USA přizpůsobují předpisy pro nebezpečné věci mezinárodním normám

USA přizpůsobují předpisy pro nebezpečné věci mezinárodním normám
14.6. - Pravidla „Finale Rule HM-215O“ vydává americký úřad PHMSA, který je zodpovědný za bezpečnost potrubní přepravy a přepravy nebezpečných věcí v souladu s nařízeními o nebezpečných látkách (HMR; 49 CFR část 171 až 180) a s mezinárodními normami.

Podle PHMSA se provedené změny a harmonizace týkají mimo jiné pojmenování nebezpečných věcí pro přepravu (správné přepravní názvy - Proper Shipping Name), tříd nebezpečnosti, skupin balení, zvláštních ustanovení, podmínek pro balení, jakož omezených množství v letecké dopravě a předpisů pro skladování a umísťování na námořních lodích.

Úpravy byly nezbytné, aby byly v souladu s americkými předpisy a současnými verzemi předpisu IMDG-Code pro námořní dopravu, ICAO-T.I. pro leteckou přepravu a aby splňovaly podmínky Vzorových předpisů OSN (UN Model Regulations). Kromě toho by podle příslušného orgánu USA měly zajistit větší soulad s kanadskými přepravními předpisy.

(sh)

Foto: archiv

spinner