Společnost HHLA reaguje na náročné výzvy ze začátku roku

Společnost HHLA reaguje na náročné výzvy ze začátku roku

Začátek roku 2023 byl pro společnost Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) náročným obdobím v souvislosti s pokračujícím geopolitickým napětím, hospodářskými sankcemi EU a pomalejším hospodářským růstem. Tržby skupiny HHLA se v prvních třech měsících roku snížily o 5,6 procenta na 364,7 milionu EUR (v předchozím roce 386,2 milionu EUR).

Provozní výsledek hospodaření (EBIT) se meziročně snížil o 57,3 procenta na 22,9 milionu eur (předchozí rok: 53,7 milionu eur). Marže EBIT činila 6,3 procenta, což je méně než 13,9 procenta ve stejném čtvrtletí předchozího roku. Hlavními důvody poklesu příjmů a zisku byla snížená poptávka po kontejnerové přepravě, pokles poplatků za skladování v kontejnerových terminálech v Hamburku a pozastavení námořní manipulace v kontejnerovém terminálu v Oděse. Zisk po zdanění a menšinových podílech klesl o 87,7 procenta na 2,8 milionu EUR (v předchozím roce: 22,8 milionu eur).
Angela Titzrath, generální ředitelka společnosti HHLA, uvedla: „Výrazné oslabení poptávky po logistických službách bylo patrné již na konci roku 2022. Geopolitické napětí, ruská agresivní válka proti Ukrajině, vysoká inflace a s ní související snížení spotřeby v Evropě se projevily v celosvětově ekonomicky slabém začátku roku. Jak jsme očekávali, i ve společnosti HHLA byl v prvním čtvrtletí roku slabý překlad kontejner a jejich přeprava. Ve druhém čtvrtletí očekáváme oživení trhu. Na straně výnosů však segment intermodální přepravy vykázal stabilní vývoj. Celkově se osvědčila strategie společnosti HHLA, která se snaží zaujmout širokou pozici v logistickém hodnotovém řetězci a neustále rozšiřovat svou síť. I přes náročné období společnost HHLA pokračuje v realizaci své strategie založené na udržitelnosti a ziskovém růstu. V prvním čtvrtletí to zahrnovalo rozšíření sítě naší dceřiné železniční společnosti Metrans, rozvoj našich aktivit v oblasti vodíku a investice do inovativních řešení prostřednictvím společnosti HHLA Next.“

Kótovaná podskupina Port Logistics zaznamenala v prvních třech měsících výrazný pokles tržeb o 5,9 procenta na 355,1 milionu eur (v předchozím roce 377,5 milionu eur). Provozní výsledek hospodaření (EBIT)
se meziročně snížil o 62,5 procenta na 18,5 milionu eur (předchozí rok: 49,2 milionu eur). Marže EBIT se snížila o 7,8 procentního bodu na 5,2 procenta (předchozí rok:
13,0 procenta). Zisk po zdanění a menšinových podílech dosáhl 0,4 milionu eur (v předchozím roce: 20,3 milionu eur).

V kontejnerovém segmentu se objem překladu v kontejnerových terminálech společnosti HHLA celkově snížil o 18,6 procenta na 1416 tisíc standardních kontejnerů (TEU) (předchozí rok: 1740 tisíc TEU). Objem překladu hamburských kontejnerových terminálů ve výši 1360 tisíc TEU se oproti stejnému období loňského roku snížil o 15,9 procenta (předchozí rok: 1618 tisíc TEU). Hlavním faktorem tohoto vývoje byl silný pokles objemů v oblasti lodní dopravy na Dálném východě, zejména v Číně. Pozitivní dynamika objemů nákladu v Severní Americe nebyla schopna tento vývoj kompenzovat. Objem feederové přepravy se oproti předchozímu roku rovněž výrazně snížil. Kromě švédských a polských tras se v důsledku sankcí EU meziročně výrazně snížily zejména objemy v Rusku. Podíl námořní manipulace s feedery se meziročně mírně snížil na 18,1 procenta (v předchozím roce 21,2 procenta).

V mezinárodních kontejnerových terminálech klesl objem překládky o 53,9 procenta na 56 tisíc TEU (předchozí rok: 122 tisíc TEU). Důvodem byl výrazný pokles objemu nákladu v terminálu v Oděse poté, co zde úřady koncem února 2022 pozastavily manipulaci v důsledku ruské invaze. V prvním čtvrtletí roku 2023 rovněž chyběly mimořádné odbavení v kontejnerovém terminálu TK Estonia jako alternativě k ruským přístavům.

V segmentu intermodální přepravy se kontejnerová přeprava snížila celkem o 5,4 procenta na 408 tisíc standardních kontejnerů (TEU) (předchozí rok: 431 tisíc TEU). Železniční přeprava se meziročně snížila o 5,6 procenta na 340 tisíc TEU (předchozí rok: 361 tisíc TEU). Pokles se týkal všech hlavních tras.

V prvních třech měsících finančního roku 2023 nedošlo k žádným novým událostem zásadního významu. Proto nadále platí informace zveřejněné ve zprávě vedení za rok 2022 týkající se očekávaného průběhu hospodaření v roce 2023.

Hospodářský vývoj společnosti HHLA v prvním čtvrtletí roku 2023 byl do značné míry v souladu s očekáváním.

(lan)

Foto: HHLA

spinner