DN č. 13 - Silniční nákladní doprava, Autobusová doprava, vychází 21.6., uzávěrka již 31.5.! 

Námořní doprava

Turecko chce vybudovat kanál mezi Černým a Marmarským mořem Premium

Turecko chce vybudovat kanál mezi Černým a Marmarským mořem

16.1. – Plán výstavby kanálu, který by spojil Marmarské a Černé moře, včera oznámilo Turecko. Nová trasa, která má ulevit přetížené Bosporské úžině, povede západně od Istanbulu a evropská část města se tak stane ostrovem, píše agentura Reuters.

Aktuality ze světa 3/2018 Premium

Aktuality ze světa 3/2018

11.1. – NÁMOŘNÍ DOPRAVA – Šanghajský námořní přístav dosáhl nového rekordu ve zbožovém překladu. Přes mola největšího námořního přístavu světa se loni podle místního tisku překládalo více než 40 milionů TEU. Tím překonala Šanghaj svou dosud největší dosaženou hodnotu 37,1 milionu TEU za rok 2016 téměř o osm procent. Čtvrtletní výsledky čínského přístavu již dříve tento výsledek naznačovaly. Jen mezi lednem a listopadem se překládalo 36,8 milionů TEU – téměř tolik, jako za celý rok 2016. Pozitivní vývoj pak pokračoval až do konce roku 2017.

Aktuality ze světa 2/2018 Premium

Aktuality ze světa 2/2018

7.1. - NÁMOŘNÍ DOPRAVA – Jihokorejské liniové rejdařství Hyundai Merchant Marine (HMM) vstupuje do tonážní kategorie 22 000 TEU (40 stopých kontejnerů). Objednání těchto lodí naplňuje národní očekávání stát se světově vedoucím námořním národem – jak řekl generální ředitel C.K. Yoo v minulých dnech na podnikovém setkání.

​Z mezinárodních dopravních a logistických svazů prosinec 2017

LOGISTIKA

Evropská logistická asociace – ELA

PŘÍPRAVA 13. EVROPSKÉHO VÝZKUMNÉHO SEMINÁŘE (ERS) O LOGISTICE

Seminář se uskuteční v nizozemském Rotterdamu ve dnech 17. a 18. května 2018. Proběhne ve spolupráci s odbornými časopisy Journal of Business Logistics (JBL) a International Journal of Logistics Management (IJLM), jakož i s Erasmus University. Posláním semináře ERS je uvést a diskutovat současná témata evropské logistiky.

Německé přístavní hospodářství očekává větší podporu

Navzdory všeobecně optimistickým ekonomickým vyhlídkám požaduje německé přístavní hospodářství od spolkových zemí i spolkových orgánů aktivnější podporu. „Můžeme být ještě lepší, můžeme dosáhnout více,“ zdůraznil Frank Dreeke, prezident Ústředního svazu německých přístavních podniků ZDS, na výroční tiskové konferenci v Hamburku. Varoval však také, že při zanedbání podpory přístavů ze strany odpovědných míst hrozí, že zákazníci dají přednost konkurenci z jiných zemí.

​Co přinesl rok 2017 v dopravě

Celkově utěšená situace v národních ekonomikách se pozitivně odrážela prakticky ve všech dopravních oborech. S pokrýváním požadavků na dopravu měly některé obory dokonce značné problémy.

​Aktuality ze světa 1/2018 Premium

​Aktuality ze světa 1/2018

2.1. - ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA – Symbolickým prvním přejezdem vlaku v polovině prosince uvedla hamburská přístavní správa nový drážní sklopný most přes vodní přístavní cestu Rethe do provozu. Největší most tohoto druhu v Evropě spojí do budoucna přístavní nádraží Hohe Schaar s přístavními podniky v Neuhofu i s kontejnerovým terminálem Tollerort.

PF 2018

Redakce Dopravních novin vám děkuje za přízeň, kterou jste nám věnovali v roce 2017, a do nového roku přeje hodně zdraví, štěstí, pohody a úspěchů nejen v práci, ale i v soukromém životě.

Německý námořní sektor sází na LNG, volá zároveň po větší podpoře

Zástupci německého námořního sektoru a politiky se shodli na nutnosti posílení spolupráce obchodu a logistiky, aby se podařilo prosadit „námořní revoluci“ v používání nízkoemisních pohonů v lodní dopravě – navíc pokud možno bez nárůstu tlaku na zvyšování cen. Jednoznačným závěrem setkání bylo konstatování, že palivem budoucnosti pro námořní dopravu má být zkapalněný zemní plyn LNG.


​Gdaňsk připravuje modernizaci cesty do Běloruska

Správa polského přístavu Gdaňsk ustavila interní pracovní skupinu, jejímž úkolem bude koordinace procesu přípravy studie proveditelnosti modernizace vnitrozemské vodní cesty spojující Gdaňský a Viselský záliv s běloruským říčním systémem. Tento projekt je zaměřený na spojení Baltského a Černého moře přes síť východoevropských říčních kanálů. V následujících letech má pomoci Polsku v posílení jeho pozice jako jedné z klíčových tranzitních zemí v Evropě.

spinner