​Revidované Memorandum o porozumění pro přepravu nebezpečných věcí v Baltském moři

​Revidované Memorandum o porozumění pro přepravu nebezpečných věcí v Baltském moři

6.12. - Zveřejněné Memorandum o porozumění (MoU) upravuje výjimky z ustanovení IMDG Code, ADR a RID pro přepravu nebezpečných věcí loděmi typu Ro/Ro v Baltském moři, včetně Botnického a Finského zálivu a vodách umožňujících přistup k Baltskému moři, ohraničené linií na severu mezi Skagenem a Lysekilem Nová verze Memoranda o porozumění vstoupí v platnost dnem 1. ledna 2023.

Novou verzi Memoranda o porozumění oznámilo Spolkové ministerstvo dopravy v Dopravním věstníku č. 21 z 15. listopadu. Tato nová verze nahrazuje verzi oznámenou 20. července roku 2017.

MoU podepsaly příslušné orgány Dánska, Estonska, Finska, Litvy, Lotyšska, Německa, Polska a Švédska.

(sh)

Ilustrační foto: LAN

spinner