​Josef Melzer: Potřebujeme podmínky, za nichž česká doprava obstojí v mezinárodní konkurenci

​Josef Melzer: Potřebujeme podmínky, za nichž česká doprava obstojí v mezinárodní konkurenci

Sdružení ČESMAD Bohemia v přechozích měsících jednalo se zástupci vlády o opatřeních, která by dopravcům pomohla překlenout obtížnou situaci vyvolanou protikoronavirovými opatřeními i sílící východní konkurencí. Jedním z nich je snížení spotřební daně z nafty, které již bylo přislíbeno. O vyjádření, jaká je současná situace silničních dopravců a jaké kroky ze strany státu by jim pomohly, jsme požádali prezidenta Sdružení ČESMAD Bohemia Josefa Melzera.

V jakém stádiu je příprava snížení spotřební daně z nafty a nakolik podle vás tento krok dopravcům v současné době pomůže?

O snížení spotřební daně jsme začali usilovat již před pandemií, neboť naše mezinárodní kamionová doprava je poslední roky pod nebývalým tlakem levnější východní konkurence. Pět let po sobě klesaly výkony českých dopravců o více než deset procent ročně, přičemž jedním z podstatných důvodů bylo i naše velké daňové zatížení, včetně vysoké spotřební daně z nafty. Pozměňovací návrh na snížení spotřební daně z nafty o 1Kč na litr byl již ve sněmovně předložen. Pokud nezhavaruje celý daňový balíček, mělo by snížení platit od 1. ledna roku 2021. I nadále usilujeme o větší snížení, protože k minimu stanovenému EU je ještě daleko, ale za současné situace je reálná ta koruna. I to by bylo významnou podporou našich dopravců, přičemž počítáme, že by dopady do státního rozpočtu díky zvýšenému tankování nebyly nijak významné, možná naopak pozitivní.

Jakou pomoc silniční dopravci od státu nyní nejvíce potřebují, vedle již zmíněného snížení spotřební daně z nafty?

Potřebujeme podmínky, za nichž náš obor obstojí v mezinárodní konkurenci. Vždyť je i zdrojem pro státní kasu, jeden kamion státu přináší na daních a různých odvodech 600 až 850 tisíc korun ročně. Proto je velmi důležité, aby prošel sněmovnou předložený návrh na snížení spotřební daně z nafty. Je to prorůstové opatření. Kromě toho připravujeme i modernizační program, který podpoří digitalizaci a zavádění nových technologií do dopravních firem. Ani dopravci nesmí zůstat stranou těchto trendů. Velikou výzvou budou současné cíle v ochraně životního prostředí. Silniční dopravci nejsou proti ozelenění lidské činnosti, ale požadují, aby všechna opatření a pravidla byla pro obor zvládnutelná a nenarušila spravedlivé podmínky pro podnikání. Uvedu příklad. Pokud zákazníci žádají od dopravců, aby vozili jejich zboží kamiony na plyn, pak je nutné, aby podpora pro tuto zatím drahou technologii byla ve státech EU obdobná. Jinak by naši členové ztráceli své zakázky a pozice. I toto jsou věci, o něž se naše Sdružení stará.

Dopravci mohou nyní při modernizaci, digitalizaci a zavádění zelených technologií využívat nově také prostředky z kohezních fondů, modernizačního fondu a fondu obnovy (viz DN18‑19/20). Jsou toto zdroje, které jim nyní mohou pomoci, nebo se jedná spíše o zdroje, jež jim pomohou více až v období, kdy se ekonomika bude zotavovat?

Nelze si myslet, že pandemie přerušila přípravy na evropský Zelený úděl, nebo tuto politiku dokonce úplně změnila. Bude to technologicky a finančně nepředstavitelně náročné a také běh na dlouhou trať. Proto všechny tyto zdroje jsou vítané a nezbytné již nyní – digitalizace, modernizace a zavádění zelených technologií probíhá souběžně s bojem o přežití v postižené ekonomice. My se rozhodně chceme dívat dopředu. Počítejme také s tím, že příprava státní podpory z těchto prorůstových fondů ještě zabere nějaký čas. Budeme tak rádi, když v příštím roce budou první zdroje tohoto typu k dispozici. A důležité je, aby byly i pro silniční dopravce a ratio převážilo nad různými modalshifty za každou cenu.

Dlouhodobě voláte po intenzivnějším státním odborném dozoru. Došlo v této oblasti podle vašich informací ke zlepšení? A napomůže českým firmám, jak v MDK, tak i ve vnitrostátní silniční dopravě, letos schválený silniční balíček?

Od schválení silničního balíčku, který nese výraznou českou stopu a považujeme jej za významný úspěch české diplomacie i našeho sdružení, si opravdu slibujeme jak omezení protekcionistických opatření, tak i určitou ochranu proti konkurenci exportující k nám levnou práci z východu. Dojde k unifikaci pravidel pro minimální mzdy v členských zemích a standardní přepravy z nich budou vyjmuty. Zároveň nová pravidla o povinném návratu řidiče a vozidla „domů“ mají omezit modely, kdy se řidič s kamionem pohybuje v cizích zemích několik měsíců se všemi negativními a viditelnými projevy „nomádství“. To je mimochodem to, co západní země k návrhu balíčku vybudilo. Výsledek je kompromisem mezi zájmy řidičů, dopravců, a navíc i rozdílnými zájmy dopravců ze západní a východní části Evropy. Není tedy ideální, bude třeba se mu přizpůsobit, ale zejména díky rozsáhlé výjimce z uplatňování směrnice o vysílání pracovníků jej můžeme označit za pozitivní pro české dopravce. Jeho uvádění do praxe ale teprve přijde v následujících měsících a letech. To je ovšem pouze jedna část problému. Ta další spočívá ve změně daňového zatížení našich dopravců a také ve vámi zmíněné nutnosti zlepšení činnosti státního odborného dozoru. K čemu jsou nám pravidla, když nejsme schopni zajistit jejich dodržování, nebo pouze pro někoho, paradoxně pouze pro domácí? To je třeba otázka vymáhání pokut od zahraničních dopravců, kdy například v oblasti přetěžování vozidel a do jisté míry i placení mýta jsou naše orgány zatím bezzubé. Jsme tranzitní země, to přináší velké příležitosti, ale také nároky na zajištění rovných podmínek pro domácí i přijíždějící dopravce.

Od pondělí 26. října mohou dopravci provozující nepravidelnou autobusovou dopravu podávat žádosti o podporu v rámci programu COVID‑BUS. Je nabízený příspěvek (celkem jedna miliarda Kč) dostatečný pro všechny zájemce?

Jsme rádi, že jednání s ministerstvem dopravy dospělo do úspěšného konce a tato podpora snad pomůže řadě dopravců v nepravidelné přepravě osob přežít. Ministerstvu patří náš dík za konstruktivní a vstřícný přístup. Je to jen částečná kompenzace jejich fixních nákladů, největší zátěž zůstává na firmách. Provozovatelé zájezdových autobusů se, bohužel, v současných dnech ocitají ve stejně zoufalé situaci jako na jaře, proto budeme i nadále jednat o dalších možných podporách odvětví. Nechceme ani zapomenout na linkovou dopravu. Provozovatelé linek jsou v obdobné situaci, lidé necestují, do některých zemí vůbec nesmíme. Zde hledáme řešení, které závisí hlavně na přístupu objednatelů, tedy krajů a obcí, ale také státu, který je objednatelem části výkonů veřejné dopravy a „správcem“ systému slev pro děti a seniory.

Milan Frydryšek

Foto: ČESMAD Bohemia

spinner