​Mnohostranné dohody podle 1.5.1 RID

​Mnohostranné dohody podle 1.5.1 RID

16.10. - Podmínky platné pro přepravu nebezpečných věcí jsou novelizovány ve dvouletých cyklech. Občas se však stane, že určitou změnu podmínek některý ze smluvních států potřebuje, aby se stala platnou, co nejdříve. Je to například určité ustanovení, které bylo na společném zasedání ADR/ADN a RID schváleno již na úvod dvouletého cyklu změn. Stát pak má možnost takové ustanovení uvést v platnost tzv.„mnohostrannou dohodou“ (dříve se také používal název „zvláštní ujednání“), která je uvedena v Řádu RID pod oddílem 1.5.1 Dočasné odchylky.

Mnohostranné dohody v železniční přepravě zveřejňuje Ústřední úřad OTIF v Bernu. Je jen na vůli a rozhodnutí smluvních států, zda k dohodě přistoupí, či nikoliv. Platnost je omezena na 5 let proto, že do těchto 5 let by se ustanovení mnohostranné dohody mělo objevit v podmínkách RID, čímž pak dohoda pozbývá platnosti.

Na přiloženém obrázku jsou uvedeny mnohostranné dohody, které jsou pro Řád RID v České republice platné (případně dohody, ke kterým ČR přistoupila).

V současnosti jsou pro Řád RID v České republice platné tyto mnohostranné dohody (případně dohody, ke kterým ČR přistoupila). Text uvedených mnohostranných dohod v originálních jazycích a aktuální přehled států, které k těmto dohodám přistoupily, je možno nalézt na internetové adrese: http://otif.org/en/?page_id=176.

Obdobný seznam mnohostranných dohod platných v ČR pro Dohodu ADR viz: http://www.dnoviny.cz/nebezpecne-zbozi/mnohostranne-dohody-platne-v-soucasnosti-podle-1-5-1-adr

(sh)

Foto: SH

spinner