USA chtějí přizpůsobit předpisy o nebezpečných věcech mezinárodním standardům

USA chtějí přizpůsobit předpisy o nebezpečných věcech mezinárodním standardům

30.8. - Americký úřad PHMSA zveřejnil seznam návrhů na harmonizaci předpisu o nebezpečných věcech „Hazardous Materials Regulations“ s mezinárodními předpisy. Americké předpisy mají být uzpůsobeny mezinárodním předpisům o nebezpečném zboží pro námořní a leteckou dopravu.

V oznámení o navrhované tvorbě pravidel (NPRM) americký úřad PHMSA (Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration) zveřejnil seznam návrhů (Docket Number PHMSA-2019-0030), kterými se řídí předpisy o nebezpečných věcech (HMR; 49 CFR, části 171, 172, 173, 175, 176, 178 a 180) by měly být opět v souladu s mezinárodními standardy. Podle PHMSA se navrhované změny mimo jiné týkají následujících bodů:

- odkaz na jiné předpisy formou odkazu,

- prozatímní certifikáty od Transport Canada,

- tabulka nebezpečných látek,

- zrušení požadavků na tloušťku kovové stěny u určitých kovových IBC,

- rybí moučka (rybí odpad), stabilizovaná, přepravovaná letecky,

- UN 3549 Lékařské odpady, kategorie A,

- dodatkové obaly pro UN 2211 a UN 3314,

- různé dodatky k předpisům pro přepravu lithiových baterií,

- definice pojmu SADT (self-accelerating decomposition temperature) a SAPT (Self-accelerating polymerizing temperature),

- pravidelné kontroly chemikálií pod tlakem,

- požadavky na technické názvy látek znečišťujících moře,

- zkoušky stability nitrocelulózy.

Úpravy jsou nezbytné proto, aby předpisy USA byly v souladu se současnými verzemi IMDG-Code pro námořní dopravu a ICAO-T.I. pro letecký provoz, jakož i Vzorové předpisy OSN (UN Model Regulations). Kromě toho by podle vyjádření úřadu měly zajistit větší sladění s kanadskými předpisy pro přepravu nebezpečných věcí.

(sh)

Foto: J.J. Keller & Associates

spinner