​Ministerstvo dopravy připravilo výzvu OPD na podporu výstavby dobíjecích stanic

​Ministerstvo dopravy připravilo výzvu OPD na podporu výstavby dobíjecích stanic

31.8. - Ministerstvo dopravy vyhlásilo v pondělí 31. srpna pátou výzvu OPD v rámci dotačního programu na podporu infrastruktury pro alternativní paliva zaměřenou na vybudování tzv. doplňkové sítě dobíjecích stanic (Výzva). Žádosti je možné předkládat do 30. listopadu 2020.

Novinkou v této výzvě je možnost zařazení do projektů i dobíjecích stanic, které jsou kromě běžného dobíjecího bodu o výkonu do 22 kW vybaveny i rychlodobíjecím bodem s výkonem vyšším než 22 kW. Zároveň je v této souvislosti stanoven limit způsobilých výdajů na instalaci jedné dobíjecí stanice ve výši 300 000 Kč.

O podporu v této výzvě se mohou ucházet žadatelé, kteří prokazatelně provozují ekonomickou činnost v oblastech: elektrické instalace, rozvod elektřiny, obchod s elektřinou nebo mají zkušenost s provozováním alespoň 10 veřejně přístupných dobíjecích stanic a kteří předloží projekt na vybudování dobíjecích stanic na území České republiky. Rozsah projektu závisí zcela na uvážení žadatele. Maximální míra podpory ze způsobilých výdajů může v této výzvě dosáhnout až 70 %. Hodnotícími kritérii jsou hospodárnost, připravenost a relevance projektu.

Na základě již schválených projektů v rámci předchozích výzev tohoto dotačního programu bude podpořena instalace 777 dobíjecích stanic. Cílem výzev OPD zaměřených na vybudování tzv. doplňkové sítě dobíjecích stanic je dosažení minimálně 800 dobíjecích stanic do konce roku 2023.

Celkem má Ministerstvo dopravy na program pro podporu infrastruktury pro alternativní paliva v rámci OPD vyčleněno 1,2 miliardy Kč.

Tato výzva na podporu rozvoje doplňkové sítě dobíjecích stanic pro elektromobily navazuje na předchozí výzvy, které jsou zaměřeny na podporu výstavby páteřní sítě rychlodobíjecích stanic, vodíkových plnicích stanic a CNG, LNG plnicích stanic.

(lan)

Foto: MD

spinner