​V ČR platí od ledna čtyři mnohostranné dohody podle 1.5.1 RID

​V ČR platí od ledna čtyři mnohostranné dohody podle 1.5.1 RID

10.1. - Od 1. ledna letošního došlo ke změnám podmínek pro přepravu nebezpečných věcí. Tím došlo i ke změnám v oddílu 1.5.1 RID Dočasné odchylky, když některé mnohostranné dohody byly „včleněny“ do nových podmínek. Mnohostranné dohody v železniční přepravě zveřejňuje Ústřední úřad OTIF v Bernu.

Je jen na vůli a rozhodnutí smluvních států, zda k dohodě přistoupí, či nikoliv. Platnost je omezena na 5 let proto, že do těchto 5 let by se ustanovení mnohostranné dohody mělo objevit v podmínkách RID, čímž pak dohoda pozbývá platnosti.

Dohody, které jsou v současnosti pro Řád RID v České republice platné, případně dohody, ke kterým Česká republika přistoupila, jsou uvedeny v přiložené tabulce.

Text uvedených mnohostranných dohod v originálních jazycích a aktuální přehled států, které k těmto dohodám přistoupily, je možno nalézt na internetové adrese: http://otif.org/en/?page_id=176.

(sh)

Ilustrační foto: SH

spinner