Doprava nebezpečných věcí: Osvědčení zůstanou platná do 30. listopadu 2020

Doprava nebezpečných věcí: Osvědčení zůstanou platná do 30. listopadu 2020

11.5. - Lucemburské velkovévodství iniciovalo vznik mnohostranné dohody, která byla zveřejněna jako mnohostranná dohoda M324 pro silniční dopravu nebezpečných věcí a jako RID 1/2020 pro železniční přepravu nebezpečných věcí.

V této dohodě se vzhledem k současné situaci, odchylně od ustanovení odstavce 1.8.3.16.1 ADR / RID prodlužují platnosti osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí ADR / RID, které končí svoji platnost mezi 1.3. - 30.11.2020 nejdéle do 1.12.2020.

Dále zůstávají v platnosti všechna osvědčení o školení řidičů ADR, jejichž platnost končí mezi 1. březnem a 1. listopadem 2020, platná do 30. listopadu 2020. Mnohostranná dohoda ADR M324 prodlužuje platnost těchto osvědčení nejdéle do 30. listopadu 2020.

K těmto dohodám přistoupila i Česká republika.

Dohoda ADR M 324 / RID 1/2020 platí pro území těch stran, které k ní přistoupily a to nejdéle do 1. prosince 2020. Přesné znění a státy, které k dohodám přistoupily, jsou uvedeny na: http://www.mdcr.cz

Dohodu ADR na začátku roku podepsal Uzbekistán. Středoasijská země se tak stala 52. státem, ve kterém se dohoda uplatňuje na silniční přepravu nebezpečných věcí.

Uzbekistán je na severu obklopen Kazachstánem a na jihu hraničí s Turkmenistánem a Afghánistánem a na východě s Kyrgyzstánem a Tadžikistánem. Podle online portálu Statista byla populace v roce 2018 odhadována na 32,57 milionu obyvatel. Kontaktní údaje orgánů země odpovědných za problematiku nebezpečných věcí budou brzy zveřejněny na webových stránkách Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN).

(sh)

Foto: Stanislav Hájek
spinner