Nebezpečné věci

Aktuality ze světa 44/2019

Aktuality ze světa 44/2019 Premium

8.11. – NÁMOŘNÍ DOPRAVA – Bylo spuštěno nové týdenní lodní spojení Samskipu mezi portugalským Lisabonen a britským Tilbury, a to s s napojením na Leixöes a multimodální uzel v Rotterdamu. V Nizozemsku vzniklá skupina nasazuje od 1. listopadu charterovou loď pro 1000 TEU na pětidenní trasu Velká Británie – Portugalsko a další 4 dny na úsek Leixöes-Rotterdam. 

Aktuality ze světa 43/2019

Aktuality ze světa 43/2019 Premium

25.10. – LETECKÁ DOPRAVA – Světový sektor letecké nákladní dopravy se nachází podle posledních údajů Mezinárodní asociace leteckých dopravců IATA v nejdelším slabém období od finanční krize. Světový výkon letecké nákladní dopravy poklesl také v srpnu. Počet tunokilometrů se ve srovnání s předchozím měsícem snížil o 3,9 procenta. Je to desátý po sobě jdoucí měsíc s klesajícími dopravními výkony. To se ještě od krize v roce 2008 nestalo. Světová kapacita nákladního prostoru letadel stoupla ve srovnání s předchozím měsícem o dvě procenta. Vedlo to ke snížení vytížení nákladních letadel o 2,7 procenta. Ve světovém měřítku jde o 44,6 procenta. O něco lépe na tom byli dopravci sídlící v Evropě: kapacita zde sice stoupla o 3,3 procenta více než ve světovém průměru, ale s vytížením je na tom Evropa lépe se 47,7 procenty. Tato hodnota znamená druhé místo za Asií/Pacifikem, kde s vytížením 51,6 procenta mohl být dosažen nejlepší ložný faktor. Afrika je jasným vítězem mezi šesti světovými oblastmi (Afrika, Asie/Pacifik, Evropa, Latinská Amerika, Blízký východ, Severní Amerika). Nevýznamný region s 1,6procentním podílem na globální nákladní dopravě zaznamenal jako jediný silný nárůst dopravního výkonu (plus 8 procent). Stinnou stránkou úspěchu je však slabé vytížení letadel, kdy nákladní prostory se loží jen na 30,2 procenta. Nejslabším regionem světa je Blízký východ. Zde se snížil dopravní výkon v tunokilometrech vůči předchozímu měsíci o 6,7 procenta.

EBA zveřejnil bezpečnostní zprávu za rok 2018

24.10. – Železniční spolkový úřad (EBA) zveřejnila bezpečnostní zprávu za loňský rok. Kvůli zvýšenému výskytu závad u zásilek nebezpečných věcí přicházejících ze zahraničí se EBA přednostně zaměřil na jejich kontrolu.

Byla vydána 21. revize Vzorových předpisů OSN

Byla vydána 21. revize Vzorových předpisů OSN Premium

17.10. – Evropská hospodářská komise OSN pro Evropu (EHK OSN) vydala 21. revidovanou verzi Vzorových předpisů OSN. Ke změnám dochází v několika důležitých oblastech.

Harmonizace RID a Přílohy 2 k SMGS konečně postoupila

Harmonizace RID a Přílohy 2 k SMGS konečně postoupila Premium

15.10. – Mezinárodní přeprava nebezpečných věcí železnicí v Evropě, zemích Maghrebu a některých asijských zemí se řídí Řádem pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) – přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě COTIF. Ve většině asijských zemí (Afghánistán, Čína, Kazachstán, Kyrgyzstán, Mongolsko, Severní Korea, Rusko, Jižní Korea, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Vietnam) a v Evropě (Bělorusko a Moldavsko) řeší mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí Příloha 2 k SMGS (Dohoda o mezinárodní železniční přepravě). Tato dohoda byla uzavřena v rámci Organizace pro spolupráci železnic (OSŽD) se sídlem ve Varšavě. Některé země v Evropě a Asii jsou jak členskými státy OSŽD, tak i OTIF a využívají RID i Přílohu 2 k SMGS.

UIRR aktualizovala pokyny pro nebezpečné věci

UIRR aktualizovala pokyny pro nebezpečné věci Premium

1.10. – Mezinárodní unie pro kombinovanou dopravu železnice/silnice (UIRR) revidovala své pokyny „Nebezpečné věci“ a zpřístupnila je ke stažení na své domovské stránce. Průvodce poskytuje stručný přehled nejdůležitějších ustanovení pro přepravu nebezpečných věcí v kombinované dopravě na deseti stranách.

V oblasti přeprav nebezpečných věcí po železnici a silnici se blíží rušný podzim

V oblasti přeprav nebezpečných věcí po železnici a silnici se blíží rušný podzim Premium

5.9. – Vše zahájí smíšená koordinační skupina odborníků (JCGE), která se sejde v nejbližších dnech, jež je pracovní skupinou ad hoc. Jejím cílem je přispívat k jednotnému právnímu vývoji mezi RID a obecným železničním právem (železniční legislativa o interoperabilitě a bezpečnosti) a protichůdnými požadavky na kolejová vozidla a železniční provoz ve vztahu k Železniční přepravě nebezpečného zboží. JCGE byla zřízena na základě závěrů pracovní skupiny RID/ATMF.

Byla zveřejněná mnohostranná dohoda RID 1/2019, kterou vypracovalo Německo

9.8. – Ve Věstníku dopravy číslo 8/2019 z 1. srpna 2019 byla zveřejněna Mnohostranná dohoda RID 1/2019, kterou vypracovala Spolková republika Německo. 

Dohoda ADR má být od roku 2021 již ne evropská, ale mezinárodní

Dohoda ADR má být od roku 2021 již ne evropská, ale mezinárodní Premium

29.7. – Smluvní státy Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Dohoda ADR) se na svém zasedání v Ženevě dohodly, že slovo „evropská“ bude z názvu dohody vyškrtnuto. Od roku 2021 má název dohody znít „Dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí na silnici“. Sdělilo to tiskové oddělení Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů.

Změny RID a ADR 2019 vyhlášeny

Změny RID a ADR 2019 vyhlášeny Premium

4.7. – V částce 16, ročníku 2019 Sbírky mezinárodních smluv bylo vyhlášeno Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 22/2019 Sb.m.s. o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF).

spinner