​Co přinesl rok 2018 v dopravě

​Co přinesl rok 2018 v dopravě

Evropská unie formulovala začátkem roku 2018 své priority na období let 2018 a 2019. Hlavním předsevzetím byla jednotnější, silnější a demokratičtější unie. Její prohlášení obsahovalo sedm prioritních oblastí a 31 nových legislativních návrhů, jež by měly být přijaty do voleb do Evropského parlamentu v roce 2019. Jinak v praktickém životě dopravní sektory vcelku utěšeně prosperovaly také díky solidní světové hospodářské situaci. Problém především v Evropě měl sektor říční dopravy kvůli nebývalému nedostatku vody.

Silniční doprava

V polovině roku navrhla Evropská komise zákon, jenž poprvé stanoví normu emise CO2 pro nákladní vozy. Současný vývoj teploty ovzduší nerespektující příliš závěry světové Pařížské konference v tomto směru i velmi kritická zejména vědecká stanoviska v této věci z obdobné konference konané v prosinci v Katovicích nenechají zřejmě dlouho čekat na další razantní počiny. Evropská komise navrhla řešit v mobilitních balíčcích otázky vysílání pracovníků, kabotáže a kombinované dopravy. Reakce hospodářské sféry i řady členských zemí byla natolik kritická, že k dosažení přijatelných závěrů v orgánech EU nedojde dříve než v roce 2019. Německý svaz nákladní autodopravy BGL zahájil rozsáhlý proces změn a dlouhodobého nového zaměření. Důvodem byly klesající počty členů a značně klesající příjmy. Němečtí autodopravci se rozhodli žalovat odhalený kartel výrobců vozidel. Z 500 firem jde o více než polovinu.

Mezinárodní kamionáž přešla v Nizozemsku k bezpapírovému nákladnímu listu. Je to poprvé, kdy se mezinárodní doprava odtud začala provádět s digitálním nákladním listem e-CMR. Nedostatkem řidičů se začal zabývat Jobportal agentury Pinetco z Wuppertalu. Zakrátko měla v platformě 110 podniků a kolem 2000 řidičů. Pro řidiče je portál zdarma.

Spediční GEFCO Group byl udělen certifikát GDP pro dopravu farmaceutických produktů po silnici. Kvůli zvýšené úrovni emisí NOX způsobované přepravou ve Spojeném království začaly jako Londýn zavádět „zóny čistého vzduchu“ také Birmingham, Leeds a Southampton. Volný průjezd mají užitková vozidla splňující emisní normu Euro 6. Ostatní vozidla hradí poplatek. S elektrickým vozidlem se v Londýně testovalo zásobování potravinami. Elektřina poháněla i chladicí agregát. K nabití baterií sloužila polední přestávka. V Londýně byla také představena nová nakládací technika UPS pro elektrická vozidla. Byla schopna nakládat současně celou flotilu elektrických vozidel bez drahého vybavení elektrických sítí. Samořízená elektrická nákladní auta T-Pod se začala od podzimu zkoušet na švédských silnicích. Jejich provoz převzal Schenker společně s výrobcem Einride.

Železniční doprava

Prezident Mezinárodní unie železnic UIC Renato Mazzoncini informoval o prioritách roku 2018. Jednou z hlavních byla digitalizace a její výzvy a také posílení vztahů s ministerstvy dopravy celého světa.

V únoru se konal v Praze Mezinárodní drážní summit. Proběhl se zaměřením na zlepšování zkušeností cestujících a na spokojenost zákazníků. Požadavky zákaznických projektů byly konfrontovány s řešeními expertů. Součástí akce byla konference, na které se hovořilo o tématech: Plní vysokorychlostní dráhy sliby ke zlepšení společnosti? Přináší konkurence prospěch zákazníkům? Může být cestování současně atraktivní i bezpečné? Dělá železnice dost v reakci na globální megatrendy? Mohou drážní operátoři ve městech upřednostňovat spokojenost zákazníků?

Evropská komise představila v červnu Akční plán EU na zvýšení bezpečnosti drážních cestujících a drážních zaměstnanců. Cílem je předcházet a odpovídat na možné teroristické útoky směrované na drážní služby. EU se však postavila proti plánu na rozšíření širokorozchodné trati ze Slovenska na Rakousko. V polovině roku Bělorusko zahájilo nové drážní spojení s Čínou. Ve Francii její prezident Emmanuel Macron prosazuje drážní reformu. K 1. lednu roku 2020 se mají stát drážní holding, provoz a sítě akciovými společnostmi.

