Nebezpečné věci

USA chtějí přizpůsobit předpisy o nebezpečných věcech mezinárodním standardům

30.8. - Americký úřad PHMSA zveřejnil seznam návrhů na harmonizaci předpisu o nebezpečných věcech „Hazardous Materials Regulations“ s mezinárodními předpisy. Americké předpisy mají být uzpůsobeny mezinárodním předpisům o nebezpečném zboží pro námořní a leteckou dopravu.

K dispozici je nový seznam Emergency Action Codes List 2021

3.8. – Emergency Action Codes (EAC) ukazují ve Spojeném Království zásahovým službám, jaká nebezpečí hrozí v prvních minutách incidentu s nebezpečným zbožím. Nový seznam EAC musí být ve Velké Británii a Severním Irsku uplatňován od 1. července 2021.

Byl iniciován vznik mnohostranné dohody RID 4/2021

26.6. – Mnohostranná dohoda RID 4/2021 podle oddílu 1.5.1 RID se týká přepravy nebezpečné věci třídy 2 BUTADIENY, SMĚS S UHLOVODÍKY, STABILIZOVANÁ.

Změny v přepravě nebezpečných věcí

13.6. - Dne 30. června 2021 skon­čí platnost přechodného ustanovení dle pododdílu 1.6.1.1, které pro Dohodu ADR a Řád RID umožňovalo, že látky a předměty ADR / RID mohly být až do 30. června 2021 přepravovány podle předpisů ADR / RID, které platily do 31. prosince 2020.

DB Schenker zajišťuje středoevropskou distribuci lithiových článků pro elektromobily

10.9. - Lithiové baterie jsou hlavním hnacím mechanismem v právě probíhající elektrifikaci evropských silnic. Přední světový producent těchto článků z Jižní Koreje při jejich distribuci do evropských automobilek spolupracuje s českou pobočkou logistické firmy DB Schenker, která má na starosti jejich proclení, uskladnění a následnou distribuci do automobilek v sousedních zemích.

​Restrukturalizace podmínek pro přepravu nebezpečných věcí slaví dvacáté výročí

26.5. – Dne 1. července 2021 tomu bude 20 let, kdy začaly platit nové restrukturalizované podmínky pro přepravu nebezpečných věcí po silnici a železnici. Protože to byly podmínky zcela nové, přelomové, byla také přechodná ustanovení, kdy platily staré i nové podmínky stanovena na dobu nebývale dlouhou, a to až do 1. ledna 2003. Jak k tomu došlo a co tomu předcházelo?

Aktualita - RID 2021

29.4. - V částce 16 Sbírky mezinárodních smluv z letošního roku bylo vyhlášeno Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 11/2021 Sb.m.s. o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je Přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF).

Mnohostranné dohody dle 1.5.1 RID

28.4. - Podmínky platné pro přepravu nebezpečných věcí jsou novelizovány ve dvouletých cyklech. Občas se však stane, že určitou změnu podmínek některý ze smluvních států potřebuje, aby se stala platnou, co nejdříve.

Mnohostranné dohody platné v současnosti podle 1.5.1 ADR

20.4. – Podmínky platné pro přepravu nebezpečných věcí jsou novelizovány ve dvouletých cyklech. Občas se však stane, že určitou změnu podmínek některý ze smluvních států potřebuje, aby se stala platnou, co nejdříve. Je to například určité ustanovení, které bylo na společném zasedání ADR/ADN a RID schváleno již na úvod dvouletého cyklu změn. Stát pak má možnost takové ustanovení uvést v platnost právě tzv. mnohostrannou dohodou (dříve se také používal název „zvláštní ujednání“), která je uvedena v Dohodě ADR pod oddílem 1.5.1 Dočasné odchylky.

​Eurotunnel aktualizoval pokyny pro přepravu nebezpečných věcí

12.4. – Eurotunnel Le Shuttle aktualizoval své pokyny pro přepravu nebezpečných věcí. Na 59 stránkách provozovatel tunelu pod Lamanšským průlivem mezi Francií a Anglií zpracoval změny podmínek, které nyní platí pro přepravu nebezpečných věcí Eurotunelem. Podmínky vycházejí z ADR, jsou však přísnější než mezinárodní předpisy, protože zohledňují specifické bezpečnostní prvky infrastruktury tunelu.

spinner