Nebezpečné věci

ADR/RID

Společné zasedání podpořilo důraz na zabezpečení přeprav nebezpečných věcí

Jarní jednání o změnách v rámci předpisů ADR a RID, které se konalo na jaře v budově Světové poštovní unie v Bernu, připravilo půdu pro podzimní společné zasedání zástupců signatářských zemí obou dohod a řady organizací, jichž se přeprava nebezpečných věcí dotýká.

Železniční přeprava

Telematika přispívá k větší bezpečnosti přeprav nebezpečných věcí

Pokud při přepravě nebezpečných věcí dojde k havárii, její následky mohou být mnohem závažnější než v případě jiných přeprav. Jednu z možností, jak negativní následky mimořádných událostí zredukovat či těmto nehodám dokonce předcházet, představuje využití telematických systémů.

Svaz spedice a logistiky

V Praze zasedala nová skupina poradců pro nebezpečné věci

Valná hromada Svazu spedice a logistiky ČR v dubnu vyhověla požadavkům členských firem a ve smyslu stanov svazu ustavila na návrh představenstva novou pracovní skupinu poradců pro nebezpečné věci (dále jen NV).

IMDG-Code

Řada pokynů již nebude doporučujících, ale právně závazných

Od ledna je v platnosti nejnovější znění řádu IMDG, které obsahuje především změny týkající se přepravy plynů, diagnostických vzorků a přepravy nebezpečných věcí balených jako omezené množství.

Seminář Dopravních novin

V Praze se uskutečnil seminář o přepravách nebezpečných věcí po moři

Velký zájem vzbudil seminář „Nebezpečné věci na moři“, který v březnu v malebném prostředí staré Prahy společně zorganizovaly redakce Dopravních novin, reprezentace přístavu Hamburk a Svaz spedice a logistiky ČR.

spinner