Drážní agentura EU INEA podepsala grantovou dohodu se Slovinskem o stavbě tratě Divača – Koper, na kterou přispěje 109 miliony EUR z fondu EU CEF Transport. Dosavadní jednokolejná trať ztěžuje přístup do přístavu Koper. Součástí projektu je sedm tunelů.

Letecká doprava

V letecké dopravě Evropská komise nedávno přijala nová pravidla zostřující šetření mentální kondice pilotů a posádek v kabinách. Následují po lekci, která vzešla z havárie při letu Germanwings v roce 2015 způsobené duševní poruchou pilota. V říjnu proběhlo v Aténách první světové sympozium letišť a cestujících (GAPS). Očekává se, že cestování letadly se do roku 2036 zdvojnásobí a sektor nebude schopen řešit růst a očekávání cestujících současnými procesy, instalacemi a obchodními způsoby. Nezávisle na tom světová letecká asociace IATA požádala evropské vlády a poskytovatele navigačních služeb ANSP, aby se zabývali neúnosnými zdrženími v evropské letecké dopravě; k řešení je třeba modernizovat infrastrukturu letišť a změnit zastaralé pracovní praktiky. IATA rovněž v 1. pololetí poprvé za 22 měsíců signalizovala pokles poptávky po nákladní dopravě.

V Turecku bylo slavnostně otevřeno nové mezinárodní letiště Istanbul New Airport. Hlavní parametry: šest drah, roční kapacita 200 milionů cestujících a 5,5 milionu tun zboží. Transfer ze starého letiště Atatürk Airport bude letos na jaře vůbec největším celoletištním přesunem na světě.

Světová obchodní organizace WTO odmítla stížnost Boeingu, že EU nedovoleně podporuje evropského výrobce letadel Airbus. Došlo také k zahájení mnoha nových leteckých spojení. Namátkou: nově se létá dvakrát týdně mezi Baku v Ázerbájdžánu a Lutych v Belgii; nový je týdenní nákladní let s oděvy z Dháky v Bangladéši do New Yorku; týdně pět nákladních letů má v plánu FedEx na lince otevřené z čínského Kantonu do Memphisu v USA; složka Sky Cargo dubajské Emirates létá do Santiaga v Chile, které je druhým největším producentem lososa na světě; United Airlines a Lufthansa Cargo založily joint venture.

Námořní doprava

Evropský námořní den se konal 31. května v bulharském Burgasu (poprvé v regionu u Černého moře), a to s tisícovkou účastníků z námořního sektoru. Evropská komise a bulharské předsednictví EU zaměřily navazující konferenci na spolupráci kolem Černého moře a na podpis deklarace Bulharskem, Gruzií, Moldavskem, Rumunskem, Ruskem, Tureckem a Ukrajinou. EU rovněž přijala návrh na zjednodušení námořnických certifikátů členskými státy. Hlavním cílem zůstalo udržet úroveň znalostí námořníků pracujících na palubách flotil EU. Evropská komise dále zveřejnila iniciativu k přestavbě koridoru Severní moře – Středomoří z hlediska brexitu. Je třeba revidovat koridorovou přestavbu, aby se zajistilo spojení s částí umístěnou v Irsku a částí v kontinentální Evropě. Byl rovněž schválen nový návrh směrnice EU o příjmu námořního odpadu v přístavech.

Francouzské rejdařství CMA CGM trvalo na palivových příplatcích a pokračovalo v jejich účtování, protože ceny lodního paliva byly stále vysoké. Britská spokojenost s výkony linkových rejdařství šla nahoru. V posledním dotazování byla kvalita služby hodnocena známkou 3,2. Odpovídalo 400 odesílatelů a speditérů o zkušenostech z řady oblastí (kvalita, přesnost dokumentace, spolehlivost v knihování). Japonsko odstartovalo megarejdařství One, když operativní provoz spojila rejdařství NYK, Mol a K Line. Námořní podnik těžké dopravy SAL Heavy Lift z Hamburku otevřel novou službu spojující části Afriky se severní Evropou. Byl odpovědí na rychlý vývoj na úseku ropy a plynu, rafinerií a trhu dopravní infrastruktury v západní Africe. Přístavy v ústí Rýna sázely na rozvoj kontejnerové dopravy. Po Antverpách také přístav Rotterdam ohlásil za první pololetí silné plus. Belgický přístav Zeebrugge budoval svou pozici jako vedoucí autokřižovatka v Evropě. V prvním pololetí odbavoval kolem 1,5 milionu vozidel – plus dvě procenta.

