​IRU: Navržený systém ETS je pro silniční dopravu nevyhovující

​IRU: Navržený systém ETS je pro silniční dopravu nevyhovující

Po květnovém hlasování předložil výbor Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu (ENVI) Evropskému parlamentu nepraktický a kompromisní návrh na rozšíření systému ETS (systém obchodování s emisemi) na silniční dopravu a budovy (ETS II), který se vztahuje pouze na komerční dopravu. Uvedla to Mezinárodní unie silniční dopravy (IRU).

V praxi bude podle IRU rozlišení u čerpadel mezi soukromou a komerční dopravou kvazi nemožné, zejména u lehkých vozidel. Kromě neproveditelnosti a za předpokladu, že by systém ETS II měl potenciál podpořit dekarbonizaci, zahrnutí 35 milionů užitkových vozidel do oblasti působnosti systému ETS II a vyloučení 300 milionů soukromých vozidel jej připraví o jakýkoli skutečný dopad.

Dopad má být na všechny

Bez zahrnutí většiny účastníků silničního provozu bude podle IRU z finančního hlediska zavedení a správa systému ETS II pro EU neefektivní a nákladná, což povede k omezeným výnosům získaným na financování cílů EU v oblasti klimatu.

Dokonce ani systém ETS II, který by zahrnoval všechny oblasti, nedosáhne svých cílů ve verzi navržené Evropskou komisí nebo pozměněné ENVI.

ETS je třeba zavádět postupně

IRU navrhla zákonodárcům EU zásadní změny, aby návrh mohl dosáhnout svých cílů. Mezi ně patří především potřeba postupného zavádění ETS v souladu s vývojem technologií a infrastruktury pro zpoplatnění, zamezení vícenásobnému zdanění/zpoplatnění emisí CO2 a reinvestice příjmů získaných z ETS pro silnice zpět do odvětví silniční dopravy.

Namísto stanovení pobídky k dekarbonizaci odvětví silniční dopravy by systém ETS II postihoval provozovatele dopravy, pokud by nebyly splněny základní podmínky nutné k přechodu na vozidla s alternativním pohonem: vozidla s nulovými emisemi by byla dostupná a cenově přijatelná v dostatečném množství a v EU by byla vytvořena hustá síť infrastruktury pro alternativní paliva.

„Je překvapivé, že ENVI zcela ignoroval kritické stanovisko parlamentního výboru pro dopravu IRU. ENVI propásl příležitost navrhnout plenárnímu zasedání Parlamentu systém ETS II, který by mohl splnit jeho cíle. Navrhuje nepraktický systém, který je z velké části nevymahatelný. Vysílá také silný kontraproduktivní signál občanům a podnikům EU proti zásadní roli veřejné dopravy, hromadné mobility a efektivní nákladní dopravy v ekologizaci našich silnic,“ uvedla Raluca Marian, vedoucí stále delegace IRU při EU.

(lan)

Foto: LAN

spinner