Skupina GLS posiluje evropskou přepravní síť

Skupina GLS posiluje evropskou přepravní síť

23.11. - Skupina GLS v letošním roce investovala 150 milionů EUR do rozšíření kapacity své celoevropské sítě. Bylo otevřeno přes 20 nových přepravních uzlů a kapacity stávajících dep se rozšířily o polovinu. V České republice přepravce zprovoznil tři nová regionální depa a navýšil kapacity ve zbývajících 22 depech. Důvodem je očekávaný nárůst objemu přepravovaných balíků v celé Evropě až o 40 % během hlavní sezóny.

„Neustále se snažíme rozšiřovat kapacity naší celoevropské sítě a zároveň klást důraz na udržitelný rozvoj,” řekl Martin Seidenberg, generální ředitel skupiny GLS. „Tento rok jasně ukázal, jak důležitou roli hraje GLS při zásobování obyvatel. Naše investice vnímáme jako významný pilíř pro rozvoj mezinárodní balíkové přepravy do budoucna,” dodal.

V roce 2020 skupina GLS otevřela přes dvacet nových přepravních uzlů napříč Evropou a rozšířila kapacity stávajících dep až o 50 %. K největším úspěšně zrealizovaným projektům patří investice do evropských třídících center v Essenu, Barceloně, Budapešti nebo Poznani. V České republice byla otevřena nová depa v Moravských Budějovicích, Plzni a Kadani a až o 50 % se navýšily kapacity těch stávajících. V současnosti jich přepravce provozuje v ČR celkem 25. Součástí investice GLS v Česku je také zprovoznění nového regionálního třídícího uzlu pro Prahu a střední Čechy nebo nákup dalších 50 speciálních výměnných nástaveb pro noční hlavní linky se zabudovanou mezipodlahou pro ochranu malých a křehkých balíků.

Pro hlavní sezónu skupina GLS vyškolila více než 2 500 nových kurýrů a zaměstnanců dep a zapojila dalších více než 6 500 doručovacích dodávek. „Naším cílem je bezproblémově a tradičně ve vysoké kvalitě zvládnout v celé mezinárodní síti zvýšené objemy před letošními Vánoci a opět doručit všechny dárky včas,” řekl Martin Seidenberg a dodal: „Rovněž jsme pokročili v digitalizaci naší logistiky, mimo jiné novými ručními skenery, které zjednodušují proces doručení balíků.”

Pro mezinárodní e-commerce nabízí GLS zákazníkům, kteří své online aktivity zaměřili na různé země, nekomplikovanou přeshraniční službu zpětné přepravy vratek. Mezinárodní službou ShopReturnService, která je v současné době k dispozici již ve 13 zemích, zdůrazňuje GLS své celoevropské zaměření.

Hlavní sezónu letos doprovázejí i preventivní opatření zaměřená na bezpečnost zákazníků, zaměstnanců i partnerů v souvislosti s pandemií koronaviru. Od začátku pandemie již bylo investováno několik milionů EUR do vybavení přepravních uzlů i vhodných ochranných prostředků, jako jsou roušky a dezinfekční prostředky.

Kontakt pro více informací:

(lan)

Foto: GLS

spinner