Ing. Jiří Rousek veletrhy brno pro DN

Součástí strojírenského veletrhu bude letos projekt Packaging Live

Součástí strojírenského veletrhu bude letos projekt Packaging Live

Od 13. do 17. září bude brněnské výstaviště patřit 52. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu. O tom, co návštěvníky letošního ročníku největší průmyslové přehlídky na východ od Německa v Brně čeká, jsme hovořili s ředitelem obchodní skupiny MSV akciové společnosti Veletrhy Brno Ing. Jiřím Rouskem.

„Poslední ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v důsledku ekonomické krize postihl přibližně desetiprocentní pokles zájmu vystavovatelů. Přiblíží se letošní MSV a doprovodné veletrhy již opět ,předkrizovým‘ parametrům?“

„Veletrhy jsou barometrem ekonomiky a kopírují situaci v daném oboru. Ve strojírenství a navazujících odvětvích s delší výrobní úsečkou krize nadále pokračuje, přetrvávají problémy se zakázkovým krytím a podniky váhají s každou investicí. Na druhé straně vědí, že cesta k novým zakázkám může vést i přes MSV. Dnes více než jindy potřebují být na očích zákazníkům a porovnávat se s konkurencí.

Zájem o účast na letošním ročníku je s ohledem na ekonomickou situaci až překvapivě velký. Máme přihlášeno přibližně 1300 firem z 26 zemí, všechny pavilony brněnského výstaviště jsou obsazeny. Vystavovat se chystají nejen tradiční účastníci MSV, ale i řada těch, kteří minulý ročník z důvodu krize vynechali. Koncentrace firem tak bude vyšší a letošní ročník určitě dosáhne úrovně toho loňského, v některých oborech jej i předčí.“

„Letošní ročník jistě přinese nejen kvantitativní, ale i kvalitativní změny. Jaké?“

„Letošní ročník jsme koncipovali komplexněji než ty minulé – jako širokou přehlídku výrobků, technologií a služeb pro průmyslové podniky. Souběžně s MSV se koná nejen Mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů IMT, jak je to v sudých letech obvyklé, ale také Mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX, Mezinárodní veletrh svařovací techniky WELDING a Mezinárodní veletrh technologií pro povrchové úpravy PROFINTECH. Tyto branže byly vždy částečně obsaženy i v nomenklatuře MSV, takže nejde v pravém slova smyslu o rozšíření oborů, nicméně účast těchto firem se zvýšila.

Spojením MSV s úzce specializovanými technologickými veletrhy do jediného termínu jsme v první řadě reagovali na aktuální vývoj ekonomiky a přání vystavovatelů, ale zároveň si od něj slibujeme zajímavé synergické efekty a zvýšení atraktivity pro návštěvníky. Vždyť základním smys-lem každého veletrhu je zprostředkovávat obchody a stimulovat poptávku. Dnes to samozřejmě platí dvojnásob a jako pořadatelé MSV se snažíme, aby účast byla pro vystavovatele i návštěvníky maximálně efektivní.“

„Bude mít letos veletrh nějaké jednotící hlavní téma?“

„Klíčových témat bude několik. Jedním z nich je podpora obchodu, exportu a hledání nových odbytových příležitostí. Tímto směrem je orientována také velká část doprovodných aktivit, mimo jiné například podnikatelské East-West Business Fórum 2010 na podporu exportu, které organizuje Mezinárodní obchodní komora v České republice.

Z pohledu prezentovaných oborů hrají v sudých letech tradičně prim obráběcí a tvářecí stroje, které i letos obsazují největší výstavní plochu. Druhým velkým tématem je průmyslová automatizace, která bude na letošním MSV velmi silně zastoupena. K hlavním tématům ročníku patří také energetická efektivita v průmyslu. Firmy budou prezentovat zajímavé inovační technologie pro snížení dopadu na životní prostředí s důrazem na obnovitelné zdroje energie a energetické úspory.“

„Česká ekonomika zatím stále vězí v recesi, zatímco v některých jiných zemích již registrují oživení. Projevilo se to nějak na skladbě domácích a zahraničních vystavovatelů?“

„Podíl zahraničních firem zůstává na úrovni minulých ročníků. K účasti se hlásí 540 zahraničních firem, to je téměř 35 procent z celkového počtu vystavovatelů. Nejvíce jich přijede vystavovat z Německa, dále ze Slovenska, Rakouska a Itálie. Výrazná většina z dvou set německých firem se prezentuje samostatně, ale několik desítek z nich vystavuje v rámci oficiálních expozic jednotlivých spolkových zemí, které letošní MSV obesílají v rekordním počtu. Oficiálních stánků samozřejmě bude daleko více a tím vůbec nejrozsáhlejším bude expozice Ministerstva průmyslu a obchodu Ruské federace v pavilonu A1.“

