​Česká republika je jedním ze signatářů Mnohostranné dohody RID 8/2021

​Česká republika je jedním ze signatářů Mnohostranné dohody RID 8/2021

9.1. – Mnohostrannou dohodu iniciovalo Norsko loni v říjnu. K dnešnímu dni podepsaly dohodu Spolková republika Německo, Slovensko, Francie, Španělsko a Česká republika. Dohoda platí do 30. června 2023 pro přepravu po území smluvních států RID, které tuto dohodu podepsaly. Vypoví-li některý ze signatářů dohodu do uvedeného data, zůstává dohoda v platnosti do výše uvedeného data pouze pro přepravu po území těch smluvních států RID, které tuto dohodu podepsaly a nevypověděly.

Mnohostranná dohoda RID 8/2021 podle oddílu 1.5.1 RID se týká přeprav nebezpečných věcí třídy 9 UN 3082 LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J.N. a požadavku na funkční zkoušku obalu.

Jedná se pouze o lepidla, barvy, pomocné látky k výrobě barev, tiskařské barvy a pomocné látky k výrobě tiskařských barev a roztoky pryskyřic, které jsou přiřazeny k tomuto UN číslu a obalové skupině III, v souladu s odstavcem 2.2.9.1.10.6, na základě ustanovení odstavce 2.2.9.1.10.51, obsahující nejméně 0,025 % následujících látek jednotlivě nebo v kombinaci:

– 4,5-dichlor-2-oktyl-2H-isothiazol-3-on (DCOIT);

- octhilinon (OIT);

– pyrithion zinečnatý (ZnPT).

Bez ohledu na požadavky RID, smějí být látky v odstavci (1) přepravovány v ocelových, hliníkových, jiných kovových nebo plastových obalech, které nesplňují požadavky pododdílu 4.1.1.3, jsou-li přepravovány následujícím způsobem v množstvích nejvýše 30 litrů v jednom obalu:

(a) na paletách, v paletových bednách nebo jiných manipulacích jednotkách, např. samostatné obaly uložené nebo stohované na paletě a zajištěné přepásáním, průtažnou nebo smršťovací fólií nebo jiným vhodným způsobem, nebo

(b) jako vnitřní obaly skupinových obalů, jejichž čistá (netto) hmotnost nepřesahuje 40 kg.

(sh)

Ilustrační foto: Pixabay

spinner