SEMINÁŘE

Letošní rok opět přináší významné změny a úpravy v celních předpisech.

DOPRAVNÍ NOVINY a Svaz spedice a logistiky ČR Vás proto zvou na odborný seminář:

„CLO AKTUÁLNĚ“

Alternativní program semináře!!!

 • Brexit

nebo

 • Změny celních předpisů
 • Původ zboží

Přednášející: odborníci z Generálního ředitelství cel

Seminář se bude konat dne 12. 2. 2019 v pražském hotelu ALWYN v Karlíně. 

Bližší informace naleznete v pozvánce.

V případě Vašeho zájmu o účast na semináři si vyžádejte závaznou přihlášku u paní Kateřiny Budínové, e-mail: budinova@dnoviny.cz, tel. 226 205 070.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dopravní noviny pořádají odborné semináře o efektivním řešení problémů, s nimiž se v současnosti při svém podnikání na dopravně-logistickém trhu setkáváte. 

Ve spolupráci se Svazem spedice a logistiky ČR oslovují přední odborníky i zástupce státní správy, aby na těchto akcích předávali své praktické znalosti a zkušenosti. Témata seminářů vybíráme především podle aktuální situace na trhu a vývoje v české i evropské legislativě.

Semináře a konference Dopravních novin rovněž představují inovativní a zajímavé produkty a pravidelně se stávají místem pro vzájemnou výměnu zkušeností.

Proběhlé semináře:  

 • Aktuální celní problematika 2018
 • III. vlna zavedení systému evidence tržeb (EET) a její dopad na logistickou praxi 2017
 • Nařízení EU k ochraně osobních údajů GDPR 2017
 • Nové celní předpisy v obchodní praxi 2017
 • Vyznáte se v NOZ? Otázky, které budí v noci speditéry
 • Celní kodex UCCA – změny 2016
 • Celní kodex UCCA – změny 2016
 • Nový občanský zákoník (NOZ) v přepravě a zasilatelství
 • Zboží dvojího užití
 • Nový občanský zákoník (NOZ) v přepravě a zasilatelství
 • DPH u přepravy zboží a služeb souvisejících
 • Změny v organizaci Celní správy ČR
 • NÁMOŘNÍ PŘEPRAVY & INCOTERMS & FBL
 • E-DOVOZ – elektronické celní řízení
 • Rozhodčí doložky v rámci smluv o přepravě  zboží
spinner