​Restrukturalizace podmínek pro přepravu nebezpečných věcí slaví dvacáté výročí

​Restrukturalizace podmínek pro přepravu nebezpečných věcí slaví dvacáté výročí

26.5. - Dne 1. července 2021 tomu bude 20 let, kdy začaly platit nové restrukturalizované podmínky pro přepravu nebezpečných věcí po silnici a železnici. Protože to byly podmínky zcela nové, přelomové, byla také přechodná ustanovení, kdy platily staré i nové podmínky stanovena na dobu nebývale dlouhou, a to až do 1. ledna 2003. Jak k tomu došlo a co tomu předcházelo?

Na počátku 90. let začaly některé státy uvažovat jak dále při přepravách nebezpečných věcí. Například Francie či Velká Británie zjistily, že Přílohy ADR se mají v budoucnu stát národním právem pro vnitrostátní přepravy. První se proto iniciativy chopila „silnice“, když založila pracovní skupinu pro restrukturalizaci ADR. Úkolem této skupiny bylo nejdříve obsah ADR nově zpracovat, aby bylo možno využít stále se rozšiřující výpočetní techniku. Následně pak odstranit nesrovnalosti.

Následně se k restrukturalizaci připojila i železnice, a to z jednoho prostého důvodu, aby nedošlo k rozdílům mezi silnicí a železnicí, které by negativně ovlivňovaly kombinované přepravy, takže se z restrukturalizace ADR stala restrukturalizace ADR i RID. Od počátku byly práce prováděny pod stálým časovým tlakem, s cílem co nejdříve dosáhnout výsledků.

V 90. letech neprocházely reformou pouze ADR a RID, ale i předpisy ostatních doprav (námořní, letecké), jakož i „vzor“ všech druhů doprav - Doporučení OSN (dnešní Vzorové předpisy OSN). Cílem všech těchto reforem především bylo omezit překážky mezi jednotlivými druhy doprav, čili podmínky co nejvíce „harmonizovat“. Proto byly ADR i RID přizpůsobeny struktuře Doporučení OSN a z Doporučení OSN byly do RID a ADR zapracovány nové předpisy pro obaly, přemístitelné cisterny atd. Nejednalo se tudíž jen o staré známé věci v novém „obalu“.

Restrukturalizace trvala dlouho (cca 10 let), bylo třeba svolat řadu zasedání, přijmout řadu kompromisů, zohlednit řadu bezpečnostních filozofií a výsledkem jistě není „perfektní, bezchybný“ předpis, ale předpis, který by měl uživatelům práci s ním ulehčit. Tzv. „restrukturalizovaný Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID)“, či „Dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí (ADR)“, které nás provázejí od počátku 21. století. A 1. července 2021, jak již bylo výše uvedeno, tomu bude již 20 let.

Pro RID a ADR to byl pouze první krok správným směrem na cestě k úplné harmonizaci, kterou oba předpisy postupně prochází.

Stanislav Hájek,

bezpečnostní poradce pro ADR a RID

Foto: LAN

spinner