Nebezpečné věci

RID

Písemné pokyny budou od ledna povinné i na železnici

Zatímco písemné pokyny pro případ nehody jsou v silniční přepravě nebezpečných věcí používány již řadu let, na železnici dosud vyžadovány nebyly. V rámci harmonizace předpisů a v zájmu zvýšení bezpečnosti železniční přepravy nebezpečných věcí však budou od 1. ledna příštího roku zavedeny i v železniční dopravě.

Evropská unie

IRU varuje před směrnicí o přepravě nebezpečných věcí

Mezinárodní unie silniční dopravy IRU na začátku července varovala před novou směrnicí Evropské komise o přepravě nebezpečných věcí v Evropě. Podle názoru IRU by mohla v konečném důsledku výrazně snížit konkurenceschopnost silničních dopravců i Evropy jako celku.

ID

Ve Vílanci o novinkách v oblasti přepravy nebezpečných věcí

Na šedesát posluchačů z České republiky i ze Slovenska se v červenci sešlo ve Vílanci u Jihlavy, aby na semináři agentury Reviko získali nejnovější informace o železničních přepravách v České republice i Evropské unii.

Předpisy pro přepravu nebezpečných věcí mají mezinárodní charakter

Legislativa

Předpisy pro přepravu nebezpečných věcí se tvoří a dále mění především na mezinárodní úrovni pod záštitou Organizace spojených národů a Evropské unie. Vnitrostátní podmínky pro přepravu nebezpečných věcí jsou tak stále více ovlivňovány tím, že se Evropa stává prostorem „bez hranic“, v němž vnitrostátní předpisy nesmějí vytvářet bariéry.

Podmínky pro přepravy v tunelech nabývají konkrétní podoby

Pracovní skupina WP.15

Předpisy pro přepravu nebezpečných věcí se tvoří a dále mění především na mezinárodní úrovni pod záštitou Organizace spojených národů a Evropské unie. Vnitrostátní podmínky pro přepravu nebezpečných věcí jsou tak stále více ovlivňovány tím, že se Evropa stává prostorem „bez hranic“, v němž vnitrostátní předpisy nesmějí vytvářet bariéry.

V Ženevě se jednalo o dalších změnách pravidel pro přepravy nebezpečných věcí

Pracovní skupina WP.15

V květnu se v Ženevě uskutečnilo již 78. zasedání Pracovní skupiny WP.15. Její účastníci se zabývali všeobecnými otázkami spojenými s přepravami nebezpečných věcí, problematikou správného výkladu předpisů a také projednali další změny poté, co se stanovení podmínek pro průjezd tunely vrátilo na počátek.

Skupina jednala o pomůckách pro dopravu nebezpečných věcí

Poradci pro NV SSL

Členové pracovní skupiny poradců pro dopravu nebezpečných věcí při Svazu spedice a logistiky ČR (SSL) se na svém květnovém setkání pod vedením předsedy skupiny Jiřího Miletína věnovali především problematice námořní dopravy.

Experti jednali o cisternách, analýzách rizik i o změnách RID

Zasedání znalců RID

Již 41. zasedání znalců RID se loni za účasti zástupců z patnácti zemí uskutečnilo v objektu Dílen pro opravu parních lokomotiv v německém Meiningenu. Prvním bodem jednání byla problematika cisteren a vozidel.

Vladimír Zelený (ABP) pro DN

„Změny v předpisu RID platné od roku 2005 nikoho nemohou zaskočit“

Asociace bezpečnostních poradců (ABP) pořádá tento týden v Pardubicích u příležitosti prvního výročí svého založení akci Setkání odborníků v oblasti přeprav nebezpečných věcí po železnici.

Pracovní skupina WP.15

Práce na úpravách Dohody ADR platných od roku 2007 pokračují

Drobné obsahové a redakční změny Příloh A a B Dohody ADR, vypracování přechodných podmínek a také příprava jednotných podmínek pro přepravy nebezpečných věcí v tunelech – taková byla hlavní náplň květnového, 76.

spinner