Hamburský přístav začal rok pozitivně

Hamburský přístav začal rok pozitivně

20.5. - V prvním čtvrtletí roku 2024 navzdory napjatým geopolitickým a ekonomickým podmínkám prošlo hamburským přístavem 1,9 milionu TEU. Velmi pozitivně se nadále vyvíjela doprava v USA, která zaznamenala nový rekord. Překládková doprava těžila z nárůstu kontejnerové propustnosti a vykazovala rostoucí trend. Celkově činí celkový objem námořní nákladní přepravy 27,4 milionu tun a je ovlivněn poklesem přepravy hromadných nákladů.

Více odbavených kontejnerů

Kontejnerová přeprava v hamburském přístavu vzrostla v prvním čtvrtletí oproti stejnému období loňského roku o 1,1 procenta na 1,9 milionu TEU. Kontejnerová přeprava podle tonáže se rovněž zvýšila o 0,7 procenta na 19,0 milionu tun. Axel Mattern, generální ředitel společnosti Port of Hamburg Marketing, k tomu řekl: "Vývoj kontejnerové přepravy naznačuje, že navzdory současným událostem v Rudém moři se obchod stabilizuje a proces oživení pokračuje. Čtvrtletní výsledky pokrývají krátké časové období a nevypovídají o trendech v propustnosti po zbytek roku."

Celkový objem námořní přepravy v prvních třech měsících roku 2024 činil 27,4 milionu tun. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se jedná o pokles o 3,3 %. Hlavním důvodem je nižší obrat u volně loženého zboží, který činil 8,2 milionu tun. To představuje pokles o 11,9 procenta ve srovnání s předchozím rokem. Za zmínku stojí pokles u kapalného nákladu, který je způsoben současnou vysokou úrovní zásob.

Trhy: USA pokračují v rekordním kurzu

Pohled na nejsilnější trasy kontejnerové přepravy v hamburském přístavu ukazuje pozoruhodný rekord v přepravě s USA. Za první tři měsíce bylo odbaveno 179 000 TEU, což odpovídá nárůstu o 17,7 procenta. Tento silný růst je v souladu s cílem zvýšit odolnost diverzifikací partnerské struktury přístavu. Kontejnerová doprava s Čínou zůstala na prvním místě s 536 000 TEU a nárůstem o 2,9 procenta.

Velmi pozitivně se vyvíjela také kontejnerová doprava s Mexikem. S 27 000 odbavenými TEU zaznamenal hamburský přístav na této trase nárůst o 32,2 procenta ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

Kromě toho je třeba vyzdvihnout kontejnerovou přepravu s Marokem. S 34 000 TEU se kontejnerová doprava zvýšila o 44,9 procenta, čímž byl stanoven nový rekord v obchodu s Marokem. Tento výsledek naznačuje, že se v důsledku výše zmíněné situace v Rudém moři zvýšila překládková doprava do Středomoří. Celkem bylo v hamburském přístavu odbaveno 625 400 TEU překládky, což představuje nárůst o 3,0 procenta oproti stejnému období loňského roku.

Počet příjezdů lodí se zvýšil

Počet příjezdů lodí s kapacitou kontejnerových slotů se v prvním čtvrtletí roku 2024 celkově zvýšil. Obzvláště silně přispěly lodě se střední kapacitou 4 000 až 10 000 TEU. Naopak počet přístavů kontejnerových lodí s kapacitou větší než 10 000 TEU se snížil. Jedním z důvodů byl odklon lodí kolem mysu Dobré naděje. To mělo za následek prodloužení doby plavby, což znamenalo, že na začátku roku do hamburského přístavu na těchto trasách zajíždělo méně velkých kontejnerových lodí.

Nárůst vnitrozemské dopravy

Železniční doprava mezi přístavem a vnitrozemím zůstala v prvním čtvrtletí stabilní. Kontejnerová přeprava se zvýšila o 0,9 % na 641 000 TEU. Železniční doprava tak představuje více než polovinu kontejnerové vnitrozemské přepravy. V tunách zůstala železniční doprava do vnitrozemí po silném čtvrtletí předchozího roku téměř stabilní na úrovni 11,5 milionu tun (-0,6 %).

(pav)

Foto: HHM

spinner