Byla zveřejněná mnohostranná dohoda RID 1/2019, kterou vypracovalo Německo

Byla zveřejněná mnohostranná dohoda RID 1/2019, kterou vypracovalo Německo

9.8. - Ve Věstníku dopravy číslo 8/2019 z 1. srpna 2019 byla zveřejněna Mnohostranná dohoda RID 1/2019, kterou vypracovala Spolková republika Německo.

Tato dohoda se týká vícenásobného značení obalů, IBC a velkých obalů, když odchylně od ustanovení kapitol 6.1, 6.5 a 6.6 a v souladu s rozhodnutími Výboru znalců OSN pro přepravu nebezpečných věcí přijatými na jeho zasedání v prosinci roku 2018 mohou být obaly, IBC a velké obaly opatřeny více než jednou značkou, pokud jsou splněny podmínky uvedené v této dohodě.

Tato dohoda platí do 31. prosince roku 2020 pro přepravu po území těch smluvních států RID, které tuto dohodu podepsaly. Vypoví-li některý ze signatářů dohodu do uvedeného data, zůstává dohoda v platnosti do výše uvedeného data pouze pro přepravu po území těch smluvních států RID, které tuto dohodu podepsaly a nevypověděly.

V současnosti tato dohoda platí na území Belgie, České republiky a Spolkové republiky Německo.

Originál dohody je zveřejněn na: http://otif.org/fileadmin/new/3-Reference-Text/3C-RID-References/1511/RID_1-2019_d_multiple_marking.pdf

Vyhlášení dohody a český překlad je pak zveřejněno na:

https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Drazni-doprava/Preprava-nebezpecnych-veci-drazni-dopravou.

Stanislav Hájek

spinner