Byl iniciován vznik mnohostranné dohody RID 4/2021

Byl iniciován vznik mnohostranné dohody RID 4/2021

26.6. - Mnohostranná dohoda RID 4/2021 podle oddílu 1.5.1 RID se týká přepravy nebezpečné věci třídy 2 BUTADIENY, SMĚS S UHLOVODÍKY, STABILIZOVANÁ.

Odchylně od pododdílu 2.2.2.3 a tabulky A kapitoly 3.2 je povoleno přepravovat směsi butadienů s uhlovodíky o koncentraci butadienů vyšší než 20 %, ale nejvýše 40 %, stabilizované, které mají při 70 0C tenzi par nepřesahující 1,1 MPa (11 bar) a jejichž hustota při 50 0C není nižší než 0,525 kg/l, pod pojmenováním UN 1010 BUTADIENY, SMĚS S UHLOVODÍKY, STABILIZOVANÁ.

Odesílatel musí uvést do přepravního dokladu: Přeprava dovolena podle podmínek oddílu 1,5.1 RID (RID 4/2021)“.

Mnohostrannou dohodu iniciovalo Nizozemsko na konci května 2021. Do současné doby podepsaly dohodu kromě Nizozemska i Spolková republika Německo a Česká republika. Dohoda je platná do 30. června 2025.

Podrobnosti a aktuální stav lze zjistit ze stránek: Multilateral Special Agreement RID 4/2021 (otif.org)

(sh)

Foto: SH

spinner