Nebezpečné věci

Doprava nebezpečných věcí: Osvědčení zůstanou platná do 30. listopadu 2020

11.5. – Lucemburské velkovévodství iniciovalo vznik mnohostranné dohody, která byla zveřejněna jako mnohostranná dohoda M324 pro silniční dopravu nebezpečných věcí a jako RID 1/2020 pro železniční přepravu nebezpečných věcí.

Byla aktualizovaná příručka zkoušek a kritérií pro nebezpečné věci

Byla aktualizovaná příručka zkoušek a kritérií pro nebezpečné věci Premium

2.3. – Sedmé, přepracované vydání UN Manual of Tests and Criteria (Příručka zkoušek a kritérií) je k dispozici na webových stránkách EHK OSN v anglickém a francouzském jazyce. Již v prosinci roku 2018 členové výboru Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods and on the Globally Harmonized System of Classification and Labelling – ECOSOC (Výbor odborníků pro dopravu nebezpečných věcí a globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování) schválili množství změn v 6. vydání příručky.

V Ludwigshafenu zasedala skupina pro přepravu nebezpečných věcí v cisternách

V Ludwigshafenu zasedala skupina pro přepravu nebezpečných věcí v cisternách Premium

2.12. – V říjnu v německém Ludwigshafenu zasedala pracovní skupina, která se zabývala přepravou nebezpečných věcí v cisternách. Jednalo se o zasedání, které navazovalo na zasedání z roku 2018 a které začalo řešit problematiku přepravy nebezpečných věcí ve zvlášť velkých cisternových kontejnerech, které by mohly nahradit přepravu v cisternových vozech.

Začíná se uzavírat znění podmínek pro přepravy nebezpečných věcí platné od roku 2021

Začíná se uzavírat znění podmínek pro přepravy nebezpečných věcí platné od roku 2021 Premium

29.11. – Aktuální znění podmínek pro přepravu nebezpečných věcí po silnici, železnici a vnitrozemskými vodními cestami již platí skoro rok, ale přesto se již začíná uzavírat znění podmínek, které budou platit od roku 2021. Za tímto účelem se sešlo v Ženevě v Paláci Národů společné zasedání ADR /ADN a RID. 

Aktuality ze světa 44/2019

Aktuality ze světa 44/2019 Premium

8.11. – NÁMOŘNÍ DOPRAVA – Bylo spuštěno nové týdenní lodní spojení Samskipu mezi portugalským Lisabonen a britským Tilbury, a to s s napojením na Leixöes a multimodální uzel v Rotterdamu. V Nizozemsku vzniklá skupina nasazuje od 1. listopadu charterovou loď pro 1000 TEU na pětidenní trasu Velká Británie – Portugalsko a další 4 dny na úsek Leixöes-Rotterdam. 

Aktuality ze světa 43/2019

Aktuality ze světa 43/2019 Premium

25.10. – LETECKÁ DOPRAVA – Světový sektor letecké nákladní dopravy se nachází podle posledních údajů Mezinárodní asociace leteckých dopravců IATA v nejdelším slabém období od finanční krize. Světový výkon letecké nákladní dopravy poklesl také v srpnu. Počet tunokilometrů se ve srovnání s předchozím měsícem snížil o 3,9 procenta. Je to desátý po sobě jdoucí měsíc s klesajícími dopravními výkony. To se ještě od krize v roce 2008 nestalo. Světová kapacita nákladního prostoru letadel stoupla ve srovnání s předchozím měsícem o dvě procenta. Vedlo to ke snížení vytížení nákladních letadel o 2,7 procenta. Ve světovém měřítku jde o 44,6 procenta. O něco lépe na tom byli dopravci sídlící v Evropě: kapacita zde sice stoupla o 3,3 procenta více než ve světovém průměru, ale s vytížením je na tom Evropa lépe se 47,7 procenty. Tato hodnota znamená druhé místo za Asií/Pacifikem, kde s vytížením 51,6 procenta mohl být dosažen nejlepší ložný faktor. Afrika je jasným vítězem mezi šesti světovými oblastmi (Afrika, Asie/Pacifik, Evropa, Latinská Amerika, Blízký východ, Severní Amerika). Nevýznamný region s 1,6procentním podílem na globální nákladní dopravě zaznamenal jako jediný silný nárůst dopravního výkonu (plus 8 procent). Stinnou stránkou úspěchu je však slabé vytížení letadel, kdy nákladní prostory se loží jen na 30,2 procenta. Nejslabším regionem světa je Blízký východ. Zde se snížil dopravní výkon v tunokilometrech vůči předchozímu měsíci o 6,7 procenta.

EBA zveřejnil bezpečnostní zprávu za rok 2018

24.10. – Železniční spolkový úřad (EBA) zveřejnila bezpečnostní zprávu za loňský rok. Kvůli zvýšenému výskytu závad u zásilek nebezpečných věcí přicházejících ze zahraničí se EBA přednostně zaměřil na jejich kontrolu.

Byla vydána 21. revize Vzorových předpisů OSN

Byla vydána 21. revize Vzorových předpisů OSN Premium

17.10. – Evropská hospodářská komise OSN pro Evropu (EHK OSN) vydala 21. revidovanou verzi Vzorových předpisů OSN. Ke změnám dochází v několika důležitých oblastech.

Harmonizace RID a Přílohy 2 k SMGS konečně postoupila

Harmonizace RID a Přílohy 2 k SMGS konečně postoupila Premium

15.10. – Mezinárodní přeprava nebezpečných věcí železnicí v Evropě, zemích Maghrebu a některých asijských zemí se řídí Řádem pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) – přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě COTIF. Ve většině asijských zemí (Afghánistán, Čína, Kazachstán, Kyrgyzstán, Mongolsko, Severní Korea, Rusko, Jižní Korea, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Vietnam) a v Evropě (Bělorusko a Moldavsko) řeší mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí Příloha 2 k SMGS (Dohoda o mezinárodní železniční přepravě). Tato dohoda byla uzavřena v rámci Organizace pro spolupráci železnic (OSŽD) se sídlem ve Varšavě. Některé země v Evropě a Asii jsou jak členskými státy OSŽD, tak i OTIF a využívají RID i Přílohu 2 k SMGS.

UIRR aktualizovala pokyny pro nebezpečné věci

UIRR aktualizovala pokyny pro nebezpečné věci Premium

1.10. – Mezinárodní unie pro kombinovanou dopravu železnice/silnice (UIRR) revidovala své pokyny „Nebezpečné věci“ a zpřístupnila je ke stažení na své domovské stránce. Průvodce poskytuje stručný přehled nejdůležitějších ustanovení pro přepravu nebezpečných věcí v kombinované dopravě na deseti stranách.

spinner