​Svaz průmyslu a dopravy vítá, že MD připravuje střednědobý plán dopravních staveb

​Svaz průmyslu a dopravy vítá, že MD připravuje střednědobý plán dopravních staveb

7.3. - Zástupci zaměstnavatelů projednali na včerejší tripartitě opatření v oblasti cen energie, analýzu reálných dopadů ekologické legislativy EU, implementaci evropských fondů a stav výstavby dopravní infrastruktury. „Jsme rádi, že Ministerstvo dopravy připravuje střednědobý plán dopravních staveb až na 10 let. Oceňujeme také, že vláda navrhuje další možnosti, jak se může financovat výstavba dopravní infrastruktury a rozšiřuje paletu možností, aby SFDI mohl využít více nástrojů úvěrového financování. Je to důležitý krok pro stabilizaci financování výstavby,“ uvedl Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Jedná se o přehled přípravy dopravních staveb s plánovaným zahájením v nejbližších letech a stavebními náklady nad 300 milionů Kč.

Opatření v oblasti cen energie

„Oceňujeme, že vláda podniká kroky k zajištění dodávek paliv a plynu a přijala opatření pro řešení cen energie a to nakonec i pro velké podniky dle podmínek Dočasného krizového rámce. Firmám to poskytlo alespoň určitou míru jistoty pro plánování investic, ale i přes dnešní ceny energie na trzích to neznamená, že jsou firmy v klidu. Nyní je třeba dokončit notifikační proces a zároveň vyhodnotit využívání tohoto nástroje a fungování opatření i v kontextu nastavení pomoci v okolních zemích. Současně by vláda měla připravit predikce dalšího vývoje a plán aktivit a opatření k zajištění dodávek energie za nižší a stabilnější ceny na další roky,“ řekl Jaroslav Hanák.

Analýza dopadů ekologické legislativy EU na rodiny v ČR

„Požádali jsme vládu, aby ke všem ekologickým legislativním návrhům byly vždy zpracovány opravdu relevantní dopadové studie na obyvatele a průmysl. Dopadové studie a jednání o evropských návrzích musí zohledňovat jak konkrétní evropské návrhy regulací pro konkrétní průmyslové sektory, tak kroky světových ekonomik. Upozornili jsme také na aktuální vysoké ceny emisních povolenek, které zdražují elektřinu i teplo. V únoru cena překonala 100 EUR/t, tedy hodnotu, se kterou Evropská komise v návrhu Fit for 55 počítala až pro rok 2030,“ uvedl Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Stav implementace programů fondů EU a příprava programového období 2021 – 2027

„Vláda nesmí podcenit přípravu a vypisování výzev z evropských fondů. Vyzvali jsme ji proto, aby zajistila dostatečné kapacity na jejich administraci. Evropské fondy posilují investice, včetně těch do výzkumu a vývoje, dlouhodobou konkurenceschopnost a celkově mají multiplikační efekt i pro státní rozpočet. Proto by měla být jednoznačně priorita, abychom plnili harmonogram a prostředky se efektivně čerpaly,“ dodal Bohuslav Čížek.

(lan)

Ilustrační foto: MD

spinner