Bohemiakombi

Bohemiakombi hlásí nárůsty počtu vlaků i zásilek

Bohemiakombi hlásí nárůsty počtu vlaků i zásilek

Český operátor kombinované dopravy, který se zaměřuje především na přepravu návěsů a tankových kontejnerů po železnici – společnost Bohemiakombi – vypravil loni o sedm procent více vlaků než v roce předchozím, tržby se přitom zvýšily o devět procent. „Zlepšilo se i vytížení jednotlivých vlaků, takže firma loni vykázala zisk a druhý nejlepší výsledek za posledních deset let,“ řekl jednatel této společnosti Vladimír Fišer.

Bohemiakombi loni vypravovala 26 pravidelných vlaků týdně mezi Lovosicemi a Hamburkem, Duisburgem a Charleroi a také mezi Ostravou a Terstem. „Hospodářský výsledek mohl být ještě výrazně lepší, nebýt říjnových a listopadových stávek strojvedoucích v Německu, které sice neměly extrémní dopady na spolehlivost vlaků, řada zákazníků ale v očekávání problémů a nepravidelností v provozu vlaků raději v tuto nejistou dobu dala přednost silnici,“ pokračoval Vladimír Fišer.

V průběhu loňského roku bohužel poměrně často docházelo ke zpožďování vlaků na německém území, což zákazníkům Bohemiakombi způsobovalo problémy do té míry, že se jim kombinovaná doprava z důvodu vznikajících vícenákladů přestávala vyplácet. Po kritice ze strany českých silničních dopravců, kteří se právem dožadovali zlepšení kvality a volali po změně dopravce, operátoři Bohemiakombi a Kombiverkehr letos mění dopravce na německé straně – státního nahradí soukromý. Dopravcem na české straně zůstává i nadále společnost ČD Cargo, s jejímiž provozními výkony jsou operátoři spokojenější. I nadále tak na trase vlaku zůstává jeden přepřah lokomotiv.

Na vlacích Bohemiakombi dominují návěsy

„V celé Evropě stále více nabývá na významu kombinovaná přeprava uskutečňovaná v intermodálních návěsech. Ve statistice Bohemiakombi už návěsy představují až tři čtvrtiny zásilek, zbývající podíl připadá na tankové kontejnery, výměnné nástavby a námořní kontejnery,“ upozornil dále jednatel společnosti Bohemiakombi. Nutno také připomenout, že Bohemiakombi provozuje vedle ucelených vlaků na výše uvedených linkách také přepravy skupin vozů ložených návěsy mezi Lovosicemi a Ostravou, konkrétně terminálem AWT v Paskově. Vozy se zatím přepravují na pravidelných vlacích ČD Cargo, neboť poptávka není ještě natolik silná, aby naplnila každodenní ucelený vlak. „Aktuálně bychom naplnili maximálně dva vlaky týdně. Nabídka pouhých dvou odjezdů vlaků týdně by však pro silniční dopravce nebyla zajímavá. Ti potřebují a požadují každodenní odjezdy, které jsme schopni zorganizovat a zajistit pro ně jen tímto způsobem,“ upozornil Vladimír Fišer.

Praxe je tedy taková, že v Ostravě se večer zásilky naloží na vozy, které se na pravidelném vlaku ČD Cargo přes noc přepraví do Lovosic a druhý den pokračují na některé z linek do Německa. Z paskovského terminálu vyjíždějí vlaky na přímé lince do Terstu. Obnova přímého vlaku do Verony zatím není na pořadu dne. Pokračování této linky přede dvěma lety znemožnily dumpingové ceny polských silničních dopravců. Bohemiakombi se samozřejmě poohlíží po dalších nových linkách, vše je ale zatím stále v jednání. „Spustit novou linku je otázkou několika týdnů. Musí být ale potvrzen odpovídající zájem zákazníků,“ doplnil Vladimír Fišer.

Ten také připomněl význam a smysl kontinentální kombinované dopravy na případu jednoho konkrétního zákazníka: „Obrátil se na nás jeden silniční speditér a zároveň dopravce s tím, že jeho zákazník – významný exportér – hodlá letos navýšit výrobu a tím i exporty do Nizozemska o padesát procent. Dotyčný dopravce ale už nemíní zvyšovat své podnikatelské riziko a investovat do nákupu dalších kamionů ani shánět další nové řidiče. Přitom by však rád svému dlouholetému zákazníkovi vyhověl. Nabídli jsme mu řešení, díky kterému očekávané zvýšení objemů zvládne, přičemž mu stačí investovat peníze jen do nákupu návěsů. A to je jeden z velmi důležitých přínosů kombinované dopravy pro silniční dopravce – dosahování větších výkonů s menším počtem řidičů a s nižším kapitálem vkládaným do silničních vozidel,“ uvedl na závěr jednatel společnosti Bohemiakombi.

Tomáš Johánek

spinner