Kontroly nebezpečných věcí na železnici v Německu v roce 2021

Kontroly nebezpečných věcí na železnici v Německu v roce 2021

18.2. - Drážní spolkový úřad Spolkové republiky Německo (EBA) v závěru roku 2022 zveřejnil svoji výroční zprávu za rok 2021, kde hodnotí i stav v oblasti přepravy nebezpečných věcí.

I když počet kontrol nebezpečného zboží v železniční dopravě zůstává v posledních letech z velké části stejný, bylo zjištěno znatelně méně přeprav se závadami. Podle toho bylo (kromě třídy 7 radioaktivní látky): v roce 2021 zjištěno pouze 671 závad při 13 227 provedených kontrolách, když v roce 2020 to bylo 825 závad při 13 684 kontrolách a v roce 2019 to bylo 962 závad při 13 535 kontrolách.

Kontroly přeprav radioaktivních látek byly v každém z let 2019 až 2021 provedeny pouze do deseti.

Podle EBA má pro tento účel specializované týmy vyškolených inspektorů, kteří jsou dislokováni v tomu určených místech po celém Německu. Kontrolují přepravy nebezpečných věcí především v železničních stanicích nebo tam, kde dochází k podeji těchto zásilek. Provádějí se rovněž společné kontroly s příslušnými orgány jednotlivých spolkových zemí a to na rozhraních mezi oblastmi odpovědnosti (např. v podnicích, na vlečkách) nebo společné kontroly s orgány sousedních států (např. v pohraničních stanicích s Nizozemím, či Švýcarskem). Je např. kontrolována těsnost plnicích a vyprazdňovacích zařízení, řádné značení vozů, dokumentace). Při přepravě radioaktivních látek se kromě kontroly přepravních dokladů, označení a technického stavu měří také dodržování mezinárodních limitních hodnot kontaminace.

Pokud Spolkový úřad při kontrolách zjistí porušení podmínek pro přepravu nebezpečných věcí, jsou odpovědní informováni. V případě ohrožení bezpečnosti, EBA zadrží zásilku do doby odstranění závady. V případě větších nebo opakovaných závad prověřuje i zainteresované firmy, příp. informuje příslušné úřady států, z nichž zásilka pochází nebo byla odeslána.

(sh)

Ilustrační foto: SBB 

spinner