Říční doprava

Německý podnik Rhenus PartnerShip převzal se zpětnou platností k 5. listopadu české rejdařství vnitrozemské plavby ČSPL se sídlem v Děčíně od skupiny podniků Argo. Nákup ještě očekává schválení příslušných úřadů. Ke službám nabízeným ČSPL patří doprava hromadného zboží, kontejnerů a projektových zásilek v oblastech vnitrozemské plavby, námořní dopravy, kombinované dopravy, jakož i oprav plavidel a lodních systémů. „S akvizicí ČSPL chceme dále rozšiřovat naši přítomnost na evropských vodních cestách. Skupina s jejími více než 30 loděmi a mnoha kvalifikovanými zaměstnanci se velice dobře hodí k našim současným činnostem,“ zdůvodnil převzetí Thomas Maassen, mluvčí vedení podniku Rhenus PartnerShip. Konkrétně jde o to vytvořit plošnou síť filiálek a lodních typů speciálně pro západoněmecký systém kanálů a pro Labe včetně severního Německa a ČR. Podnik založený v roce 1922 patřil od roku 2002 do skupiny ARGO.

V belgickém vnitrozemském přístavu č. 1, Lutychu, proběhlo zasedání výkonného výboru Evropské federace vnitrozemských přístavů (EFIP). Její prezident Roland Hörner tam mimo jiné uvedl: „Jako vnitrozemské přístavy se nacházíme uprostřed Evropské dopravní sítě a EU nám cestou projektů CEF poskytuje prostředky k udržení této pozice formou chytrých a na budoucnost zaměřených projektů.“ Jinak značný rozruch vzbudila studentská teoretická práce Lennarta Korstena z UNI Duisburg. Zabývala se zatížením měst na Rýnu emisemi z naftových motorů říčních lodí, které působí negativně; přitom u automobilů dochází k omezování provozu těchto motorů.

Logistika a spedice

Světová banka vydala v roce 2018 po dvou letech další Index logistické výkonnosti (Logistics Performance Index – LPI). Jeho hodnotu tvoří vážený průměr šesti klíčových faktorů: celní odbavení, infrastruktura, kvalita služeb, ceny mezinárodních zásilek, možnosti jejich sledování a četnost přesného doručování. Pro loňské vydání s názvem Obchodní logistika ve světové ekonomice bylo dotazováno 869 logistických expertů ze spedice a expresních služeb ve 108 zemích. Světová banka již potřetí po letech 2014 a 2016 shledala Německo jako špičkové logistické stanoviště mezi 160 zeměmi. V první desítce zůstávají evropské země Švédsko, Belgie a Rakousko. Nově do ní vstoupily Japonsko, Dánsko a Finsko. Střední skupinu vede Čína před Thajskem a Jižní Afrikou. Světový přehled uzavírá Afghánistán. LPI má pomoci vládám, aby porozuměly souvislosti mezi logistikou, obchodem a růstem, a ukázat jim, která opatření jsou pro úspěch důležitá.

Na úseku evropské spedice již po celý rok fungoval Evropský spediční svaz CLECAT, když se jím stalo původní regionální pracoviště Světové spediční federace FIATA. A prokázalo se, že šlo o záslužný počin. Pod velmi dobrým vedením je svaz velmi aktivním partnerem Evropské komise EU a současně kvalifikovaným informačním místem pro členské národní svazy. Nespornou zásluhu na tom má generální ředitelka Nicolette van der Jagtová.

Žel, závěrem smutné připomenutí, že v dubnu skonal pan Jiří Samek, logistická osobnost evropského formátu, též zakladatel a ředitel společnosti Metrans.

Jiří Kladiva

Foto: LAN

spinner