Námořní doprava

Aktuality ze světa 2/2018 Premium

Aktuality ze světa 2/2018

7.1. - NÁMOŘNÍ DOPRAVA – Jihokorejské liniové rejdařství Hyundai Merchant Marine (HMM) vstupuje do tonážní kategorie 22 000 TEU (40 stopých kontejnerů). Objednání těchto lodí naplňuje národní očekávání stát se světově vedoucím námořním národem – jak řekl generální ředitel C.K. Yoo v minulých dnech na podnikovém setkání.

​Z mezinárodních dopravních a logistických svazů prosinec 2017

LOGISTIKA

Evropská logistická asociace – ELA

PŘÍPRAVA 13. EVROPSKÉHO VÝZKUMNÉHO SEMINÁŘE (ERS) O LOGISTICE

Seminář se uskuteční v nizozemském Rotterdamu ve dnech 17. a 18. května 2018. Proběhne ve spolupráci s odbornými časopisy Journal of Business Logistics (JBL) a International Journal of Logistics Management (IJLM), jakož i s Erasmus University. Posláním semináře ERS je uvést a diskutovat současná témata evropské logistiky.

Německé přístavní hospodářství očekává větší podporu

Navzdory všeobecně optimistickým ekonomickým vyhlídkám požaduje německé přístavní hospodářství od spolkových zemí i spolkových orgánů aktivnější podporu. „Můžeme být ještě lepší, můžeme dosáhnout více,“ zdůraznil Frank Dreeke, prezident Ústředního svazu německých přístavních podniků ZDS, na výroční tiskové konferenci v Hamburku. Varoval však také, že při zanedbání podpory přístavů ze strany odpovědných míst hrozí, že zákazníci dají přednost konkurenci z jiných zemí.

​Co přinesl rok 2017 v dopravě

Celkově utěšená situace v národních ekonomikách se pozitivně odrážela prakticky ve všech dopravních oborech. S pokrýváním požadavků na dopravu měly některé obory dokonce značné problémy.

​Aktuality ze světa 1/2018 Premium

​Aktuality ze světa 1/2018

2.1. - ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA – Symbolickým prvním přejezdem vlaku v polovině prosince uvedla hamburská přístavní správa nový drážní sklopný most přes vodní přístavní cestu Rethe do provozu. Největší most tohoto druhu v Evropě spojí do budoucna přístavní nádraží Hohe Schaar s přístavními podniky v Neuhofu i s kontejnerovým terminálem Tollerort.

PF 2018

Redakce Dopravních novin vám děkuje za přízeň, kterou jste nám věnovali v roce 2017, a do nového roku přeje hodně zdraví, štěstí, pohody a úspěchů nejen v práci, ale i v soukromém životě.

Německý námořní sektor sází na LNG, volá zároveň po větší podpoře

Zástupci německého námořního sektoru a politiky se shodli na nutnosti posílení spolupráce obchodu a logistiky, aby se podařilo prosadit „námořní revoluci“ v používání nízkoemisních pohonů v lodní dopravě – navíc pokud možno bez nárůstu tlaku na zvyšování cen. Jednoznačným závěrem setkání bylo konstatování, že palivem budoucnosti pro námořní dopravu má být zkapalněný zemní plyn LNG.


​Gdaňsk připravuje modernizaci cesty do Běloruska

Správa polského přístavu Gdaňsk ustavila interní pracovní skupinu, jejímž úkolem bude koordinace procesu přípravy studie proveditelnosti modernizace vnitrozemské vodní cesty spojující Gdaňský a Viselský záliv s běloruským říčním systémem. Tento projekt je zaměřený na spojení Baltského a Černého moře přes síť východoevropských říčních kanálů. V následujících letech má pomoci Polsku v posílení jeho pozice jako jedné z klíčových tranzitních zemí v Evropě.

​Hamburk zavádí systém rezervace časových slotů pro kamiony

Na konci listopadu byl na všech čtyřech kontejnerových terminálech v hamburském přístavu zaveden systém rezervace časových slotů pro dodání a vyzvednutí kontejnerů na tahačích. Hamburk je prvním německým přístavem, který implementuje takovýto proces sloužící k řízení a optimalizaci provozu nákladních vozidel.

Aktuality ze světa 37/2017 Premium

Aktuality ze světa 37/2017

21.12. – NÁMOŘNÍ DOPRAVA – „Hloubení Labe se musí uskutečnit“. Jeremy Nixon, generální ředitel nového japonského velkorejdařství Ocean Network Express (One) si nebere při setkání s tiskem servítky. „Až dosud jsme byli velmi trpěliví, ale očekáváme, že se prohloubení Labe provede“. Ještě do Vánoc je mají projednat u spolkového správního soudu v Lipsku zbývající žaloby proti infrastrukturnímu projektu.

spinner