​Výzkumný Ústav Železniční se stává světovou značkou

​Výzkumný Ústav Železniční se stává světovou značkou

6.12. - Ve Zkušebním centru Výzkumného Ústavu Železničního (VUZ) se v těchto dnech mimo jiných projektů dokončují náročné testy italské příměstské jednotky. „Zajímavé je to, že majitelem italského výrobce je japonský železniční obr v produkci kolejových vozidel Hitachi Rail a soupravy jsou určeny pro provoz ve specifických podmínkách peruánského hlavního města Lima“, vysvětluje Antonín Blažek, generální ředitel a předseda představenstva VUZ.

Podle jeho slov je to názorný příklad toho, jak je dnes světový průmysl globalizován. „Bylo velmi těžké prosadit se na trzích i mimo Evropu, ale vzhledem k tomu, že disponujeme špičkovými odborníky v železničním oboru, se nám tento obchod podařil,“ upozornil.

V minulosti se na zkušebním okruhu VUZ testovaly vysokorychlostní jednotky TGV společnosti Alstom nebo například v současné době probíhají ověřovací jízdy nové verze vlaků ICE od výrobce Siemens pro německé dráhy. Podstatnou konkurenční výhodou pro získání takových zakázek jsou technické parametry, například možnost jezdit rychlostí až 230 km/hod., zajistit výkon pro lokomotivy 10 MW nebo schopnost elektrického napájení v pěti různých v Evropě používaných napájecích soustavách.

VUZ trvale rozšiřuje svá obchodní teritoria a navyšuje své příjmy. V letošním roce se zřejmě podaří dosáhnout nejvyšších výkonů v jedenáctileté historii VUZ, jako dceřiné společnosti Českých drah (ČD). A to nejen ve Zkušebním centru ve Velimi, ale také v rámci Kanceláře autorizované osoby. VUZ je totiž navíc uznávanou autoritou při posuzování shody s bezpečnostními normami EU a v provádění certifikací a výrobních auditů pro většinu železničních komponentů (vozidel, součástí infrastruktury apod.).

„V loňském roce společnost skončila se ziskem 133 milionů Kč před zdaněním. Jsme rádi, že VUZ má takové výsledky a svým obchodním potenciálem pomáhá vytvářet úspěšné portfolio Skupiny ČD,“ potvrzuje Pavel Krtek, předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s.

(tj)

spinner