​RID 2021 je k dispozici také v ruštině

​RID 2021 je k dispozici také v ruštině

8.11. - OTIF považuje ruský překlad Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) jako pomoc při harmonizaci s Dohodou o mezinárodní železniční nákladní přepravě zboží (SMGS), která platí ve východní Evropě a Asii.

RID, vydání platné od 1. 1. 2021, je nyní k dispozici také v ruštině na webových stránkách Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF). Organizace to oznámila v aktuální zprávě. RID byl již dříve publikován ve třech pracovních jazycích organizace (německy, anglicky a francouzsky). Na více než 1000 stranách obsahuje předpisy, které se vztahují na přeshraniční přepravu nebezpečných věcí po železnici mezi v současnosti 45 signatářskými státy RID v Evropě, Asii a severní Africe.

RID navíc slouží jako základ pro přílohu 2 k Dohodě SMGS, kterou vydává Organizace pro spolupráci mezi železnicemi (OSŽD), která se vztahuje na východní Evropu a Asii. Od roku 2012 je vyvíjeno úsilí o užší harmonizaci RID a přílohy 2 k SMGS s cílem usnadnit přepravu nebezpečných věcí po železnici mezi těmito dvěma právními režimy. Vzhledem k tomu, že příloha 2 k SMGS byla dosud publikována pouze v ruštině a čínštině, představuje ruský překlad RID podle OTIF významnou úlevu pro harmonizační práce.

(sh)

Foto: SH

spinner