Návrh manuálu pro aplikaci a implementaci RID

Návrh manuálu pro aplikaci a implementaci RID

22.5. - Zasedání expertů pro přepravu nebezpečných věcí po železnici, které se koná 22. května v Bernu, bude předložen návrh sekretariátu OTIF na vypracování „Příručky pro aplikaci a implementaci RID“.

Sekretariát OTIF uzavřel v roce 2014 Memorandum o porozumění s Generálním sekretariátem Rady pro spolupráci arabských států Zálivu (GS-GCC) s cílem zajistit přistoupení GS-GCC a GCC členské státy k Úmluvě o mezinárodní železniční dopravě (COTIF). Členskými státy GCC jsou Bahrajn, Katar, Kuvajt, Omán, Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty. V rámci jednání mezi sekretariátem OTIF a generálním sekretariátem GCC vyjádřila GS-GCC přání vypracovat manuál pro aplikaci a implementaci COTIF. Sekretariát OTIF se proto rozhodl vypracovat samostatné manuály pro různé přílohy COTIF. Oddělení "Přeprava nebezpečného zboží" sekretariátu OTIF má příručku reprodukovanou v dodatek vyvinutý pro RID. Po případném schválení Stálou pracovní skupinou RID by měl být zpřístupněn GS-GCC a také zveřejněn na webových stránkách OTIF. Členové Stálé pracovní skupiny byli proto požádáni, aby připomínky a požadavky na změny a doplnění sdělili sekretariátu OTIF v dostatečném předstihu, aby mohly být v případě potřeby zohledněny v příručce.

(sh)

Foto: OTIF

spinner