​OTIF: Změny RID 2021 začnou platit od ledna

​OTIF: Změny RID 2021 začnou platit od ledna

21.11. - Generální sekretariát Mezistátní organizace pro mezinárodní železniční dopravu (OTIF) dne 2. listopadu 2020 všem členským státům COTIF oznámil, že s ohledem na skutečnost, že žádný ze členských států COTIF do 1. listopadu 2020 nepodal podle jednacího řádu Výboru znalců RID proti navrhovaným a schváleným změnám Přípojku C - Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) námitky, tyto změny vstupují v platnost od 1. ledna 2021.


Notifikační texty jsou k dispozici na domovských stránkách OTIF. Na těchto stránkách jsou k dispozici i oficiální znění Přípojku C - RID 2021: 

v anglickém jazyce: 
ve francouzském jazyce:
a v německém jazyce:

Pokud se týká českého vydání RID 2021, tak ministerstvo dopravy zajišťuje v současnosti překlad změn do českého jazyka a následné jejich zapracování do RID. České vydání RID 2021 bude opět zveřejněno ve Sbírce mezinárodních smluv v průběhu I. pololetí 2021. Do doby vydání lze od 1. ledna 2021 používat, buď výše zmíněná originální vydání, nebo využít přechodné ustanovení uvedené v kapitole 5.4 RID a od 1.1 do 30. 6. 2021 používat RID 2019 s příslušným zápisem v přepravní dokumentaci.

Stanislav Hájek, bezpečnostní poradce

Foto: archiv


spinner