Co přinesl červenec v dopravě

Co přinesl červenec v dopravě

Ve světové dopravě a logistice dochází k vážným varováním: poskytovatelé služeb v těchto sektorech musí být připraveni na zvýšení ochrany svých dodavatelských řetězců před významným nárůstem krádeží zásilek, tak jak dochází mezinárodně k postupnému omezování koronavirové infekce. Obyvatelstvo mnoha zemí bývalo od března vyzýváno zdržovat se doma, aby se zastavilo šíření nemoci Covid -19. A této příležitosti využívají zloději carga, aby se dostávali snáze do zbožových skladů a do naložených nákladních vozidel.

Tak kupříkladu světová Asociace ochrany dopravovaných hodnot (TAPA) informuje, že její informační služba obdržela zprávy o více než 400 krádežích výrobků z dodavatelských řetězců za období od počátku března do konce května 2020; jejich hodnota měla převýšit 16,4 milionů EUR (cca 41 milionů Kč). Šlo o delikty v 37 zemích Evropy, Středního východu a Afriky; průměrná hodnota hlavních krádeží dosahovala úrovně 100 000 EUR.

Jenom v dubnu byla zaznamenána série ztrát hodnot o šesti nulách, včetně krádeží dvou milionů ochranných obličejových masek ve Španělsku, sportovního vybavení ve Spojeném Království a mobilních telefonů v Keni. Čísla roku 2020 značí nicméně výrazný pokles krádeží vůči stejnému období roku 2019. Vzplanutí nákazy Covid-19 a omezující opatření vlád vážně narušila činnost skupin organizovaného zločinu a prospěchářských zlodějů carga. Pachatelé velmi rádi mizí v davech lidí a čím méně lidí a vozidel je na ulicích a silnicích, tím kriminálníci ve velkém čelí větší pravděpodobnosti odhalení. V důsledku toho mnozí v tomto období přitlumili své činnosti, ale nezmizeli. Zejména organizovaný zločin bude usilovat o náhradu zaznamenaných „zisků“ a může to v důsledku značit větší riziko pro dopravní a logistický sektor, kde kamiony zůstávají tím nejzranitelnějším, pokud jde o odolnost vůči útokům. S obcemi a obchodem startujícími návrat k normálu experti na krádeže očekávají výrazný nárůst kriminálních aktivit současně s finančními a reputačními tlaky na sektor dodavatelských řetězců.

Zloději carga spatřují v přerušení dodavatelských řetězců výkladní skříň příležitostí. Formující se obchodní riziko vzniká v důsledku tohoto přerušení; ne zcela konkretizované plavby, lodě, jež nedodržují plavební řády, náhradní dodávky železnicí z Číny do Evropy v důsledku nedostatku leteckých a lodních kapacit nebo vysokého dopravného a odklonu od plánovaných k charterovým letům. Výsledkem je, že mnoho zásilek se pohybuje po neznámých trasách a přes různá centra a překladiště, kde rizika nejsou plně známá a dopravní doby jsou delší. Přeplněná střediska rovněž generují rizika, například řidiči kamionů nemají dostatek času k dosažení bezpečných parkovišť, protože příliš dlouho čekali na nakládku. Dodavatelské řetězce se protahují, sledovatelnost je náročnější a jsou zde větší rizika kyberkriminality i jako důsledek vyšší zaměstnanosti pracovníků v jejich domovech a většího vystavení systémů rizikům. Tyto faktory ověřují odolnost každého dodavatelského řetězce.

A jak je tomu s krádežemi carga „tam za mořem piva“? FBI – Federální vyšetřovací kancelář v USA nedávno oznámila, že znamenají skutečnou a narůstající hrozbu pro hospodářství a národní bezpečnost země. Za posledních pět let skupiny, zapojené v této zločinnosti, jsou lépe organizované a stále násilnější. Cargem se rozumí každá komerční zásilka, přepravovaná truckem, letadlem, vagonem, lodí atd. z místa původu do místa určení. Jestliže je zboží ukradeno v každém bodě mezi tím - na dálnici, ve skladě, v terminálu, přístavu atd., jde o krádež carga. Stějně jako jinde ani v USA nejsou tyto krádeže samostatnou kategorií v jednotných výkazech o zločinnosti (UCR) a protože mnoho podniků o těchto krádežích neinformuje (vyhýbají se nedobré publicitě, vyššímu pojištění, poškozené reputaci apod.), nejsou přesné dolarové ztráty známy. Experti z průmyslu odhadují, že všechny krádeže carga mohou každoročně dosahovat hodnoty až kolem 30 miliard USD. Co se tam nejvíce krade? Cílem mohou být všechny dopravované produkty, ale cigarety, farmaceutika, a zejména počítačové komponenty jsou vysoce favorizované – s možností prodeje na černém trhu.

Jiří Kladiva

spinner