K dispozici je nový seznam Emergency Action Codes List 2021

K dispozici je nový seznam Emergency Action Codes List 2021

3.8. - Emergency Action Codes (EAC) ukazují ve Spojeném Království zásahovým službám, jaká nebezpečí hrozí v prvních minutách incidentu s nebezpečným zbožím. Nový seznam EAC musí být ve Velké Británii a Severním Irsku uplatňován od 1. července 2021.

Ve spolupráci s britským ministerstvem vnitra vytvořilo National Chemical Emergency Centre (NCEC) seznam nouzových akčních kódů nebezpečného zboží pro rok 2021. Seznam EAC 2021 je povinný od 1. července 2021 ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska ve spojení s ADR / RID 2021.

Nouzové akční kódy (EAC), známé také jako Hazchem-Code, jsou určeny k použití záchrannými službami ve spojení s kartami akčních kódů pro nouzové akce. EAC indikují opatření pro záchranné složky, která mohou být vyžadována v prvních minutách incidentu s nebezpečným zbožím, pokud to pověřená osoba považuje za nutné.

Nejdůležitější změny proti předchozí verzi (seznam EAC 2019):

• Nová a změněná identifikační čísla nebezpečnosti: 238, 28, 836 a 20, 639, 663;

• Aktualizované EAC: u UN čísel 1010, 1869, 2522, 2545, 2546, 2683, 2913, 3189, 3325, 3363;

• Nové UN číslo 3549;

• Změny a nová pojmenování: UN čísla 1010, 2522, 2913, 3325 a 3363, 3549;

Oficiální znění lze nalézt na adrese: https://d18hkfaesybon0.cloudfront.net/ncec/media/downloads/dgeac-2021.pdf

(sh)

Foto: Pixabay

spinner