Zaměstnanci společnosti Maersk inovovali systém dodávek čerstvé vody z lodí Maersk do přístavů

Zaměstnanci společnosti Maersk inovovali systém dodávek čerstvé vody z lodí Maersk do přístavů

11.4. - Tento průkopnický projekt optimalizuje stávající systém výroby sladké vody na palubách kontejnerových lodí za účelem jejího dalšího skladování a dodávání v cisternových kontejnerech do přístavů a regionů, které se potýkají s nedostatkem sladké vody.

Nedostatek sladké vody je stále větším problémem, s nímž se potýkají regiony po celém světě. Čtyři miliardy lidí, tedy téměř dvě třetiny světové populace, pociťují alespoň jeden měsíc v roce vážný nedostatek vody a již v roce 2025 by polovina světové populace mohla žít v oblastech, které se s nedostatkem vody potýkají. Na základě těchto skutečností se tým tří zaměstnanců společnosti Maersk, kteří jsou bývalými námořníky, rozhodl uskutečnit inovativní projekt, který by mohl skladovat a dodávat čerstvou vodu z lodí do přístavů.

Nákladní kontejnerové lodě jsou vybaveny systémy na výrobu sladké vody, které vyrábějí pitnou vodu destilací mořské vody pomocí tepelné energie získané ze svých motorů. Tradičně se tento systém používal k výrobě vody pro spotřebu pouze na palubě lodí. Přebytečná vyrobená voda však byla opomíjena. Díky tomuto inovativnímu projektu byl tento nevyužitý zdroj zužitkován optimalizací procesu a skladováním přebytečné vody v cisternách před jejím dodáním do přístavů.

Každé plavidlo může naplnit dva cisternové kontejnery při průměrné námořní plavbě mezi dvěma přístavy. Při optimalizaci procesu a uložení cisternových kontejnerů na správném místě na palubě lze sladkou vodou naplnit dva cisternové kontejnery s celkovým objemem 50 000 litrů. Mezi první pilotní operace patřily dodávky dvou cisternových kontejnerů, z nichž každý byl naplněn 25 000 litry sladké vody, do přístavu Kolombo na Srí Lance a Salála v Ománu.

„V přístavu Salála je udržitelnost jednou z našich hlavních priorit a zavázali jsme se, že do roku 2040 snížíme emise uhlíku. Uvědomujeme si také, že udržitelnost není jen o dekarbonizaci dodavatelských řetězců, ale také o ochraně našeho životního prostředí a jeho omezených zdrojů. První cisternový kontejner se sladkou vodou, který společnost Maersk dodala ze své lodi, je důležitým milníkem, který má potenciál vydláždit cestu k širšímu plánu věcí. Tento projekt otevírá dveře mnoha dalším lodím pohybujícím se po celém světě, které mohou tento systém zopakovat a vytvořit neuvěřitelně velké zásoby sladké vody, jež budou dodávány po celém světě a budou řešit stále se zvyšující problém nedostatku vody,“ uvedl Keld M Christensen, výkonný ředitel přístavu Salála.

Klíčovým aspektem úspěchu projektu je důsledné dodržování norem kvality a ochrany životního prostředí. Kvalita vody, kterou testoval Cejlonský institut vědeckého a průmyslového výzkumu, oficiální laboratoř srílanské vlády, splnila všechny normy Světové zdravotnické organizace (WHO), což podtrhuje závazek projektu k bezpečnosti a udržitelnosti. Kromě toho studie posouzení životního cyklu (LCA), kterou provedla Dánská technická univerzita, poskytla cenné poznatky o dopadu projektu na životní prostředí a příznivě jej srovnala s tradičními metodami dodávky vody cisternami.

Čerstvou vodu získanou a dodanou prostřednictvím tohoto inovativního projektu lze využít různými způsoby:

- Spotřeba v přístavních zařízeních pro základní hygienické účely, čištění a údržbu kanceláří, skladů a toalet.

- Opravy lodí v loděnicích pro úkoly, jako je čištění plavidel, nářadí a pracovních prostor.

- Mytí kontejnerů před uskladněním nebo opětovným použitím.

- Hašení požárů v přístavních zařízeních pro případ nouze.

- Výroba energie v elektrárnách umístěných v přístavech pro chladicí systémy nebo jiné procesy.

- Kromě toho lze tuto sladkou vodu distribuovat také pro humanitární činnosti, a to její přepravou do vnitrozemí, aby ji mohly využívat společnosti, které se potýkají s nedostatkem vody.

„Možnost vyrábět, skladovat a dodávat sladkou vodu z našich lodí představuje jedinečnou příležitost, jak řešit nedostatek vody. Úspěšné dokončení pilotních dodávek je důkazem inovativních schopností a vytrvalosti našeho týmu. Dalším krokem by pro nás bylo prozkoumat možnosti rozšíření našeho úsilí do více přístavů a spolupracovat s příjemci po celém světě. Společně bychom mohli významně ovlivnit zlepšení přístupu k čisté pitné vodě i pro komunity, které ji potřebují,“ uzavřel Leonardo Sonzio, vedoucí oddělení řízení flotily a technologií společnosti Maersk.

(pav)

Foto: Maersk

spinner