​Práce na podmínkách pro přepravu nebezpečných věcí budou pokračovat na podzim

​Práce na podmínkách pro přepravu nebezpečných věcí budou pokračovat na podzim

20.8. - Plynulé zpracovávání novinek a změn při přepravě nebezpečných věcí bylo ve II. čtvrtletí tohoto roku značně narušeno koronavirovou epidemií, částečně i zastaveno. S částečným zlepšením dochází tak od podzimu 2020 k obnovení přerušených prací a to tím, že rozběhnou jednání různých grémií, která by měla pokračovat ve své práci.


V první řádě se jedná o zasedání expertů TDG Sub-Committee, kde zasedání plánované na červenec 2020 bylo přesunuto na prosinec 2020 a kde by měly být pravděpodobně uzavřeny práce na vydání Vzorových předpisů OSN, jejichž vydání Rev. 22 by pak mělo platit od 1. ledna 2021.

V září 2020 by se mělo uskutečnit Společné zasedání ADN / ADR / RID. Jednání se uskuteční od 10. do 18. září, částečně v Bernu (1. týden) a v Ženevě (2. týden). Společné zasedání by mělo projednat agendu z odloženého jarního zasedání, jakož i agendu novou, když vše by se mělo týkat pouze novinek a změn v ADN / ADR / RID, které budou platit od roku 2023. Již nyní se tak jedná o 66 oficiálních dokumentů a 42 dokumentů informačních. Jen namátkou – z oblasti cisteren se budou řešit opětovné, či mezidobé prohlídky, zvláště velké cisternové kontejnery, použití nových norem při konstrukci a provozu cisteren, certifikace cisteren, aktualizace přechodných ustanovení, harmonizace s Přílohou 2 k SMGS atd.; výklad některých ustanovení ADN / ADR / RID; nové návrhy na změny; informace dočasně zřízených pracovních skupin, jako např. skupiny BLEVE, skupiny zabývající se přepravou tlakových nádob schválených v USA; skupiny zabývající se přepravou nevyčištěných prázdných obalů atd.

V říjnu 2020, od 6. do 8. října, se uskuteční zasedání pracovní skupiny „Technika cisteren a vozidel“, které se mělo uskutečnit v dubnu t.r. Náplní této čistě specificky železniční pracovní skupiny je především vytvořit podmínky pro přepravu nebezpečných věcí ve zvlášť velkých cisternových kontejnerech, jejichž přeprava se již zkušebně uskutečňuje především v Německu.

V listopadu 2020 se uskuteční 2 odložená zasedání. Za květnové zasedání expertů pro přepravu nebezpečných věcí po silnici, se od 9. do 13.11. uskuteční zasedání WP.15, kteří budou především schvalovat závěry společného zasedání, běžnou agendu a projednávat novinky, které se týkají specificky silniční přepravy nebezpečných věcí.

Od 23. do 27.11. by se pak v Londýně mělo uskutečnit zasedání expertů pro přepravu nebezpečných věcí po železnici, kteří budou především schvalovat závěry společného zasedání, běžnou agendu a projednávat novinky, které se týkají specificky železniční přepravy nebezpečných věcí. Měli by rovněž zaujmout stanovisko k závěrům pracovní skupiny „Technika cisteren a vozidel“.

Podrobnosti k jednotlivým zasedáním, včetně projednávaných návrhů a dokumentů, je možno získat buď na adrese: http://www.otif.org, nebo na adrese: http://www.unece.org/trans/danger/danger.html.
(Pozn. autora: Veškeré připomínky, návrhy na změny podmínek pro přepravu nebezpečných věcí za ČR shromažďuje příslušný odbor MD ČR.)

Stanislav Hájek

Foto: sh
spinner