Infrastruktura

Choceň získala zabezpečovací zařízení za miliardu Kč

V železniční stanici Choceň bylo na konci července uvedeno do provozu nové zabezpečovací zařízení, jehož výstavba si vyžádala finanční náklady ve výši zhruba jedné miliardy Kč. Cena samotného zabezpečovacího zařízení činí 150 milionů Kč. Stavba je součástí dokončení modernizace I. koridoru na trati Česká Třebová – Praha. Uvedlo to tiskové oddělení společnosti AŽD Praha, která instalaci zařízení provedla.

Moderní zabezpečovací zařízení, které v důležitém železničním uzlu společnost AŽD nainstalovala, v něm zajistí zvýšení bezpečnosti a kvality osobní dopravy. Součástí instalovaného systému je staniční, traťové a přejezdové zabezpečovací zařízení.

Nová instalace vlakovým soupravám umožňuje, aby se pohybovaly podstatně vyšší rychlostí – až 160 km/hod. „AŽD nainstalovala do stanice Choceň moderní zabezpečovací a řídicí zařízení ESA 11. Toto zařízení přispěje nejen k již zmíněnému zrychlení provozu, ale zvýší i jeho bezpečnost a přispěje k větší efektivitě řízení provozu,“ uvedl generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle. „Zařízení instalované do Chocně respektuje evropské standardy a je konstruováno ve stupni integrity bezpečnosti SIL-4,“ dodal.

Cestujícím rekonstrukce choceňské železniční stanice přinese mnoho příjemných změn. Jednou z nich by měl být nový informační elektronický hlasový a vizuální systém. Další novinkou bude 14 oboustranných informačních panelů na nástupištích; s dokončením instalace této sdělovací techniky se počítá v lednu příštího roku. Nově by měl vzniknout i podchod zajišťující bezpečný pohyb cestujících ve stanici. „Rekonstrukcí byla značně zvýšena traťová rychlost, a proto bylo třeba zajistit bezpečný přístup cestujících na nástupiště,“ zdůvodnil výstavbu podchodu Zdeněk Chrdle.

Zhotovitelem stavby je Sdružení Skanska ŽS – SSŽ – Choceň. Objednaly si ji České dráhy společně se Správou železniční a dopravní cesty. Práce v železniční stanici Choceň začaly loni v červnu a celá stavba by měla být dokončena v květnu příštího roku

(jet)

spinner