Právě vychází v DN č. 7 - 8

​Daniel Priban: Našim uživatelům a partnerům chceme vždy poskytovat přidanou hodnotu

​Daniel Priban: Našim uživatelům a partnerům chceme vždy poskytovat přidanou hodnotu

14.4. - Společnost TIMOCOM se zpočátku profilovala především jako provozovatel burzy nákladů a dopravních kapacit. Postupem času se však rozrostla v globální technologickou firmu, která v rámci svého systému Smart Logistics System nabízí komplexní služby pro oblast logistiky. Jaká je její aktuální nabídka i jaké jsou plány do budoucna, to nám přiblížil ředitel jejího českého zastoupení Daniel Priban.

Jednou z nových služeb, které TIMOCOM začal nabízet, je faktoring. Můžete tuto službu přiblížit?

Cílem naší společnosti jako provozovatele komplexního logistického systému je usnadnit uživatelům jejich činnost. V posledním období jsme se soustředili na oblast automatizace, na propojení různorodých systémů, které firmy používají. V rámci našeho systému tak dochází k digitalizaci procesů, k automatizaci objednávek, v podstatě jde nám o to, aby dopravní a logistické společnosti měly vše, co potřebují a používají propojené na jednom místě a docházelo k automatizaci činnosti, jež doposud probíhaly odděleně a byly časově náročné.

Ještě před válkou na Ukrajině jsme uvažovali, co naše zákazníky nejvíc pálí. A jednoznačně je to platební morálka jejich klientů.

Již v roce 2001 jsme jako první stupeň zavedli službu vymáhání pohledávek. Máme úspěšnost 86 procent, což je v této oblasti opravdu velké procento. Naši klienti by v nás nejraději viděli jakýsi rozhodčí soud v případě sporných pohledávek, což my ale nejsme. My můžeme vymáhat pouze nesporné pohledávky, ale i tak je naše úspěšnost výrazně nadprůměrná.

Tato služba však neřeší základní problém mnoha firem, a to dobu splatnosti faktur. Splatnost bývá i 45 dní a když zákazník ani poté nezaplatí, je to obzvláště pro menší dopravce problém, který má velký dopad na jejich cash flow. A zde přichází k slovu faktoring.

TIMOCOM nemá s faktoringem zkušenosti, a proto začal spolupracovat s německým startupem JITpay, který se na faktoring v dopravní a logistické branži specializuje.

Jak tato spolupráce probíhá a jak tuto službu mohou zákazníci využít?

V podstatě jde o to, že když dopravní firma osloví běžnou faktoringovou společnost, tak první, co nastane, je, že tato společnost bude provádět rešerši odesílatele, plátce, což může trvat i několik dní. Ovšem pro spotové přepravy tak dlouhá doba nepřichází v úvahu. Dopravce se potřebuje rozhodnout ihned a nemůže čekat několik dní na vyrozumění, jestli faktoringová společnost mu tuto zakázku schválí.

Společnost JITpay však vychází z toho, že zákazníci v našem systému jsou ověření a faktoring poskytuje v podstatě automaticky, což je obrovská výhoda. Ano, jsou určité výjimky. V některých zemích, jako je například Srbsko, Černá Hora či Makedonie, je ověřování složité, chybí tam i právní rámec, a proto pro tyto oblasti JITpay faktoring neposkytuje. To ale uživatel vidí sám, protože jakmile vstoupí do našeho systému, tak pokud u konkrétní nabídky svítí zelená značka, je faktoring možný; pokud je toto pole šedé, faktoring nelze zajistit.

Zelené označení je dáno jen regionem, nebo automatice již pokročila tak daleko, že systém sám vyhodnotí i podle dalších kritérií, zda u konkrétní společnosti je faktoring možný?

V tuto chvíli je to stále novinka, takže selekce je jen podle regionů. Postupně však zjišťujeme, že některé firmy faktoring smluvně vylučují. Jedná se především o velké společnosti, které si takto dále snižují cenu za přepravu Princip je takový, že dopravci oznámí, že splatnost faktury je dejme tomu 30 dní, ale pokud dopravce sleví o pět procent, zaplatí mu za realizovanou přepravu ihned.

Nebojíte se, že v současné době splatnost pohledávky nakonec zůstane na vás?

To riziko se nás netýká, protože dopravce smlouvu ohledně faktoringu uzavírá přímo se společností JITpay, nikoliv s námi jako s provozovatelem logistického systému.

Letos jste také v rámci svého systému umožnili hodnocení obchodních partnerů…

Je to důležitá služba, která slouží jako reference u jednotlivých firem. Je to poměrně složité téma, protože do hry vstupuje výrazně subjektivní faktor. Každý člověk totéž může hodnotit jinak – někdo je kritičtější, někdo zase tolerantnější. Museli jsme proto nastavit i zpětné mechanismy, díky nimž se hodnocená firma může k hodnocení vyjádřit, případně i požádat o stažení hodnocení. A hodnotící společnost musí své stanovisko vysvětlit. My působíme jako mediátor této komunikace.

