Byla aktualizovaná příručka zkoušek a kritérií pro nebezpečné věci

Byla aktualizovaná příručka zkoušek a kritérií pro nebezpečné věci

2.3. – Sedmé, přepracované vydání UN Manual of Tests and Criteria (Příručka zkoušek a kritérií) je k dispozici na webových stránkách EHK OSN v anglickém a francouzském jazyce. Již v prosinci roku 2018 členové výboru Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods and on the Globally Harmonized System of Classification and Labelling – ECOSOC (Výbor odborníků pro dopravu nebezpečných věcí a globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování) schválili množství změn v 6. vydání příručky.

Tento článek je přístupný pouze pro předplatitele.


spinner