktuality ze světa 26 Premium

Aktuality ze světa 26

13.10. – Poptávka po přepravě leteckého zboží v červenci celosvětově stoupla, největší nárůst se ukazuje v Evropě. Podle čísel světové asociace aerolinek IATA se zlepšila celková poptávka v tunokilometrech ve srovnání se stejným měsícem před rokem o pět procent. Za posledních 18 měsíců to byl nejrychlejší růst. Evropské aerolinky zaznamenaly zvýšení poptávky po leteckém zboží o 7,2 procent, zatímco kapacita narostla o 3,8 procent. IATA to přisuzuje rostoucím exportním zakázkám v Německu. U dopravců z oblasti Perského zálivu má jít o zvýšení poptávky o 6,7 procent a kapacity o 11 procent.


​Přístav Rostock chce být pro české firmy branou do Baltu

10.10. – Přístav Rostock patří k nejdůležitějším a s objemem překládaného zboží i k největším přístavům na jihu Baltského moře. Velmi intenzivně se rozvíjí především trajektová doprava a překládka kontejnerů. Nabídka služeb tohoto přístavu a informace o jeho dalším rozvoji byly hlavním tématem setkání s českými partnery a zákazníky, které se uskutečnilo na půdě Česko-německé obchodní a průmyslové komory v Praze.

spinner