DN č. 22 - Kurýrní, expresní a balíkové služby, Logistika pro e-commerce, LUV, Manažerské vozy - vychází 26. 10., uzávěrka již 5. 10. !!! 

Nebezpečné zboží

ID

Ve Vílanci o novinkách v oblasti přepravy nebezpečných věcí

Na šedesát posluchačů z České republiky i ze Slovenska se v červenci sešlo ve Vílanci u Jihlavy, aby na semináři agentury Reviko získali nejnovější informace o železničních přepravách v České republice i Evropské unii.

Předpisy pro přepravu nebezpečných věcí mají mezinárodní charakter

Legislativa

Předpisy pro přepravu nebezpečných věcí se tvoří a dále mění především na mezinárodní úrovni pod záštitou Organizace spojených národů a Evropské unie. Vnitrostátní podmínky pro přepravu nebezpečných věcí jsou tak stále více ovlivňovány tím, že se Evropa stává prostorem „bez hranic“, v němž vnitrostátní předpisy nesmějí vytvářet bariéry.

Podmínky pro přepravy v tunelech nabývají konkrétní podoby

Pracovní skupina WP.15

Předpisy pro přepravu nebezpečných věcí se tvoří a dále mění především na mezinárodní úrovni pod záštitou Organizace spojených národů a Evropské unie. Vnitrostátní podmínky pro přepravu nebezpečných věcí jsou tak stále více ovlivňovány tím, že se Evropa stává prostorem „bez hranic“, v němž vnitrostátní předpisy nesmějí vytvářet bariéry.

V Ženevě se jednalo o dalších změnách pravidel pro přepravy nebezpečných věcí

Pracovní skupina WP.15

V květnu se v Ženevě uskutečnilo již 78. zasedání Pracovní skupiny WP.15. Její účastníci se zabývali všeobecnými otázkami spojenými s přepravami nebezpečných věcí, problematikou správného výkladu předpisů a také projednali další změny poté, co se stanovení podmínek pro průjezd tunely vrátilo na počátek.

Skupina jednala o pomůckách pro dopravu nebezpečných věcí

Poradci pro NV SSL

Členové pracovní skupiny poradců pro dopravu nebezpečných věcí při Svazu spedice a logistiky ČR (SSL) se na svém květnovém setkání pod vedením předsedy skupiny Jiřího Miletína věnovali především problematice námořní dopravy.

Experti jednali o cisternách, analýzách rizik i o změnách RID

Zasedání znalců RID

Již 41. zasedání znalců RID se loni za účasti zástupců z patnácti zemí uskutečnilo v objektu Dílen pro opravu parních lokomotiv v německém Meiningenu. Prvním bodem jednání byla problematika cisteren a vozidel.

Vladimír Zelený (ABP) pro DN

„Změny v předpisu RID platné od roku 2005 nikoho nemohou zaskočit“

Asociace bezpečnostních poradců (ABP) pořádá tento týden v Pardubicích u příležitosti prvního výročí svého založení akci Setkání odborníků v oblasti přeprav nebezpečných věcí po železnici.

Pracovní skupina WP.15

Práce na úpravách Dohody ADR platných od roku 2007 pokračují

Drobné obsahové a redakční změny Příloh A a B Dohody ADR, vypracování přechodných podmínek a také příprava jednotných podmínek pro přepravy nebezpečných věcí v tunelech – taková byla hlavní náplň květnového, 76.

WP.15

Do ADR byly zapracovány změny platné od roku 2005

Zapracování změn Vzorových předpisů OSN do ADR a přeprava nebezpečných věcí v tunelech – taková byla hlavní náplň 75. zasedání pracovní skupiny WP.15, které se konalo začátkem roku v Ženevě.

České dráhy

České dráhy loni zaznamenaly pokles přeprav nebezpečných věcí

České dráhy loni zaznamenaly meziroční pokles objemu přeprav nebezpečných věcí. Pokles v této komoditě kontrastoval s celkovým nárůstem vstupu i výstupu veškerého zboží.
V loňském roce bylo v síti Českých drah naloženo celkem 54 570 400 tun veškerého zboží, z toho 3 372 897 tun nebezpečných věcí (6,2 procenta z celkové nakládky).

spinner