Nebezpečné věci

ČD Cargo

ČD Cargo loni redukovalo počet bezpečnostních poradců

Na sklonku loňského roku došlo ve společnosti ČD Cargo k zásadní změně týkající se počtu bezpečnostních poradců. Z důvodu racionalizace a vyšší efektivity práce se vedení společnosti rozhodlo nadále zaměstnávat pouze jednoho bezpečnostního poradce. Ten má tak na starosti v celé komplexnosti veškerou problematiku přeprav nebezpečných věcí, včetně přepravy odpadů, agendy bezpečnostního plánu pro vysoce rizikové nebezpečné věci, školení, dále spolupráci s příslušnými orgány, spolupráci s ostatními železničními dopravními podniky, řešení mimořádných situací a mnohé jiné.

Dachser

Dachser má propracovaný systém pro přepravy ADR

Mezinárodní logistický provider Dachser se specializuje na logistiku chemického zboží již několik desítek let. Odborně vyškolení zaměstnanci, speciální sklady pro nebezpečné zboží, specifické know-how i vlastní IT systém přispívají k tomu, že Dachser každý rok přepraví 1,5 milionu zásilek podléhajících ADR. Společnost o rozvoji přeprav chemického zboží informovala na začátku března.

Ing. Ladislav Špaček (SCHP) pro DN

Budoucnost při přepravě nebezpečného zboží má hlavně KD

V rámci projektu Chemlog, na kterém se podílí vedle celé řady dalších institucí a dopravců i Svaz chemického průmyslu ČR, se chystá v blízké době spuštění pilotního projektu – monitoringu přepravy nebezpečného zboží na trase mezi Německem, Českou republikou, Slovenskem, Ukrajinou a Ruskem. Nejen o tomto projektu jsme hovořili se sekretářem pro zdraví, bezpečnost a životní prostředí SCHP Ing. Ladislavem Špačkem.

RID

Změny v řádu RID bude zpracovávat pracovní skupina

Nově bude veškeré nové změny v řádu RID diskutovat a zpracovávat za tím účelem vytvořená pracovní skupina Výboru znalců. Snaha Evropské komise do tohoto procesu striktně zasahovat tak vyjde naprázdno. Takový je výsledek jednání řady organizací a výborů, které se zabývají přepravami nebezpečných věcí, během posledního desetiletí. Jejich aktivity v tomto směru vyvrcholily v loňském roce.

Vladimír Zelený (ABPZ) pro DN

Bezpečnostní poradce má být nezávislý, jeho názor se musí respektovat

Asociace bezpečnostních poradců a znalců (ABPZ) působí v České republice již devátým rokem. O tom, co se za tu dobu změnilo v oblasti přeprav nebezpečných ‘věcí po železnici a jaká je dnes pozice bezpečnostních poradců ve firmách, jsme hovořili s prezidentem asociace Vladimírem Zeleným.

Ing. Ladislav Špaček, CSc. (SCHP) pro DN

Projekt ChemLog zapustil kořeny ve všech zemích regionu

Svaz chemického průmyslu ČR (SCHP) se snaží podporovat rozvoj chemického průmyslu s ohledem na životní prostředí a zachování bezpečnosti. Jedním z prostředků, jak obou cílů dosáhnout, je spolupráce s oborem logistiky a dopravy v rámci projektu ChemLog.

Policie ČR

Počet dopravních nehod řidičů ADR je velmi vysoký

Počet dopravních nehod, které zavinili řidiči vozidel dopravujících nebezpečné věci, je vzhledem k možnému nebezpečí při havárii velmi vysoký. V posledních třech letech se tato vozidla podílela na celkem 298 dopravních nehodách, z nichž 151 zavinili přímo jejich řidiči při přepravách podle dohody ADR (viz tabulku č. 1). Minulý týden to uvedl pplk. Bc. Pavel Nosek z Ředitelství služby dopravní policie policejního prezidia.

RID 2011

Pro přepravy po železnici platí nové podmínky

Jako každý lichý rok se také rok 2011 nese ve znamení změn úpravy železničních přeprav nebezpečných věcí. Novelizovaný řád RID platí od počátku ledna. Až do 30. června, kdy skončí přechodné období, lze však přepravy realizovat jak podle nových, tak i podle starých podmínek.

Přeprava nebezpečných věcí

Znalci v Bernu schválili změny RID platné od roku 2011

Pod záštitou Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF) se v květnu v Bernu uskutečnilo 48. zasedání znalců RID. Nejdůležitějším bodem jeho programu bylo s konečnou platností schválit změny, které pro přepravy nebezpečných věcí po železnici začnou platit od 1. ledna příštího roku.

Legislativa

Přípravy znění předpisů pro rok 2011 vrcholí

V květnu se v Bernu uskuteční zasedání znalců RID, které má schválit aktuální změny pro verzi RID 2011. Jednání v mnohém naváže na zasedání z konce loňského roku v Sofii, které se zaměřilo především na harmonizaci s 16. vydáním Vzorových předpisů OSN pro přepravu nebezpečných věcí a na schvalování změn, přijatých v letech 2008 a 2009 Společným zasedáním ADN, ADR a RID.

spinner