Nebezpečné věci

​V současnosti platí v České republice dvě mnohostranné dohody podle 1.5.1 ADR

11.1. – Podmínky platné pro přepravu nebezpečných věcí jsou novelizovány ve dvouletých cyklech, k tomu došlo nyní od 1. ledna 2023. Zároveň některé mnohostranné dohody pozbyly své platnosti a jsou součástí Dohody ADR. Více v Dohodě ADR pod oddílem 1.5.1 Dočasné odchylky.

​V ČR platí od ledna čtyři mnohostranné dohody podle 1.5.1 RID

10.1. – Od 1. ledna letošního došlo ke změnám podmínek pro přepravu nebezpečných věcí. Tím došlo i ke změnám v oddílu 1.5.1 RID Dočasné odchylky, když některé mnohostranné dohody byly „včleněny“ do nových podmínek. Mnohostranné dohody v železniční přepravě zveřejňuje Ústřední úřad OTIF v Bernu.

​V Rakousku musí odpad na koleje, pokud je trasa po silnici delší než 300 kilometrů

4.1 – Od 1. ledna 2023 se musí v Rakousku vozit odpad po železnici, pokud je přepravní trasa po silnici delší než 300 kilometrů. A bude následovat postupné zpřísňování: Od 1. ledna 2024 nebude smět přepravní vzdálenost odpadu po silnici přesáhnout 200 kilometrů, od 1. ledna 2026 pak bude možná maximální vzdálenost 100 kilometrů.

Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR 2023

21.12. - Dohoda ADR, která byla přijata 30. září 1957 v Ženevě pod záštitou Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (UNECE) a vstoupila v platnost 29. ledna 1968, prochází pravi­delnými aktualizacemi. V listopadu 2022 byla zveřejněna Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR 2023), do níž byly zaneseny změny z let 2020–2022. Dohoda ADR 2023 vstoupí v platnost 1. ledna 2023.

​Revidované Memorandum o porozumění pro přepravu nebezpečných věcí v Baltském moři

6.12. – Zveřejněné Memorandum o porozumění (MoU) upravuje výjimky z ustanovení IMDG Code, ADR a RID pro přepravu nebezpečných věcí loděmi typu Ro/Ro v Baltském moři, včetně Botnického a Finského zálivu a vodách umožňujících přistup k Baltskému moři, ohraničené linií na severu mezi Skagenem a Lysekilem Nová verze Memoranda o porozumění vstoupí v platnost dnem 1. ledna 2023.

​Byl zveřejněn řád pro přepravu nebezpečných věcí po železnici RID 2023

14.11. – Letos v květnu 2022 se v Bernu uskutečnilo 57. zasedání znalců RID pro přepravu nebezpečných věcí po železnici (Výbor expertů RID). Na tomto zasedání výbor expertů definitivně schválil změny přijaté v letech 2020, 2021 a 2022 s tím, že změny RID vstoupí v platnost od 1. ledna 2023.

​EU vydává směrnici pro jednotné kontrolní postupy u nebezpečných věcí

7.11. – Směrnice (EU) 2022/1999 stanoví, že reprezentativní podíl přepravy nebezpečných věcí po silnici podléhá kontrolám. Nová směrnice (EU) 2022/1999 také obsahuje kontrolní seznam, který se má používat při kontrolách. Evropský parlament a Rada nyní shrnuly (kodifikovaly) předpisy o jednotných postupech pro kontrolu přepravy nebezpečných věcí na silnici do souboru pravidel. Nová směrnice (EU) 2022/1999 byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie L 274 dne 24. října 2022.


Společné zasedání pro přepravu nebezpečných věcí projednalo první změny ADN, ADR a RID 2025

31.10. - Jednotlivé členské státy v současnosti finišují na překladech, zpracování a vydávání změn předpisů pro přepravu nebezpečných věcí vnitrozemskou vodní, přepravou silniční a železniční, které budou platit od 1. ledna 2023. Podzimní Společné zasedání ADN / ADR a RID se však již zabývalo zahájení prací na změnách, které budou platit od 1. ledna 2025. 

Uganda je 54. členem Dohody ADR

21.10. - Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) začala platit ve východoafrické Ugandě od 23. srpna 2022. Tím se tato republika stala 54. zemí, která podepsala a souhlasí s podmínkami Dohody ADR. Příslušný orgán pro Dohodu ADR v Ugandě však dosud nebyl jmenován.

Hasiči z cisteren u Poříčan přečerpají benzen, trať se má otevřít ve středu

11.10. - Trať na železničním koridoru u Poříčan na Kolínsku zůstane po pondělním vykolejení vlaku uzavřená do středy. Hasiči během dneška ze dvou cisteren přečerpají toxický benzen, situaci budou monitorovat s pomocí chemické laboratoře. Zbylých 14 cisteren v noci správci železnic odpojili a převezli do Kolína. Na místě jsou náhradní cisterny, přečerpávání potrvá větší část dne, teprve poté mohou začít odklízecí práce, řekl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. Rychlíky jezdí odklonem přes Lysou nad Labem, regionální přepravu pomáhají zajistit autobusy. Komplikace vznikají i na tratích, po kterých míří odkloněné vlaky. Řada spojů má zpoždění, některé regionální byly zrušeny, například mezi Prahou a Kolínem či Nymburkem, vyplývá z informací na webu Českých drah.

spinner