„Partnerskou zemí veletrhu bude letos Rakousko. Co si od něj slibujete?“

„Partnerskými zeměmi se v minulých letech staly Německo a Slovensko, letos na tuto tradici navazuje Rakousko jako jeden z nejvýznamnějších obchodních partnerů České republiky. Na MSV mají rakouské firmy pravidelně velmi početné zastoupení, vždyť Česká republika je pro ně pátým nejdůležitějším exportním trhem a na veletrhu mohou předvést své technologické inovace potenciálním partnerům. Letošní rakouská účast na MSV ve srovnání s loňskem vzroste. Představí se celkem 42 rakouských firem; dvanáct z nich – vesměs nováčků – v rámci oficiální rakouské expozice v pavilonu V. Rakousko na veletržní dny navíc chystá řadu bilaterálních jednání a work-shopů, mimo jiné i setkání firem z oboru technologií pro životní prostředí.“

„Veletrh v posledních ročnících trvale posiloval svou pozici v regionu střední a východní Evropy, ale současně se otevíral dále do světa. V posledních letech vítal návštěvníky i z velmi vzdálených teritorií, například z jihovýchodní Asie. Pokročil letos dále také v tomto směru?“

„Trend, který zmiňujete, je vidět na všech velkých evropských veletrzích. MSV se pravidelně ve větším počtu účastní firmy z Tchaj-wanu, jejichž produkce je velmi kvalitní. Letos Tchajwanci otevřou dvě oficiální expozice zaštítěné proexportní radou a strojírenskou asociací. Dále vystavují například firmy z Číny, rozrostla se účast z Indie nebo Turecka. Zda z těchto vzdálených zemí dorazí také návštěvníci, to teprve uvidíme.“

„Jedním z deseti specializovaných oborových celků bude i letos Doprava, manipulace, průmyslové balení, skladování a logistika. Zůstává jeho rozsah na úrovni posledního ročníku, nebo roste rychleji než ostatní celky?“

„Rozsah prezentace dopravních a logistických oborů se v Brně ob rok střídá a pravidelně narůstá v lichých letech, kdy se souběžně s MSV koná specializovaný veletrh Transport a Logistika. Ten se letos nekoná, ale vystavovatelé z oblasti skladovací techniky nebo průmyslového balení na MSV nebudou chybět. Jsou umístěni v pavilonu G2, kde se zároveň uskuteční atraktivní doprovodný program Packaging Live. Do tohoto projektu se zapojilo patnáct renomovaných firem – dodavatelů jednotlivých technologií a komponentů. Ti společně sestaví vzorovou balicí linku zahrnující kusové i skupinové balení strojírenských výrobků, proces značení, automatizace a identifikace čárových kódů, paletizaci i fiktivní distribuci. Prototyp balicí linky bude spuštěn do provozu čtyřikrát denně, a to za odborného výkladu moderátora.“

„S jakými premiérami a zajímavými novinkami vystavovatelé z oblasti dopravy, spedice, logistiky a výroby dopravní a manipulační techniky a softwarových řešení do Brna přijedou?“

„Ohlášeno je několik novinek, například firma STILL ČR představí nový nízkopodlažní vozík CiTi ONE určený pro zásobování ve městech. Další novinky budou prezentovány přímo v akci v rámci již zmíněného projektu Packaging Live, který si určitě zaslouží pozornost. Návštěvníci uvidí třeba praktické využití RFID technologie, která je velmi důležitá pro dohledatelnost výrobků a jejich sledovatelnost v logistickém řetězci.

Exponáty z oblasti dopravy se letos objeví i v rámci projektu Transfer technologií a inovací, který bude již druhým rokem kontaktním místem pro kooperaci technických vysokých škol a průmyslových podniků. VUT v Brně bude v pavilonu A1 prezentovat některé ze svých nejzajímavějších projektů aplikovaného výzkumu, mezi nimi také elektromobil Suberbel.cz a nově vyvinutý experimentální bezpilotní letoun Marabu.“

„Součástí veletrhu bude bohatý odborný doprovodný program. Jaké novinky letos nabídne zájemcům o dopravu a logistiku? Které akce byste jim určitě doporučil navštívit?“

„Zajímavých novinek je celá řada, patří k nim třeba výborně obsazená konference ,Dostavba JE Temelín – příležitost pro český průmysl?‘ nebo konference ‚Energie pro budoucnost – efektivní distribuce a spotřeba elektřiny v průmyslu‘. K nejdůležitějším událostem doprovodného programu bude patřit obchodní salon RHK Brno pod názvem ‚b2fair MSV 2010 – od kontaktu ke kontraktu‘. Jde o setkání zástupců firem z různých zemí, kteří ve dvou dnech absolvují desítky dvoustranných obchodních schůzek s předem vybranými partnery. Zajímavé jistě budou také tradiční doprovodné akce jako pondělní sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR nebo konference Machines Communicate 2010.“

„Každým rokem již tradičně přicházíte i s řadou nových služeb pro vystavovatele i návštěvníky. Jaké novinky jste připravili pro letošní ročník?“

„Tou nejdůležitější novinkou je elektronická registrace odborných návštěvníků, která nahrazuje dosavadní tištěné firemní pozvánky.“

Luboš Spálovský www.bvv.cz/msv

spinner