SpeedChain 2010

Konference SpeedChain 2010 mapovala stav logistiky

Konference SpeedChain 2010 mapovala stav logistiky

Obor logistiky se sice právě nachází v obtížné situaci, ale do budoucna hledí s přiměřeným optimismem. Na začátku prosince o jeho výhledech hovořili zástupci logistických a dopravních firem na pátém ročníku mezinárodní logistické konference SpeedChain 2010 v Praze. Konference se konala již poněkolikáté za sebou v exkluzivních historických prostorách Břevnovského kláštera. Nabitý odborný program doplnilo večerní společenské setkání logistických odborníků na tradičním V.I.P. Logistic Rendezvous 2010.

Za pořádající společnost Reliant účastníky konference v Tereziánském sále kláštera přivítal její obchodní ředitel Ing. Miroslav Rumler. Řekl, že jako konzultant věří, že současné obtíže vedou firmy ke změnám, ke zvyšování efektivity a produktivity. Konference SpeedChain podle jeho slov představuje místo, kde se mohou logističtí odborníci pravidelně setkávat, seznamovat se s nejlepšími příklady řešení z logistického oboru a hovořit o nich.

Logistiku nyní táhne mírný růst ekonomiky, uvedl předseda České logistické asociace Ing. František Kyncl, který hovořil o možnostech současné české logistiky v kontextu evropského logistického plánu. „Věřím, že česká logistika má nejhorší období již za sebou,“ řekl. Za největší ohrožení rozvoje logistiky označil omezování investic do infrastruktury.

Na jeho slova navázal člen Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a vedoucí katedry technologie a řízení dopravy na dopravní fakultě Jana Pernera v Pardubicích prof. Ing. Václav Cempírek, Ph. D., který přiblížil přítomnost a další perspektivy české logistiky.

Pokles HDP v minulém období přinesl i snížení výkonů v logistice, řekl Václav Cempírek. Upozornil na skutečnost, že v uplynulých měsících zaznamenala silniční doprava zvyšování přepravních vzdáleností, i když by právě na dlouhé vzdálenosti měla být výhodnější železniční doprava. Při-tom na koridorových tratích v České republice představuje železnice konkurenční alternativu k silničním přepravám, řekl. S problémy se potýká také kombinovaná doprava, které ve větším rozvoji brání nedostatek vhodné infrastruktury. Významným pro-blémem kombinované dopravy je podle Václava Cempírka i její nedostatečná podpora ze strany státu.

O rozvoji logistiky v dodavatelských řetězcích účastníky konference SpeedChain 2010 informoval ředitel vnějších vztahů společnosti Škoda Auto Radek Špicar. Na ekonomické krizi, které svět čelí, překvapuje především její rychlost, řekl. Obvykle je možné dopady krize v jedné oblasti kompenzovat prodeji na jiných trzích, současná krize se však dotkla prakticky celého světa, dodal.

Za jedinou výjimku Radek Špicar označil Čínu, kde se prodeje Škoda Auto v uplynulém období zvyšovaly. Významným faktorem, který výrobci umožnil se s krizí vyrovnat, byla okamžitá reakce – podnik musel rychle vyskladnit, aby se vyhnul nebezpečí přeplněných skladů. Radek Špicar zdůraznil nutnost rozšiřovat výrobu v Číně, neboť v této oblasti trh i v budoucnu poroste.

ChemLog představil studie proveditelnosti

V rámci konference SpeedChain se uskutečnil také 3. ročník mezinárodní konference ChemLog. Konference představila výsledky dílčích studií proveditelnosti třetím rokem běžícího projektu ChemLog, jehož cílem je vytvářet předpoklady pro efektivnější přepravu chemických látek v regionu střední a východní Evropy. Na projektu spolupracuje deset partnerů ze zemí regionu, financuje jej Evropská unie. Z České republiky se projektu ChemLog účastní Svaz chemického průmyslu ČR (SCHP ČR) a Ústecký kraj.

Projekt představil ředitel SCHP ČR Ladislav Novák, který při této příležitosti účastníky konference seznámil i s činností svazu. SCHP ČR se systémově zabývá logistikou chemických látek; na jeho půdě za tímto účelem vznikl i výbor pro logistiku v chemickém průmyslu.

Prezentacemi studií proveditelnosti provedl účastníky sekretář pro zdraví, bezpečnost a životní prostředí Ing. Ladislav Špaček, CSc.

Součástí doprovodného programu konference byla také simulace zásahu jednotky Transportního informačního a nehodového systému (TRINS). Účastníci si mohli prohlédnout vybavení, které se při nehodě a hrozícím nebezpečí úniku chemických látek používá.

Slavnostní večer doprovodilo ocenění

Program konference SpeedChain uzavřel slavnostní večer V.I.P. Logistic Rendezvous 2010, na němž se logističtí odborníci setkali k neformálním rozhovorům i zábavě. Zlatým hřebem večera se stalo vyhlášení logistické osobnosti roku – Gryf Supply Chain Award. Ocenění letos převzal Ing. Vladimír Fišer, jednatel operátora kombinované dopravy Bohemiakombi.

Ačkoli doprava a logistika profitují z mírně lepších ekonomických podmínek, stále čekají na zásadnější zlepšení situace. Proto stále roste důležitost výměny informací o kvalitních řešeních v oboru, zaznělo na konferenci SpeedChain 2010.

(pat)

spinner