Modernizované ochranné stání u Lovosic odolá i extrémním povodním

Modernizované ochranné stání u Lovosic odolá i extrémním povodním

20.7. - Ředitelství vodních cest ČR zahájilo modernizaci stávajícího ochranného stání pro velká plavidla v těsné blízkosti přístavu Lovosice-Prosmyky. V případě příchodu velké vody zajistí bezpečné vyvázání jednoho velkého plavidla o rozměrech až 137 x 11,5 m i za největší zaznamenané povodně. Stavba bude dokončena v prosinci letošního roku.

Modernizace ochranného stání Lovosice je součástí zastřešujícího strategického cíle „Zkapacitnění a modernizace vodních cest“. Cílem je zvýšit bezpečnost a spolehlivost plavebního provozu na labské vodní cestě, a to i za pomoci doplnění sítě ochranných stání pro velká plavidla. V roce 2020 byla dokončena modernizace obdobného ochranného stání ve Hřensku. Stání v Lovosicích bude tvořeno 3 vysokovodními dalbami určenými pro vyvázání jednoho plavidla či sestavy plavidel o celkových rozměrech až 137 x 11,5 m. Oproti tomu stání ve Hřensku umožňuje v případě potřeby vyvázání čtyř plavidel a je tvořeno 8 dalbami. Dnes je ochranné stání k dispozici až v Ústí nad Labem či Mělníku, eventuálně pro menší plavidla v Roudnici nad Labem.

V současnosti se v prostoru vyvazovacího stání v Lovosicích nachází řada nízkých ocelových daleb. Šest z nich bude odstraněno a tři vybrané budou zvýšeny o 7,5 m. Navýšené dalby budou převyšovat úroveň kritické hladiny z povodní roku 2002 o 2,8 m, aby bezpečně dosahovaly až nad úroveň vyvázané lodě. Budou tvořeny čtveřicí svařených ocelových trubek. Tato čtveřice svařenců bude propojena podestami s pacholaty celkem v pěti úrovních. Vrchní patro bude umístěno 1,8 m nad kritickou hladinu. Následující podesty budou odstupňovány po výškách 1,3 m. Ocelový žebřík o délce 9,2 m bude veden po straně konstrukce, odvrácené od směru proudění. Prostřední dalba bude osazena ocelovou přístupovou lávkou spojující ji se břehem.

V první fázi stavby budou práce probíhat ze břehu. Budou vybetonovány kotevní bloky ramenátů, které zajistí propojení daleb se břehem. Ostatní práce spojené zejména s osazováním nových ocelových svařenců budou prováděny převážně z vody za pomocí mechanizace na pracovních lodích.

Stavební náklady ve výši 17,8 mil. Kč bez DPH financuje Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem je společnost Labská, strojní a stavební.

(pav)

Foto: Ředitelství vodních cest ČR - stávající stav ochranného stání před zahájením modernizace

spinner