​Vnitrostátní odchylky při přepravách nebezpečných věcí ze směrnice EP a Rady EU

​Vnitrostátní odchylky při přepravách nebezpečných věcí ze směrnice EP a Rady EU

18.7. - Evropská komise zveřejnila rozhodnutí, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září roku2008, o pozemní přepravě nebezpečných věcí, opravňují k přijetí některých odchylek při pozemní přepravě nebezpečných věcí.

Jedná se o prováděcí rozhodnutí Komise EU č. 2022/1095 ze dne 29. června 2022, kde dle oddílu I.3 přílohy I, oddílu II.3 přílohy II a oddílu III.3 přílohy III směrnice 2008/68/ES jsou obsaženy seznamy vnitrostátních odchylek, díky kterým je možné zohlednit zvláštní vnitrostátní situaci při přepravě nebezpečných věcí.

Jsou zde uvedeny vnitrostátní odchylky pro přepravu nebezpečných věcí po silnici, železnici a vnitrozemských vodních cestách. Česká republika zde uvedena není, tedy neuplatňuje odchylky pro přepravu nebezpečných věcí po silnici, železnici a vnitrozemských vodních cestách.

Odchylky se týkají těchto států:

  • Silnice: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko (78);
  • Vnitrozemské vodní cesty: Německo (1);
  • Železnice: Dánsko, Francie, Německo, Švédsko (10).
  • Celkem se tedy jedná o 89 odchylek.

    (sh)

    Ilustrační foto: Pixabay

    spinner