Čtvrtletní výsledky přístavu Antverpy-Bruggy ukazují, že kontejnerová přeprava opět roste

Čtvrtletní výsledky přístavu Antverpy-Bruggy ukazují, že kontejnerová přeprava opět roste

22.4. - Celkový objem překládky v přístavu Antverpy-Bruges dosáhl v prvním čtvrtletí letošního roku 70,4 milionu tun, což představuje nárůst o 2,4 % oproti stejnému období roku 2023. V přetrvávajícím složitém geopolitickém a makroekonomickém kontextu tento výkon, jehož hnací silou je opětovný růst kontejnerové přepravy, podtrhuje odolnost přístavu.

Poté, co hospodářská nejistota a inflace vedly v roce 2023 ke zpomalení globální poptávky po kontejnerové přepravě, se od února opět zvýšila přepravní kapacita kontejnerů a v březnu dokonce došlo k nejlepší měsíční přepravní kapacitě od března 2021. Výsledkem byl nárůst celkové kontejnerové propustnosti o 8,6 % v tunách a 6 % v TEU (3 287 000 TEU) ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2023. Tržní podíl přístavu Antverpy-Bruges na překládce kontejnerů v pásmu Hamburk - Le Havre vzrostl v roce 2023 o 0,3 procentního bodu na 29,9 %.

Objemy překládky konvenčního generálního nákladu rovněž opět vykazovaly rostoucí trend. Přestože se objem průtoků oproti stejnému období loňského roku snížil o 7,8 %, v porovnání s posledním čtvrtletím roku 2023 vzrostl o 6,9 %. Propustnost železa a oceli zůstala nezměněna, přičemž příchozí toky rostly (+1,4 %) a odchozí klesaly (-3,8 %). Většina ostatního zboží zaznamenala oproti 1. čtvrtletí 2023 pokles.

V prvním čtvrtletí roku 2024 poklesla doprava typu roll-on/roll-off o 6,9 %. Pokračující přetížení terminálů RoRo mělo za následek pokles průjezdnosti všech přepravních zařízení (-9 %). Důvodem je především nižší propustnost ojetých automobilů (-52,5 %), dále vysokých a těžkých (-25 %), nákladních (-23,9 %) a nových automobilů (-5,5 %). Propustnost nedoprovázeného nákladu (bez kontejnerů) přepravovaného na lodích RoRo vzrostla o 1,7 %. Pokles objemu přepravy do a ze Spojeného království (-4,4 %) byl kompenzován nárůstem objemu přepravy do a ze Španělska a Portugalska (+31,5 %), Irska (+6,4 %) a Skandinávie (+13,5 %).

Zatímco odchozí toky suchého volně loženého zboží vzrostly o 9,7 %, příchozí toky poklesly o 24,4 %, což vedlo k poklesu segmentu suchého volně loženého zboží o 12,1 %. Nyní, když energetická krize poněkud polevila, poptávka po uhlí prudce poklesla (-68,6 %). Průtok hnojiv, největší kategorie produktů v rámci suchého volně loženého zboží, se od posledního čtvrtletí roku 2023 zotavil (+33,9 %), zejména v dovozu. Rostla také propustnost neželezných rud (+47,3 %) a kovového šrotu (+5,7 %). Nižší poptávka ze strany stavebního sektoru ovlivnila propustnost písku a štěrku (-12,5 %) a obiloviny se stále více přepravují v kontejnerech než volně ložené (-43,7 %).

Přeprava kapalného volně loženého zboží se udržela na relativně dobré úrovni a zaznamenala mírný pokles o 0,9 %, přičemž výstupní toky vzrostly o 4,2 %, ale vstupní toky poklesly o 4,1 %. Vzrostl průtok topného oleje (+25,2 %), benzinu (+12,1 %) a zkapalněného zemního plynu (+10 %). Navzdory konkurenčnímu tlaku na evropský chemický průmysl v důsledku vysokých nákladů na energii, suroviny a pracovní sílu vzrostla díky oživení poptávky propustnost chemických látek o 5,2 % a nafty o 12 %. Propad zaznamenal objem výroby nafty (-40 %), LPG (-11,5 %) a kapalných paliv celkem (-11,4 %).

V prvním čtvrtletí roku 2024 do přístavu připlulo 4 855 námořních plavidel, což představuje pokles o 1,8 %. Hrubá prostornost těchto plavidel se snížila o 2,4 %.

V prvních třech měsících roku 2024 přivítalo Zeebrugge 99 211 cestujících na 19 výletních lodích, což je o 10,7 % méně než v rekordním prvním čtvrtletí roku 2023.

(pav)

Foto: Port of Anbtverp-Brugges

spinner