Jaké další novinky chystáte?

Neustále probíhá digitalizace, propojování našeho systému s nejrůznějšími systémy našich zákazníků a vyhodnocujeme, co dalšího je vhodné ještě propojit. Příkladem dalších rozhraní může být propojení s rezervováním parkovacích míst či zajištění různých pojišťovacích služeb.

Co v tuto chvíli pokládám za nejdůležitější, je propojení s transport managementy našich zákazníků, tedy především automatizace předávání objednávek.

Máme také v plánu propojit náš systém se systémem společnosti LOTRACO, která provozuje Time Slot Control, tedy objednávání ramp na konkrétní dobu. I tato služba do naší komplexní nabídky patří a chceme, aby naši zákazníci měli přes náš systém přístup ke všem službám, které potřebují.

V dopravní firmě se toto vše potkává především u dispečerů, což na ně zřejmě klade i velké nároky z v oblasti IT…

To je to, čemu se chceme vyhnout. Budujeme náš systém tak, aby byl uživatelsky přívětivý a vše v něm korespondovalo s reálnou potřebou firem. Vždy s našimi zákazníky komunikujeme a každým novým releasem dochází k další optimalizaci.

Jde nám o to, abychom našim uživatelům i partnerům vždy poskytovali nějakou přidanou hodnotu. Na jedné straně dopravci a odesílatelé mají v našem systému propojené služby, které ke své práci potřebují a jež jsou propojené i s jejich firemními systémy, a na straně druhé naši partneři, kteří některé z těchto služeb zajišťují, mají možnost získat přes nás další klienty – v našem systému je v současné době aktivních více než 50 tisíc uživatelů.

Většinu dopravních firem v Evropě představují malí dopravci. Pro ně je asi nadále z vaší nabídky nejdůležitější burza nákladů a volných vozidel…

Ano, malé firmy řeší jen základní operace. Ale například mnoho z nich vůbec neuvažovalo o tom, že by mohlo využít faktoring. My jim ho nyní nabízíme jako zjednodušený proces, kdy mohou dostat zaplaceno za přepravu již během 24 hodin, což má nesporně kladný dopad na jejich cash flow. Jistě, i společnost JITpay si bere provizi, ale ta je na nejnižší hranici, která je běžná, pohybuje se od 1,9 do 2,5 procenta. Za tento výdaj si mohou udržovat kvalitní cash flow, což pro malou nebo začínající firmu může být zásadní. A kromě toho, dopravce si tak může prověřit nového zákazníka, kterého ještě nezná. Několik přeprav si nechá zaplatit pomocí faktoringu a když časem zjistí, že zákazník je spolehlivý, může s ním jednat už napřímo.

Tím se dostáváme k tématu, v němž jste se hodně angažovali – k prevenci podvodů v dopravě…

Bohužel, k podvodům dochází stále, ale již v mnohem menší míře. Je to důsledek toho, že drtivá většina firem si nastavila vnitřní kontrolní procesy, aby podvodům zabránila. Podvody se dnes zúžili v podstatě jen na zneužití identity. To znamená, že firmě se ozve někdo pod cizí identitou. A pokud firma sama okamžitě neprovede kontrolu, riziko, že na to doplatí, zde stále je.

TIMOCOM od svých počátků prošel obrovskou změnou a vyvinul se v moderní technologickou společnost…

Směr, kterým se TIMOCOM vydává, mě opravdu velmi motivuje. Máme nastavené programy, jako třeba New Ways of Working či New Ways of Learning, které vedou k tomu, že firma se přetváří v moderní digitální společnost. Z klasické kancelářské firmy jsme se transformovali v subjekt, kde lidé pracují tak, že je zachován soulad mezi jejich pracovním a soukromým životem. Drtivá většina zaměstnanců pracuje z domova, scházíme se jen při pracovních mítincích, nabíráme programátory z celé Evropy, máme nové produktové manažery, energie, která do toho vstupuje, je obrovská.

Pořád se sice pohybujeme v logistickém řetězci, ale od jeho počátku až do konce. To znamená, že našimi cílovými zákazníky nejsou jen dopravci a odesílatelé, ale také výrobní a obchodní společnosti, které také přes náš systém mohou automatizovat své procesy.

Naší vizí je „logistika bez výzev“, k tomu naše úsilí směřuje. A motto je, že chceme být Simple, Smart a Safe. Smart díky dodatkový produktům, Simple, že vše bude jednoduše využitelné, a Safe, že systém bude za každé situace bezpečný a spolehlivý.

Milan Frydryšek

Foto: TIMOCOM

spinner