ŘSD spustilo na dálničním úseku testování kooperativního dopravního systému

ŘSD spustilo na dálničním úseku testování kooperativního dopravního systému

Dálniční úsek mezi Mirošovicemi a Rudnou je podle měření dopravních intenzit, které Ředitelství silnic a dálnic pravidelně provádí, úsekem s největší dopravní zátěží v rámci České republiky.

Z tohoto důvodu zde byla již v roce 2016 započata výstavba kooperativního dopravního systému, který výrazně zvýší bezpečnost dopravy. V současnosti je tento koridor plně funkční a probíhá fáze testování a ověřování jeho spolehlivosti.

Výstavbou tohoto kooperativního dopravního koridoru připravilo Ředitelství silnic a dálnic základ pro rozvoj systému na další úseky dálnic, který proběhne v rámci evropského projektu C-ROADS, ve kterém je za Českou republiku koordinátorem ministerstvo dopravy.

Každé vozidlo vybavené kooperativním systémem (C-ITS) se stává automaticky účastníkem, který informace přijímá, ale i vysílá. Na rozdíl od stávajícího RDS-TMC (Radio Data System – Traffic Message Channel) je informace od C-ITS vozidel generována automaticky samotným chováním vozidel (například spuštěním stěračů či mlhových světel, intenzivním brzděním apod.) a bezprostředně předávána ostatním vozidlům.

Další důležité informace dostává řidič C-ITS vozidla od infrastruktury – jsou to informace v předstihu, například o práci na vozovce, pomalu jedoucím nebo stojícím vozidle na trase, o dopravních kolonách. K dispozici jsou i dopravní informace z portálů (proměnné dopravní značky, zařízení pro provozní informace), informace o dojezdových časech či o mimořádných událostech z dopravního infocentra ŘSD (NDIC), jako jsou například nehody, počasí či sjízdnost.

Všechny tyto informace, které se k řidiči dostávají bez prodlení a jež zahrnují přesný popis událostí, jsou významným krokem ke zvýšení bezpečnosti a informovanosti účastníků silničního provozu. Efektivní fungování systému je však podmíněno tzv. penetrací, tedy zapojením vybavených vozidel do systému. Do roku 2020 je podle odhadů očekáváno v rámci Evropy až 10 milionů vozidel vybavených C-ITS systémem.


Parametry kooperativního koridoru Mirošovice – Rudná

  • délka 46km – D5 (5 km), D0 (30 km), D1 (11km)
  • 29 komunikačních jednotek
  • 29 vysílačů kooperativních informací podél infrastruktury
  • použité technologie GPS, C-ITS G5, wi-fi, bluetooth, mobilní sítě 3G/4G/LTE-V
  • Back Office – serverová část zařízení může být použita jako společný prvek pro další kooperativní systémy (C-Roads)

(lan)

www.rsd.cz

Foto: LAN

spinner